Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Skatteregler

SKAT kan automatisk beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi SKAT efter denne dato automatisk modtager dine personlige oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser.

Vores afdelinger er akkumulerende. Der gælder følgende vejledende regler:

Pension

  • Det årlige afkast, du opnår ved at investere pensionsmidlerne på en kapital- eller ratepension eller en aldersopsparing, bliver beskattet med 15,3 pct.
  • Hvis du et år har haft et negativt afkast på din pensionsordning kan dette ‘skatteunderskud’ fremføres og indregnes i skattegrundlaget for de kommende år
  • Du kan i 2021 indbetale 5.400 kr. eller 52.400 kr. (fra 5 år før folkepensionsalderen) efter skat til en aldersopsparing og 58.500 kr. før skat til en ratepension.​

Frie midler

  • Afkast bliver beskattet som kapitalindkomst (lagerbeskatning) med undtagelse af afdelingen Investin Optimal Livscyklus 2040-50, der beskattes som aktieindkomst (lagerbeskatning) og kan bruges på aktiesparekontoen.
  • For kapitalindkomst gælder: Hvis du ikke betaler topskat beskattes alt med 37 % + kirkeskat. Positiv nettokapitalindkomst beskattes med indtil 42 % plus kirkeskat, hvis du betaler topskat. Der er et bundfradrag på 46.800 kr. (93.600 kr. for ægtefæller) for positiv nettokapitalindkomst, hvor der kun betales 37 % + kirkeskat. Hvis du har renteudgifter fra bolig eller anden gæld er beskatningen af afkastet 33,6 % op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtefæller) og herefter 25,6 %. Det gælder for den del af afkastet, der ikke overstiger dine renteudgifter. Den del af afkastet, der overstiger dine renteudgifter beskattes efter ovenstående reglerne.
  • For aktieindkomst gælder: Afkast op til 56.500 kr. (113.000 for ægtefæller) bliver beskattes med 27 %, mens afkast herover beskattes med 42 %. Afdelingen Investin Optimal Livscyklus 2040-50 kan som den eneste også bruges til aktiesparekontoen, hvor beskatningen af afkast er 17 %.​​

Virksomhedsskatteordninger, holdingselskaber og virksomheder (aps og a/s)

  • Her beskattes afkastet med selskabsskattesatsen på aktuelt 22 %

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S,
Rustenborgvej 7A, stuen
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.