Skip to main content

Læs om skatteregler for
vores investeringsforeninger

Skatteregler

SKAT kan automatisk beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi SKAT efter denne dato automatisk modtager dine personlige oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser.

Vores afdelinger er akkumulerende. Der gælder følgende vejledende regler:

Pension

  • Det årlige afkast, du opnår ved at investere pensionsmidlerne på en kapital- eller ratepension eller en aldersopsparing, bliver beskattet med 15,3 pct.
  • Hvis du et år har haft et negativt afkast på din pensionsordning kan dette ‘skatteunderskud’ fremføres og indregnes i skattegrundlaget for de kommende år
  • Du kan i 2023 indbetale 8.800 kr. eller 56.900 kr. (fra 7 år før folkepensionsalderen) efter skat til en aldersopsparing og 60.900 kr. før skat til en ratepension.​

Frie midler

  • Afkastet bliver beskattet som kapitalindkomst (lagerbeskatning) for afdelingerne Wealth Invest Stabil, Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat, Wealth Invest Optimal Mix og Wealth Invest Optimal Balance Wealth.
  • For kapitalindkomst gælder: Hvis du ikke betaler topskat beskattes alt med ca. 37 % + kirkeskat. Positiv nettokapitalindkomst beskattes med indtil 42 % + kirkeskat, hvis du betaler topskat. Der er et bundfradrag på 48.800 kr. (97.600 kr. for ægtefæller) for positiv nettokapitalindkomst, hvor der kun betales 37 % + kirkeskat. Negativ netto kapitalindkomst kan omregnes til en skatteværdi på mellem ca. 25%-33%.
  • Afkastet bliver beskattet som aktieindkomst (lagerbeskattet) for afdelingerne Wealth Invest Optimal Active and Index og Wealth Invest Optimal Offensiv.
  • For aktieindkomst gælder: Afkast op til 58.900 kr. (117.800 for ægtefæller) bliver beskattes med 27 %, mens afkast herover beskattes med 42 %. Afdelingerne Wealth Invest Optimal Offensiv og Wealth Invest Optimal Active and Index kan som de eneste også bruges til aktiesparekontoen, hvor beskatningen af afkast er 17 %.​​

Virksomhedsskatteordninger, holdingselskaber og virksomheder (aps og a/s)

  • Her beskattes afkastet med selskabsskattesatsen på aktuelt 22 %