Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Nyheder​2020-08-26T18:47:01+01:00

Nyheder​

801, 2021

Markedskommentar december: Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret 2020!

08. januar 2021|

Markedskommentar december: Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret 2020! Måneden gav afkast på 0,6% til 1,5% i afdelingerne, hvorved året endte med afkast på +0,8% til +5,2% (se mere senere). ”Afkast +” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer) leverede et afkast på 11,3% i 2020. Se mere på hjemmesiden www.afkastplus.dk Aktier er blevet dyrere ift. obligationer og indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lave afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen. Så kom vaccinationerne i gang med vaccine for 3 forskellige udbydere. Vaccinerne ser ud til af kunne håndtere de forskellige virusmutationer. Demokraterne ser ud til at få den totale magt i USA efter senatsvalget i Georgia, og det kan gøre det lettere at gennemføre deres politik med bl.a. grøn omstilling og regulering af techindustrien. Fokuspunkter: Udviklingen [...]

712, 2020

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest!

07. december 2020|

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest! Måneden gav afkast på 3,3% til 8,1% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er +0,2% til +3,7% (se mere senere). ”Afkast +” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) klarer sig rigtigt godt også ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter og lander på +9,0% indtil videre i 2020. Risikoen svarer til risikoen på globale aktier. Se mere på hjemmesiden www.afkastplus.dk . Investeringsproduktet har et forventet årligt afkast efter omkostninger på 10%. Aktier er blevet noget dyrere ift. obligationer og billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien. Gode vaccinenyheder fra 3 udbydere og flere er på vej. De fleste [...]

1111, 2020

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson

11. november 2020|

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson! Måneden gav afkast på -0,6%til -1,8% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -3,8% til -2,7% (se mere s. 6). ”Afkast+”(vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som nu er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar)klarer sig rigtigt godt ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter.Hjemmesiden www.afkastplus.dk er i luften og produktet er et supergodt og interessant alternativ til globale aktierog vi forventer os meget af produktet og samarbejdet. Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationerog billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold. Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast. Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets-og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien. Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine-og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine [...]

210, 2020

Markedskommentar september: Covid-19 og stimuli er stadig vigtigst!

02. oktober 2020|

Markedskommentar september: Covid-19 og stimuli er stadig vigtigst! Måneden gav afkast på -0,8% til -0,3% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -2,5% til -1,5% (se mere s. 6). Dermed er store dele af coronakrisens tab indhentet.  ”CABA Optimal Plus” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer) skifter navn til ”Optimal +”(hjemmesiden www.afkastplus.dk vil snarest være i luften) . Afdelingen vil fremadrettet være et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar). Afkastet har i 2020 indtil videre været +1%, hvilket er markant over benchmark og konkurrerende formuepleje produkter. Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien og giver generelt bedre nøgletal. Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine- og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine inden udgangen af 2020 [...]

209, 2020

Markedskommentar august: Tiltroen til centralbankerne er stor!

02. september 2020|

Markedskommentar september: Covid-19 og stimuli er stadig vigtigst! Måneden gav afkast på -0,8% til -0,3% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -2,5% til -1,5% (se mere s. 6). Dermed er store dele af coronakrisens tab indhentet. ”CABA Optimal Plus” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer) skifter navn til ”Optimal +”(hjemmesiden www.afkastplus.dk vil snarest være i luften) . Afdelingen vil fremadrettet være et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar). Afkastet har i 2020 indtil videre været +1%, hvilket er markant over benchmark og konkurrerende formuepleje produkter. Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien og giver generelt bedre nøgletal. Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine- og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine inden udgangen af 2020 [...]

308, 2020

Markedskommentar juli: Big Tech styrer fortsat – dollaren på retur!

03. august 2020|

Markedskommentar juli: Big Tech styrer fortsat – dollaren på retur! Måneden gav afkast på +0,4% til +1,0% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -3,4% til -4,9% (se mere s. 5). Alle afdelinger har stadig højest mulige ratings fra Morningstar på både risikojusteret afkast (stjerner) og bæredygtighed (globusser), hvorved de er blandt de 10 % bedste i Europa i deres investeringskategori. Samlet har afdelingerne den højeste rating i Danmark blandt alle investeringsforeninger. Aktier er blevet dyrere ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien og giver markant bedre nøgletal. Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine- og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine inden udgangen af 2020. Genåbningen af samfundet har givet flere smittede og en form for 2. bølge i bl.a. i USA. Umiddelbart giver [...]

Nyhedsbrev