Skip to main content

Tag kontrol i usikre tider

Tag kontrol i usikre tider

Når der er store udsving på aktiemarkedet, som vi ser det p.t. efter rekordafkast i 2021, er risikospredning på tværs af aktivklasser den sikreste vej til at holde dine investeringer på sporet. Du bør derfor sikre dig, at dine investeringer er spredt på tværs af både virksomheder, brancher og lande, ligesom en vis andel af din portefølje bør allokeres til forskellige typer obligationer svarende til din risikoprofil og tidshorisont. Således er du langt mindre sårbar i usikre tider.

Desuden er det vigtigt at tage højde for valutarisiko; du risikerer nemlig overeksponering mod USD og anden ikke EUR-valuta i din portefølje, hvilket kan blive en dyr affære.

Tab udvikler sig ikke lineært, så det handler i høj grad om at minimere sine tab, når det går skidt på aktiemarkederne. Taber du fx 50% på en aktie – hvilket ikke er usædvanligt for enkeltaktier – skal aktien stige 100% for at indhente det tabte, idet store tab rammer relativt langt hårdere.

Høje omkostninger æder dit afkast

Sidst, men ikke mindst, er det af afgørende betydning at passe på omkostningerne. Høje omkostninger æder nemlig dit afkast over tid. Betaler du for meget i løbende omkostninger, bliver det med rentes rente-effekten til mange penge – en mio. kr. er ikke usædvanligt – over et opsparingsforløb. 

Vi er specialister på området og tilbyder lødig formuepleje til nogle af landets laveste omkostninger. Ifølge det uafhængige analyseinstitut Morningstar, skaber vi nogle af de absolut bedste resultater på afkast indenfor vores kategori, og samtidig ligger vi helt forrest i feltet med hensyn til bæredygtighed.

Eksempelvis har vores ældste investeringsforening Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et merafkast på hele 55% i forhold til sin Morningstar-kategori siden starten i 2010, hvilket til dels kan tilskrives vores lave omkostninger.

Vi tilbyder investeringsløsninger for enhver risikoprofil og pengepung, blandede investeringsforeninger såvel som rene aktie- og obligationsfonde, til alle typer midler (pension såvel som frie midler og VSO).

Netop nu kan du få et gratis porteføljeforslag.

Skulle du være i tvivl om noget eller sidder du med nogen spørgsmål som vi ikke har besvaret, så er du også velkommen til at ringe til os på telefon 444 111 17 eller sende os en mail på info@optimalinvest.dk