Investeringsstrategi

​Vores investeringsstrategi er baseret på aktiv indeksforvaltning, dvs. vi bruger de billige indeksforeninger (ETF’ere) aktivt til løbende porteføljeoptimering og rebalancering af vores afdelinger. I modsætning til i bankerne er der fuld adskillelse mellem handel og rådgivning, hvorved vi ikke har nogen økonomisk interesse i at handle unødigt i afdelingerne. Vi bruger i stedet det løbende inflow til porteføljetilpasninger.

​Vi anvender følgende modeller i vores porteføljestyring

 • Kerne-Satellit
 • All Weather
 • Yale
 • Markowitz

Herudover fokuserer vi bl.a. på Price/Earnings, Yield Gap (afkastforskellen mellem aktier og obligationer) og frygtens indeks VIX volatilitet i aktivallokeringen. De strategiske og taktiske allokeringsbeslutninger sammenfattes i en række indikatorer, der både indeholder signaler fra makrofronten, værdiansættelse, markedets stressniveau, markeds flow mv. Indikatorer udvælges, monitoreres og analyseres i en struktureret proces, hvor specielt OECDs ledende indikatorer tillægges stor værdi, og resultaterne heraf implementeres i investeringsbeslutningerne. I vores nyhedsbreve beskriver vi løbende valg af aktivfordeling.​

Vi overvåger nøje markedet for indeksforeninger ETF’ere og anvender primært Vanguard, iShares og DB x-trackers.

ETF’ere vælges ud fra følgende kriterier

 • Primært Europæiske ETF’ere
 • Høj forbrugersikkerhed (UCITS godkendte)
 • Skatteoptimering af udbytteskat (IE og LU fondkoder)
 • Market maker ordning med flere prisstillere
 • Minimering af forvaltningsfee
 • Høj likviditet på børser
 • Høj gennemsigtighed og AUM
 • Ingen aktiv forvaltning eller gearing
 • Ingen modpartsrisiko
 • God performance og lav tracking error

Vi måler performance ud fra Estimated Holding Costs (dvs. afkast i forhold til indeks), dvs. ud fra den reele omkostning på den enkelte ETF. Vi kan finde aktie ETF’ere, der reelt er gratis, dvs. giver indekset i afkast, og ETF’ere, der slår markedet, dvs. giver et bedre afkast end indekset.

Vi kombinerer gerne de super billige og likvide ETF’ere med danske obligationer. Vi har mange års erfaring med danske obligationer.

Flg. aktivklasser indgår pt. i vores aktivallokering/investeringsunivers

 • Globale aktier
 • Emerging Markets aktier
 • Danske aktier
 • High Yield obligationer i Euro og Dollar
 • Amerikanske virksomhedsobligationer
 • Danske realkreditobligationer
 • Emerging Markets obligationer
 • Private Equity
 • Ejendomme
 • Infrastruktur​
 • Robot-industrien

Sådan gør du

​Kontakt os på 44 41 11 17 eller info@optimalinvest.dk , hvis du ønsker at reducere dine omkostningerne og øge dit afkast!

Interesseret i at høre, hvad vi kan gøre for dig? Book et uforpligtende møde

Hvis du har spørgsmål, brug for råd og vejledning eller et gratis omkostningscheck af din nuværende ordning, er du altid velkomment til at kontakte os her.

Nyhedsbrev