Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar august: Lidt lavere væksttempo understøtter aktiemarkedet!

1. september 2021
  • Måneden gav afkast på +0,8% til +2,6% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere).
  • Aktier er blevet lidt billigere i prissætning ift. både indtjening og obligationer efter en flot indtjeningsfremgang i 2. kvartal.
  • Vækstaktier har indhentet valueaktier. Tålmodige centralbanker understøtter vækstaktierne via lavere renter.
  • Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coronakrisen.
  • Inflationsstigningerne rammer det højeste niveau i 30 år, men centralbankerne er tålmodige og afventer et evt. vedvarende inflationspres og et forbedret arbejdsmarked, før de nedtrapper obligationskøbet og hæver renten.
  • På Fundmarket.dk kan man bl.a. investere i en afdeling kaldet Alternativer, der indeholder mange spændende tematiske og mega-trend investeringer (se mere på www.fundmarket.dk).

Fokuspunkter: Udviklingen i deltavarianten og vaccinationsudrulningen, økonomien og virksomhedernes indtjening, inflations- og renteudviklingen samt manglen på mikrochip og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Regnskabssæsonen for 2. kvartal blev helt fantastisk god med mange positive overraskelser. Det har sammen med en stadig behersket renteudvikling og tålmodige centralbanker endnu engang skabt grobund for pæne aktiestigninger i august måned, og aktiemarkedet har nærmest været envejstrafik – nemlig op – gennem hele 2021.

I den kommende tid må vi nok forvente lidt lavere afkast og lidt flere udsving på aktiemarkederne. Helikopterpengene og sukkerskålen fra centralbankerne nærmer sig en gradvis reduktion. Inflationen, der er skudt i vejret under genåbningen, vil alt andet lige finde et leje i overensstemmelse med den amerikanske centralbanks målsætning i den nærmeste fremtid, og centralbanken venter dermed kun på en forbedring af arbejdsmarkedet, før de iværksætter først en gradvis reduktion i obligationsopkøbene og dernæst en gradvis normalisering af renterne.

Den globale vækst aftager i tempo efter genåbningen og en lettere afmatning drevet af Covid-19 og vækstopbremsning i Kina. Derudover reducerer den amerikanske centralbank obligationsopkøbene og begrænser likviditeten i markedet. Det vil naturligt medføre lidt flere udsving. Men der er stadigvæk mange faktorer, der understøtter aktiemarkederne. Vi står fortsat i et spirende opsving i den økonomiske cyklus. Der er stadig en del efterspørgsel, som pandemien har ophobet, der kommer ud på verdensmarkederne i de kommende kvartaler. Forsyningslinjerne i verdenshandlen vil alt andet lige blive gradvist normaliseret over de kommende kvartaler. Selv med et reduceret opkøb, er der stadig ekstraordinært gunstige betingelser på rente- og lånemarkederne. Kineserne plejer også at stimulere økonomien, hvis vækstopbremsningen bliver for hård.

Vi er på vej ud af en periode med ekstraordinært stor støtte til aktiemarkederne og hen til et stadie, hvor støtten fortsat vil være markant. Faktisk kan det vise sig, at et lavere væksttempo er lige dét, der skal til for at forblive i et ’Goldi Lock scenarie’, der plejer at være aktievenligt, hvor både vækst og inflation er mere moderat. I sådan et scenarie vil centralbankerne normalt være meget tålmodige og understøttende, da vi således undgår overophedning.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blev markant billigere i takt med de stigende indtjeningstal fra 2. kvartal, der nu er mere retvisende end dem fra 2. kvartal 2020 under den store nedlukning. P/E satserne begynder så småt at være mere troværdige, da vi nu har stærke og svage kvartaler, der efterhånden ophæver hinanden. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 22,54 mod 25,25 i slutningen af sidste måned, hvilket er over niveauet i forhold til den historiske prissætning. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:22,54-2,71
Nordamerika:25,83-2,71
Europa20,57-3,52
Pacific:19,30-3,81
Emerging Markets15,98-1,23
Danmark28,02-3,36

Som det fremgår af skemaet, har mange virksomheder haft et særdeles godt 2. kvartal indtjeningsmæssigt, hvor de har indhentet en stor del af det tabte fra coronanedlukningerne. Emerging Markets og Pacific aktierne har haft et mindre godt år relativt til de andre regioner, hvilket afspejler sig i de forholdsvis lave P/E satser. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 24% mere end globale aktier, hvilket er på linje med sidste måned og i tråd med den historiske forskel.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ’afkast’ på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet lidt billigere relativt til obligationer, da forskellen er 3,14% mod 2,73% i sidste måned bl.a. pga. indtjeningsvæksten. Historisk er renten stadig meget lav, hvorfor aktier fortsat fremstår som et attraktivt alternativ selv efter flotte kursstigninger.

Viser afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Historiske afkast Benchmark
Viser den historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Som i hovedparten af de foregående måneder, var det igen danske og amerikanske aktier, der trak afkastene frem. Efter større udsving er der kommet lidt mere ro omkring kinesiske aktier og en evt. regulering, hvorved der er kommet lidt mere ro omkring Emerging Markets aktier generelt. Vækstaktier har generelt indhentet valueaktier pga. tålmodige centralbanker og fortsat lave renteniveauer. Det har været en stille måned samlet set på obligations- og valutafronten.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,4% og +1,3%, holder vi stadig en lavere rentefølsomhed, og vi forventer fortsat en mindre rentestigning i de lange renter inden årets udgang bl.a. pga. store udstedelser af obligationer og et mindre opkøb fra den amerikanske centralbank (’tapering’).

Alt i alt mener vi, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ’kedelige’ forsikringer som danske realkreditobligationer, hvor det forventede afkast fremadrettet er blevet lidt højere som følge af rentestigningerne i realkreditsegmentet.

Med venlig hilsen

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest

Skrivemaskine som har skrevet ordet newsletter