Skip to main content

Portefølje

Hvad er en portefølje?

– og hvordan opbygger man den?
Portefølje på computerskærm
  1. Hvad er en investeringsportefølje? 
  2. Hvordan arbejder professionelle investorer som Optimal Invest med porteføljer? 
  3. Hvordan kan du som privat investor også drage fordel af en portefølje?

Hvad er en portefølje?

En portefølje kan indeholde både aktier, obligationer, ejendomme og meget mere, det kalder man aktivklasser. Der er normalt en nogenlunde fast fordeling mellem de forskellige aktivklasser i en portefølje. Fordelingen bestemmes især ud fra risikovillighed. Da markedet hele tiden bevæger sig, vil den oprindelige fordeling mellem aktivklasserne blive ændret. For at opretholde samme risikoprofil i en investeringsportefølje er der behov for at rebalancere tilbage til den oprindelige fordeling. I praksis vil det sige, at man justerer fordelingen ved at købe de aktiver, der relativt er faldet og sælge ud af dem som relativt er steget.  

En portefølje kan indeholde både aktier, obligationer, ejendomme og meget mere, det kalder man aktivklasser. Der er normalt en nogenlunde fast fordeling mellem de forskellige aktivklasser i en portefølje. Fordelingen bestemmes især ud fra risikovillighed. Da markedet hele tiden bevæger sig, vil den oprindelige fordeling mellem aktivklasserne blive ændret. For at opretholde samme risikoprofil i en investeringsportefølje er der behov for at rebalancere tilbage til den oprindelige fordeling. I praksis vil det sige, at man justerer fordelingen ved at købe de aktiver, der relativt er faldet og sælge ud af dem som relativt er steget.

Hvordan opbygger professionelle investorer en portefølje?

Professionelle investorer og porteføljeforvaltere har en investeringsstrategi, altså en række praktisk og teoretisk funderede principper for, hvordan man bedst muligt opbygger en portefølje med en bestemt risikoprofil. Hos Optimal Invest benytter vi os meget af en investeringsstrategi, som er skabt den nobelprisvindende, amerikanske økonom Harry Markowitz. Kort fortalt går Markowitz-modellen ud på at lave en portefølje med stor risikospredning, som man opnår ved at fordele sine investeringer på langt de fleste aktiverklasser fra hele verden. Eller populært sagt: ”Man køber en lille del af hele verden”. Vælger man den rigtige fordeling mellem alle disse mange aktivklasser fra hele verden, opnår man en optimal porteføljesammensætning, det vil sige, at den samlede risiko er minimeret set i forhold til afkastniveauet.

Markowitz-modellen er naturligvis blot én af mange måder at opbygge porteføljer på, og professionelle investorer og porteføljeforvaltere tilbyder produkter og services, som er baseret på forskellige modeller. De har alle en berettigelse, det er efter vores mening vigtigt, at man som køber af professionelle ydelser tager stilling til, hvilke produkter, der passer til ens situation. Og vigtigst af alt, at der er et match mellem din risikoprofil og investeringsproduktets risikoprofil.

Professionelle investorer og porteføljeforvaltere har en investeringsstrategi, altså en række praktisk og teoretisk funderede principper for, hvordan man bedst muligt opbygger en portefølje med en bestemt risikoprofil. Hos Optimal Invest benytter vi os meget af en investeringsstrategi, som er skabt den nobelprisvindende, amerikanske økonom Harry Markowitz. Kort fortalt går Markowitz-modellen ud på at lave en portefølje med stor risikospredning, som man opnår ved at fordele sine investeringer på langt de fleste aktivklasser fra hele verden. Eller populært sagt: ”Man køber en lille del af hele verden”. Vælger man den rigtige fordeling mellem alle disse mange aktivklasser fra hele verden, opnår man en optimal porteføljesammensætning, det vil sige, at den samlede risiko er minimeret set i forhold til afkastniveauet.

Markowitz-modellen er naturligvis blot én af mange måder at opbygge porteføljer på, og professionelle investorer og porteføljeforvaltere tilbyder produkter og services, som er baseret på forskellige modeller. De har alle en berettigelse, det er efter vores mening vigtigt, at man som køber af professionelle ydelser tager stilling til, hvilke produkter, der passer til ens situation. Og vigtigst af alt, at der er et match mellem din risikoprofil og investeringsproduktets risikoprofil.

Private investorers brug af porteføljer

Private investorer har også gavn af at se deres investeringer i et porteføljeperspektiv, uanset hvor stor formuen er. Igen, det handler om at fordele investeringerne og dermed sænke risikoen og stadig få et godt afkast. Mange private investorer vælger kerne-satellit modellen, som er enkel og intuitiv at bruge. Modellen er især relevant for de investorer, som gerne selv vil være aktive på de finansielle markeder og samtidig have en stabil base. Målet med kerne-satellit er at finde den optimale balance mellem høj risiko & store afkast på den ene side og lav risiko & mindre men mere sikre afkast på den anden. Sådan lidt firkantet udtrykt.

Private investorer har også gavn af at se deres investeringer i et porteføljeperspektiv, uanset hvor stor formuen er. Igen, det handler om at fordele investeringerne og dermed sænke risikoen og stadig få et godt afkast. Mange private investorer vælger kerne-satellit modellen, som er enkel og intuitiv at bruge. Modellen er især relevant for de investorer, som gerne selv vil være aktive på de finansielle markeder og samtidig have en stabil base. Målet med kerne-satellit er at finde den optimale balance mellem høj risiko og store afkast på den ene side og lav risiko og mindre men mere sikre afkast på den anden. Sådan lidt firkantet udtrykt.

Hvad er en kerne-investering?

Kerne-investeringen udgør normalt 50–70 % af en portefølje. Kerne-investeringen fordeles, så den dækker hele markedet, så du får en stabil kerne. Flere af Optimal Invests produkter er rigtigt godt egnede som kerne-investeringer i din portefølje. 

Hvad er en satellit-investering?

Satellit-investeringer udgør en mindre del af porteføljen, omkring 50–30%. Satellit-investeringen kan du bruge til at investere i enkelt aktier, ejendomme, ETF’ere, altså mere snævre og dermed mere risikobetonede investeringer

Den grafiske udgave:

  • Hvad er en kerne investering?

Kerne-investeringen udgør normalt 50–70 % af en portefølje. Kerne-investeringen fordeles, så den dækker hele markedet, så du får en stabil kerne. Flere af Optimal Invests produkter er rigtigt godt egnede som kerne-investeringer i din portefølje.

  • Hvad er en satellit investering?

Satellit-investeringer udgør en mindre del af porteføljen, omkring 50–30%. Satellit-investeringen kan du bruge til at investere i enkelt aktier, ejendomme, ETF’ere, altså mere snævre og dermed mere risikobetonede investeringer.

Den grafiske udgave:

Portefølje opbygget af kerne satellit

Få et inspirerende porteføljeforslag

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan opbygge en portefølje, er du mere end velkommen til at få et uforpligtende og inspirerende porteføljeforslag. Vores eksperter udarbejder forslaget med udgangspunkt i vores investeringsstrategier og vores produkter.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan opbygge en portefølje, er du mere end velkommen til at få et uforpligtende og inspirerende porteføljeforslag. Vores eksperter udarbejder forslaget med udgangspunkt i vores investeringsstrategier og vores produkter.

Følg os på de sociale medier