Skip to main content

Investeringsmodellen Markowitz

​Markowitz

​Markowitz fokuserede på risikospredning i porteføljer, og han viste, at investorer kunne reducere risikoen i deres porteføljer ved at vælge aktiver som ikke bevægede sig en til en med hinanden. Markowitz definerede herefter den efficiente rand, som er de porteføljekombinationer, der har de bedste forhold mellem forventet afkast og risiko.

I CAPM modellen kan markedsporteføljen herefter findes som tangentporteføljen. Det er denne markedsportefølje Optimal Invest i praksis etablerer  ved hjælp af vores globale porteføljer. Disse porteføljer giver den bedste forudsætning for et optimeret risikojusteret afkast.

Markowitz modellen og CAPM