Skip to main content

Investorportræt

Mød Marianne Munk Nielsen, som har været aktiv investor siden 1990’erne og bl.a. investerer via Optimal Invests foreninger.


Uvildig rådgivning blev startskuddet 

Mariannes interesse for investering blev vakt, da hun begyndte at reflektere over de årlige møder med bankrådgiveren. Møder der ofte mundede ud i en entydig anbefaling om at sætte penge i et af bankens egne investeringsprodukter.  

Marianne var overbevist om, at der var andre og mindst lige så gode alternativer: 

Jeg havde brug for kompetent rådgivning fra en person, som ikke samtidig skulle sælge en stor koncerns investeringsprodukter. Derfor lavede jeg et samarbejde med en selvstændig investeringsrådgiver. Det var den helt rigtige beslutning og samarbejdet er stadig aktivt, nu 12 år efter.”  


Viden er alfa og omega. Og vær kritisk

Sideløbende med samarbejdet med investeringsrådgiveren, begyndte Marianne også selv at sætte sig ind de mange forskellige aspekter ved investering og finansielle systemer. Hun valgte bl.a. at melde sig ind i Dansk Aktionærforening og opsøger også hele tiden ny viden, i form af artikler, podcasts og investormøder. Uanset hvor hun færdes, så tager hun en pæn portion kildekritik med sig, for – som hun siger: 

Investering er ikke en eksakt eller objektiv videnskab. Derfor er man nødt til at vurdere afsenderens interesser og hensigter for at kunne vurdere værdien af for eksempel et konkret investeringsråd.”  

Om at være first-mover kvindelig investor

Mariannes interesse for investeringer startede, længe før det blev så mainstream som nu at investere. Og endnu længere før det blev normalt for kvinder at investere! Marianne konstaterer: 

Jeg er ikke feminist, men jeg mener, at jeg har taget min del af mansplaining på min rejse gennem investorlandskabet. Det har heldigvis ændret sig meget nu. 

Marianne pointerer, at kvindelige investorer er blevet hjulpet på vej fra flere sider. Som dengang i år 2000, hvor den nu hedengangne Københavnske Bank lavede en aktiedyst kun for kvinder, for at øge kendskabet til og interessen for investeringer. Det virkede! Marianne blev nummer to og interessen er kun blevet større siden da.   


Mariannes tilgang til at investere

Sammen med sin rådgiver har Marianne lagt og eksekveret en investeringsplan, som bygger på kerne-satellitmodellen. Satellitterne udgøres for tiden af nøje udvalgte defensive aktier, mens kernen består af investeringsforeninger med lav risiko. En model, der samlet set har en lav risiko og afspejler, at Marianne nu er pensioneret og dermed er klar til at høste fordelene af sine investeringer.  

Det var Mariannes investeringsrådgiver, der gjorde opmærksom på Optimal Invests investeringsforeninger, kort efter starten i 2010. Marianne uddyber: 

Jeg var i stigende grad blevet opmærksom på, hvor meget omkostningerne ved at investere betyder for det afkast, jeg skulle have glæde af i mit seniorliv. Derfor var – og er – Optimal Invest med et kvalitetsprodukt til lave omkostninger et velkomment nybrud, og jeg har en pæn del af min investering dér. 

Om Marianne


  • Oprindeligt uddannet sygeplejerske 

  • Mangeårig karriere som studievejleder med fokus på udvikling og innovation 

  • Grundlæggende interesse for økonomi og samfundsforhold 

  • I dag aktiv pensionist 

Fremtidige tendenser indenfor investering 

Mariannes selvstudier af investering giver ekstra meget mening, fordi forståelsen af de finansielle markeder nærmest per automatik giver en rigtig god indsigt i de store udviklinger i samfundet. På tærsklen til 2023 er det blandt andet robotteknologi og grøn teknologi, som interesserer Marianne.  

På det mere filosofiske plan fornemmer Marianne, at private investorers motivation til at investere er ved at ændre sig: finansmarkedernes og især aktiernes himmelflugt efter finanskrisen har lokket med udsigten til store gevinster. Millionærdrømmen er nok falmet nu, til gengæld betyder udsigterne til en omkalfatret velfærdsstat med lavere pensioner, at vi som borgere tidligere i livet er nødt til at spare op til den 3. alder. Med andre ord investeringer med fokus på sikkerhed i afkast.  


Mariannes 5 gyldne regler 

1. Start tidligt, især hvis du
investerer som opsparing 

2. Opsøg viden, også hos dem du
ikke umiddelbart sympatiserer med


3. Vær kildekritisk

4. Læg ikke alle æg i samme kurv

5. Husk, du behøver ikke at
være rig for at investere