Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Om os​


Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S’ to partnere har til sammen over 50 års erfaring med kapitalforvaltning og risikostyring fra bl.a Nykredit, BRF og SEB.

Optimal Invest A/S laver aktive kvalitetsinvesteringer til lave priser i form af uafhængige investeringsforeningsafdelinger. Vi står bl.a. bag investeringsforeningsafdelingerne Wealth Invest Optimal Stabil, Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat, Wealth Invest Optimal Mix, Wealth Invest Active and Index, Wealth Invest Optimal Offensiv og Wealth Invest Optimal Balance Wealth. De to partnere har hele deres formue investeret i Optimal afdelingerne og Afkast+.

Bestyrelsen i Wealth Invest er:​

  • Direktør, Annette Larsen
  • Professor, dr.jur, Mads Bryde Andersen
  • Partner, Gorrisen Federspiel, Mikkel Fritsch
  • CEO, STAÏ Ap, Svend Erik Andersen

​Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.​

Vi forvalter pt. ca. 4 mia. kr fordelt på ca. 11.000 kunder og har en stærk kundetilgang. Vi skaber flotte afkast og resultater til vores investorer. Vores ældste investeringsforeningsafdeling Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat har givet et merafkast på ca. 50 % i forhold til sin Morningstar Kategori de første 12 år og 11 måneder. Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både på afkast (4,7 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (5 globusser ud af 5) og alle guld rating hos Morningstar. Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.​

Optimal Invest A/S’ målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.

Vi sammensætter globale porteføljer kombineret med danske aktier og obligationer. Vi tror på “Aktive kvalitetsinvesteringer til lave priser”. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF’ere) og danske aktier og  realkreditobligationer i vores løbende porteføljepleje.

Vi laver også investeringsløsninger baseret på kerne-satellit modellen.

Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under “Coop Opsparing”, med Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger (se mere her) og med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) om foreningen “Wealth Invest Afkast+” (se mere her).

Ansatte i Optimal Invest A/S


KARSTEN HANNIBAL

Managing partner, CIO, CEO, Head of R&D & Finance, virksomhedens klageansvarlige

kh@optimalinvest.dk
+45 29435357

JESPER IHLEMANN

Partner, Head of Sales, IR & marketing


ji@optimalinvest.dk
+45 22222069

ULLA NORUP PANILD

Kommunikationskonsulent


up@optimalinvest.dk

MICHAEL BONDE KRISTENSEN

Selvstændig compliance specialist

mk@optimalinvest.dk
+45 31328742

CARSTEN WEBER ALBERTSEN

Senior portefølje manager

ca@optimalinvest.dk
+45 20466303

OLIVER MARCUS JØRGENSEN

ANNA KATHRINE SKJØTH

Studentermedarbejder

ak@optimalinvest.dk