Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

​Yale

​Optimal Invest er meget inspireret af Yale modellen. Den introducerede David F. Swendsen i 2005. Den går i alt sin enkelthed ud på, at man som investor skal følge 3 råd i sin investeringsstrategi:

  • Konstruer en portefølje med allokering til 6 kerne aktivklasser med en overvægt i aktier
  • Rebalancer med faste tidsintervaller porteføljen tilbage til de oprindelige vægte
  • Invester i billige indeksfonde eller ETF’ere​

I den sammenhæng passer All Weather modellen godt med det første råd. Det andet råd er et resultat af, at specielt aktiemarkederne har en tendens til Mean-Reversion (Over Shooting and Under Shooting). Dvs. aktiemarkedet stiger for meget i gode tider og falder for meget i dårlige tider.

Aktiv rebalancering

I usikre markeder er balancerede porteføljer klart er at foretrække. En årlig rebalancering vil gøre, at investor køber aktier ”billigt” efter store aktiefald og sælger aktier ”dyrt” efter store aktiestigninger. 

​En aktiv rebalancering har været en af flere årsager til den mer-performance de forskellige Optimal Invest produkter har leveret over deres levetid.

Nogle af de væsentlige årsager til, at mange aktive investeringsforeninger underperformer, er ikke kun høje omkostninger. Det er ligeledes dårlig timing ved porteføljeomlægninger og stor omsætningshastighed. Det udgår man med Yale modellens faste omlægnings intervaller.