Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Nyheder​2020-08-26T18:47:01+02:00

Nyheder​

804, 2021

Markedskommentar marts: Stimuli og genåbnings-aktiefest!

08. april 2021|

Markedskommentar marts: Stimuli og genåbnings-aktiefest! Måneden gav afkast på 1,9% til 5,4% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere). Aktier er blevet dyrere ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen. Vi ser nærmere på Afkast+ (www.afkastplus.dk) , der har givet flotte afkast og et stort merafkast ift. lignende investeringsprodukter fra Formuepleje og Artha. Value og small cap aktier har haft en god periode og nyder godt af udsigten til genåbning. De er ikke i samme grad negativt påvirket af stigende renter som Growth aktier. Flere banker sender omkostningsoversigter ud til kunderne. De indeholder alt andet lige de samlede omkostninger, dvs. også de officielle løbende omkostninger i vores afdelinger, som er svagt højere end de faktiske løbende omkostninger. Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og inflations- og renteudviklingen. I en [...]

303, 2021

Markedskommentar februar: Inflations- og rentebekymringer udfordrer aktiemarkedet!

03. marts 2021|

Markedskommentar februar: Inflations- og rentebekymringer udfordrer aktiemarkedet! Måneden gav afkast på -0,4% til 1,2% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere). Aktier er blevet dyrere ift. obligationer pga. rentestigninger, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen. Vi ser nærmere på Fundmarket.dk, og de muligheder for investeringer og opsparing i bl.a. globale og danske aktier samt alternativer, som det giver. De stigende renter presser Tech aktierne og dem inden for grøn omstilling, da deres fremtidige indtjening bliver mindre værd. Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og renteudviklingen. Den ”store genåbning” i løbet af 2021 giver bekymring for stigende inflation og renter, og det har presset både aktie- og obligationskurser i slutningen af februar. Centralbankerne kæmper med at holde de lange renter nede, så det globale opsving ikke bliver påvirket negativt af stigende [...]

202, 2021

Markedskommentar januar: Begivenhedsrigt med privat investorrevolution mod hedge fondene!

02. februar 2021|

Markedskommentar januar: Begivenhedsrigt med privat investorrevolution mod hedge fondene! Måneden gav afkast på 0,1% til 0,6% i afdelingerne (se mere senere). Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationer pga. rentestigninger, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen. Så kom vi op på 5 godkendte vacciner, da Novavax og Johnson & Johnson også kom med. Flere er på vej! Vaccinerne ser ud til af kunne håndtere de forskellige virusmutationer og massevaccinationerne kører på fuld drøn. Private investorer satte sig op mod hedge fondenes short positioner og det gav udsving i aktieindeksene. Der er trukket PAL skat på pensionsdepoterne medio januar.Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og investorrevolutionen blandt private. Måneden startede fint med masser af nye penge i markedet, og det gav pæne stigninger. Hen mod slutningen af måneden skiftede fokus dog [...]

801, 2021

Markedskommentar december: Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret 2020!

08. januar 2021|

Markedskommentar december: Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret 2020! Måneden gav afkast på 0,6% til 1,5% i afdelingerne, hvorved året endte med afkast på +0,8% til +5,2% (se mere senere). ”Afkast +” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer) leverede et afkast på 11,3% i 2020. Se mere på hjemmesiden www.afkastplus.dk Aktier er blevet dyrere ift. obligationer og indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lave afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen. Så kom vaccinationerne i gang med vaccine for 3 forskellige udbydere. Vaccinerne ser ud til af kunne håndtere de forskellige virusmutationer. Demokraterne ser ud til at få den totale magt i USA efter senatsvalget i Georgia, og det kan gøre det lettere at gennemføre deres politik med bl.a. grøn omstilling og regulering af techindustrien. Fokuspunkter: Udviklingen [...]

712, 2020

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest!

07. december 2020|

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest! Måneden gav afkast på 3,3% til 8,1% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er +0,2% til +3,7% (se mere senere). ”Afkast +” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) klarer sig rigtigt godt også ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter og lander på +9,0% indtil videre i 2020. Risikoen svarer til risikoen på globale aktier. Se mere på hjemmesiden www.afkastplus.dk . Investeringsproduktet har et forventet årligt afkast efter omkostninger på 10%. Aktier er blevet noget dyrere ift. obligationer og billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien. Gode vaccinenyheder fra 3 udbydere og flere er på vej. De fleste [...]

1111, 2020

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson

11. november 2020|

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson! Måneden gav afkast på -0,6%til -1,8% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -3,8% til -2,7% (se mere s. 6). ”Afkast+”(vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som nu er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar)klarer sig rigtigt godt ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter.Hjemmesiden www.afkastplus.dk er i luften og produktet er et supergodt og interessant alternativ til globale aktierog vi forventer os meget af produktet og samarbejdet. Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationerog billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets-og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien. Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine-og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine [...]

Nyhedsbrev