Skip to main content

Fair formuepleje med Afkast+

Afkast+ logo fair formuepleje

Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Du kan forvente et højt afkast, lave omkostninger samt en ansvarlig strategi med fokus på bæredygtige investeringer.

Afkast+ er det naturlige alternativ for pris- og kvalitetsbevidste investorer, der ønsker en fair formuepleje af sin opsparing.

Slå aktiemarkedet med Afkast+

Med Afkast+ kan du forvente højere afkast end det globale aktiemarked, men en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, og derudover får du en portefølje af danske realkreditobligationer på 200-300%.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.

Teamet bag

Du får et setup i en velkendt juridisk struktur med anerkendte samarbejdspartnere og under tilsyn af Finanstilsynet.

Teamet bag er Optimal Invest, der var blandt de første i Danmark med uafhængige investeringsfonde, og Nikolaj Holdt Mikkelsen, tidligere chefanalytiker i Morningstar og kendt for sin passion for at varetage investorers interesser.

  • Wealth Invest Afkast+ pr. 31/8-23

  • 2023: 13,9%

  • 2022: -24,7%

  • 2021: 22,9%

  • 2020: 11,2%

  • 2019: 27,7%

Alt for mange danskere betaler alt for meget for deres formuepleje

Er du træt af høje omkostninger, så er det helt forståeligt. Høje omkostninger er nemlig lig mindre afkast.

I Afkast+ har vi fjernet alle overflødige omkostninger og det betyder højere afkast til dig.

Afkast+ er desuden markant billigere end tilsvarende investeringsprodukter på det danske marked, fx. Formuepleje Safe og Epikur, bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur.

Det betyder, at en større del af afkastet går til dig og de øvrige investorer i Afkast+.

Afkast+ anvender den samme forvaltningsform og lave omkostninger som Optimal Invest. Afkast+ har klaret sig rigtig godt både absolut og relativt til markedet og konkurrenterne. Ring 22222069 eller se afkastplus.dk, hvis du vil have mere information.

Afkast i forhold til konkurrenterne 31/12-18 til 30/6-23

Diagram viser Afkast+ sammenlignet med 3 konkurrenter målt på afkast

Ovennævnte konkurrerende produkter har også aktie-lignende risiko. Vi har opnået et mer-afkast på 32% indtil videre.  Mere konkret minder Afkast+ om produkter som eksempelvis Formuepleje Safe,  Formuepleje Epikur og Formuepleje Penta. Ring 22222069 eller se afkastplus.dk, hvis du vil have mere information.