Om os​

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S’ to partnere har ca. 50 års erfaring med kapitalforvaltning og risikostyring fra bl.a Nykredit, BRF og SEB.

Optimal Invest A/S står bl.a. bag investeringsforeningsafdelingerne Investin Optimal Stabil, Investin Optimal VerdensIndex Moderat, Investin Optimal Livscyklus 2030-40, Investin Optimal Livscyklus 2040-50 og Investin Optimal Balance Wealth. De to partnere har hele deres pensionsopsparing investeret i Optimal afdelingerne.

Bestyrelsen i Investin er:​

 • ​Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, formand, Juridisk Fakultet
 • Adm. Direktør Henrik Vincents Johansen, Roskilde Fællesbageri ApS​
 • Advokat Kim Høibye, Partner, Njord Law firm
 • Direktør Tine Roed, DI – Dansk Industri, Industriens Hus

​Optimal Invest A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.​

Vi forvalter pt. ca. 3,9 mia. kr fordelt på ca. 11.000 kunder og har en stærk kundetilgang. Vores ældste investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et merafkast på ca. 48 % i forhold til sin Morningstar Kategori de første 10 år og 8 måneder. Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både på afkast og bæredygtighed. Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.​

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.

Vi er en af Danmarks førende eksperter i indeksbaseret rådgivning. Vi udvælger og overvåger nøje de indeksforeninger, som indgår i vores investeringsløsninger. Vi tror på “Aktiv Indeks-investering” til lave omkostninger. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF’ere) og danske realkreditobligationer i vores investeringsbeslutninger.

Vi laver også skræddersyede investeringsløsninger til virksomheder og fonde bl.a. baseret på kerne-satellit modellen.

Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under “Coop Opsparing”, med Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger (se mere her) og med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) om foreningen “Wealth Invest Afkast+” (se mere her).

Ansatte i Optimal Invest A/S

 • 49 år og uddannet cand. merc. mat. fra CBS. Fra 2002-2009 ansat hos SEB som Deputy Head of Trading og Senior/Chief Dealer med fokus på obligationer, rentederivater, portefølje- og risikostyring. Fra 1998-2002 ansat i Nykredit Bank som Treasurer med fokus på egenkapitalforrentning, kapitalforbrug og -struktur, risiko- og likviditetsstyring. Fra 1994-97 ansat som underviser på Handelshøjskolen i København.
  KARSTEN HANNIBAL
  Managing partner, cio, head of r&d & finance, virksomhedens klageansvarlige
 • ​53 år og uddannet cand. merc. fin. fra CBS. Fra 2002-2010 ansat hos Forstædernes Bank (Nykredit) som direktør med ansvar for egenbeholdning og risikostyring. Derudover ansvarlig for handel med obligationer, kreditobligationer, swaps og bankens likviditet. 1997-2002 chefdealer hos BRF med ansvar for salg af realkreditobligationer, research, systemimplementering og porteføljepleje. ​
  JESPER IHLEMANN
  Partner, head of sales, ir & marketing
 • Uddannet eksportingeniør, HD International Business fra CBS og har en mastergrad fra franske ENST Bretagne. Marie har en fortid som bl.a. indkøber og projektleder i danske og internationale industrigiganter. Desuden har hun som privatinvestorgennem mere end 20 år bl.a. erfaring med investering gennem et par af landets største banker og har således i høj grad kundebrillerne på. Marie har bl.a. investeret i Optimal Livscyklus 2040-50 og Wealth Invest Afkast+.
  Marie A. Madsen
  Forretningsudvikling
 • ​Michael har ca. 30 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 20 års erfaring som leder. Michael har en stærk international finansiel og operationel baggrund, hvor han gennem linje- og projektledelse har haft ansvaret for analyse og udvikling af forretningsprocesser, udvikling af et kvalitetsledelseskoncept samt udarbejdelse af politikker og forretningsgange. Michael har, med sin forretningsmæssige indsigt samt en struktureret tilgang med afsæt i specifik forretningsmodel arbejdet for at sikre en sund risikokultur med transparens og læring i centrum, bl.a. indenfor områderne GDPR, AML og MIFID II. ​
  MICHAEL BONDE KRISTENSEN
  Selvstændig compliance specialist