Skip to main content

Obligationer er blevet attraktive: Ny vind i sejlene til balanceret investeringsforening


Ifølge Rådet for Afkastforventninger ligger det forventede effektive afkast på visse typer obligationer nu tæt på det forventede aktieafkast.  

Den store forskel er naturligvis sikkerhed i afkast!  

Danske realkreditobligationer har for nylig haft en 6% kupon åben, hvilket har givet et årligt effektivt afkast på ca. 6%. På det seneste er renten faldet, og de åbne realkreditobligationer giver i dag ca. 5%.

Til sammenligning forventer Rådet for afkastforventninger, at store, globale aktier giver et forventet årligt afkast på 6,1% (år 1-5).

Markedet for obligationer er mangfoldigt! Det afspejles også i Rådet for Afkastforventningers seneste prognose, hvor stats- og realkreditobligationer på mellemlangt sigt (år 1-5) forventes at give et afkast på 1,9%, mens andre typer ligger væsentligt højere, f.eks. high-yield obligationer med 4,9% i afkast.  

Pointen er, at de rette obligationer næsten kan give et lige så højt afkast som gennemsnitligt forventes af aktier. Forskellen er naturligvis, at obligationer sædvanligvis indeholder en betydelig højere sikkerhed end aktier.

Men markedet for obligationer er også kompliceret! Globalt set er der nærmest uendeligt mange forskellige typer med forskellige kendetegn, som f.eks. løbetid, og hvoraf mange ikke kan handles på netbanker og investeringsplatforme. For den typiske private investor er det urealistisk først at finde frem til de bedst egnede obligationer, dernæst at få købt dem. 

Derfor er lige nu et rigtigt godt tidspunkt at overveje at supplere en aktieportefølje med en balanceret investeringsforening bestående af både aktier, obligationer og ejendomme/alternativer.  

Hvorfor og hvordan kan du læse mere om her:


Den historiske udvikling i aktiers og obligationers lønsomhed: et fingerpeg om fremtiden  


Både aktier og obligationer har de seneste 10-15 år været meget kraftigt påvirket af de store centralbankers (ECB og Federal Reserve) ageren på rente- og pengemarkedet. Således har man efter finanskrisen forsøgt at undgå en længerevarende global økonomisk krise som den i 1930’erne ved, at centralbankerne sænkede renterne og derved gjorde det letter for virksomheder, private og boligejere at låne penge. Denne udvikling blev kun forstærket hen over COVID-krisen.  

Det nåede et punkt, hvor renten ikke kunne sættes længere ned, hvorefter centralbankerne begyndte at opkøbe obligationer og derved tvinge de lange renter endnu længere ned. Derfor har aktier haft nogle helt exceptionelle afkast (gode låne- og forbrugsmuligheder), især de seneste ca. 5 år, og obligationer har også givet gode afkast. Men for obligationer gælder det, at jo længere ned, renten kommer, des dårligere bliver dens effektive fremadrettede afkast. Og da obligationer begyndte at give negativ effektiv rente, gik mange privatpersoner helt bort fra obligationer som investering. Konsekvensen er, at det blev billigere at låne (privat/virksomheder), og at der var en bevægelse mod aktier som investering, som igen betød en overefterspørgsel på aktier.  

Den situation ændrede sig fuldstændigt i starten af 2022; en udvikling der forventes at vare længe, sandsynligvis 5-10 år. En kombination af kraftigt stigende inflation samt mindre efterspørgsel, efter obligationer har resulteret i, at centralbankerne har hævet den korte rente, betydeligt. Det har givet kraftige rentestigninger for både korte og lange renter, der igen har været gift for både aktie-og obligationsmarkedet.

I forenklet billedsprog kan man sige, at centralbankernes opkøb af obligationer har fungeret som benzin på et voldsomt aktie- og forbrugsbål, et bål, der nu brænder mere roligt.  

På grund af de tidligere store centralbank opkøb af lange obligationer er det således svært at forestille sig, at centralbankerne kan genskabe de betydelige, gunstige forhold for aktier med meget lave renteniveauer en rum tid ud i fremtiden.

Hvis du har et par minutter og gerne vil lidt dybere ned i emnet, så se videoen, hvor Jesper Ihlemann fra Optimal Invest tegner og fortæller.


Rådet for Afkastforventningers prognoser 


I Optimal Invest er vi trofaste læsere af Rådet for Afkastforventningers halvårlige prognoser, og i den seneste udgave for 1. halvår 2023 sker der noget nyt, nemlig at obligationer nærmer sig aktier, hvad afkast angår. Med tanke på den historiske udvikling, som beskrevet ovenfor, kan man også sige, at rente- og pengemarkedet med stor sandsynlighed kommer til at ligne det marked, vi så før Finanskrisen- 2008: “Aktiefesten” er ikke den nye normal.  

Afkastforventninger på kort sigt

Et eksempel på det er, at de lange danske realkreditobligationer, som udstedes for tiden (december 2022), forventes at give et årligt effektivt afkast på ca. 5%. Forskellen på afkast mellem den hjemlige realkreditobligation og de anerkendte globale aktier på ca. 6% forventes således at blive ganske lille. 

Det er en god tommelfingerregel, at du som privatperson læner dig op ad Rådets forventninger: Niveauet er realistisk at nå, mens det kræver en meget, meget stor portion held at “slå markedet”. En pointe, som Michael Strøbæk, der i Credit Suisse rådgiver om investeringer for 5500 mia. kr., formulerer således:  

“Spørgsmålet om aktiv forvaltning mod passiv forvaltning er det sværd, der hænger over aktive forvaltere som os. Realiteten er, at aktive forvaltere samlet set ikke har klaret sig bedre end de passive over de seneste fem år, og generelt har det over de seneste ti år været svært for aktive forvaltere at klare sig bedre end markedet”.


Professionelle investorer på vej ind i obligationer  


Med den seneste udvikling på markederne og Rådet for Afkastforventningers seneste prognose, kan det ikke overraske, at der over en bred kam er en fornyet interesse for at investere i obligationer.  

Hvis vi kigger til USA for at få en indikation af udviklingen, så er ca. 114 mia. kroner i løbet af de tre første uger af november 2022 strømmet i de amerikanske obligationsfonde. Det er den største bevægelse siden juli 2020, og kan ses som et tegn på, at Rådet for Afkastforventningers prognose peger i den rigtige retning.  


Sådan kan private investorer få fordel af balanceret investeringsforening


Nu, hvor mange obligationer i højere grad kan konkurrere med aktier, giver det god mening med balancerede investeringer for den professionelle investor med stor indsigt i det ganske komplicerede obligationsmarked. Det gør det også for den private investor, og der er heldigvis en enkel genvej: at kombinere udvalgte enkeltaktier med investering i en balanceret investeringsforening.  

Derved undgår den private investor at skulle sætte sig ind i de næsten uendeligt mange udformninger og variationer, som obligationerne laves i: hvilken er den rigtige at vælge? Desuden er det langt fra alle obligationer, der kan handles med få klik på hjemmecomputeren, nogle gange foregår det stadig over telefon.  

Optimal Invest har i 12 år specialiseret sig i balancerede investeringsforeninger. Vi tilbyder i dag 6 investeringsforeninger, som alle er balancerede og med lav risiko i den ene ende (25% aktier) og høj risiko i den anden (75% aktier).  

Den store fordel ved en balanceret investeringsforening er, at du kan reducere risikoen uden at miste afkastpotentiale. Du kan med andre ord lave en balanceret investering bestående af aktier, obligationer og ejendomme, som giver dig et afkast, der er meget tæt på en ren aktieportefølje. Dog med den store forskel, at risikoen i en balanceret investeringsforening er op til 35% lavere end ved investering udelukkende i aktier.  

Ja, man kan sågar tillade sig at øge risikoen og købe flere risikobehæftede enkeltaktier med højere afkastpotentiale, uden at øge den samlede risiko i forhold til tidligere.  

Det kan du læse mere om her: https://optimalinvest.dk/etf-investering/  

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores investeringsforeninger. 

Ring til os på : 444 111 17
Skriv til os : info@optimalinvest.dk

Få et inspirerende
porteføljeforslag