Skip to main content

Rebalancering

Hvad er rebalancering?

– og hvordan opretholdes fordelingen mellem aktier og obligationer
Rebalancering ligevægt af aktivklasser

Rebalancering bruges til at balancere aktivklasserne i din portefølje efter markedsudsving. Når du sammensætter en portefølje med forskellige aktivklasser (dvs. aktier, obligationer og alternativer), er det vigtigt at vælge en fordeling, der matcher din risikoprofil. Risikoprofilen vil typisk være høj, mellem og lav. Hvis du f.eks. har en “mellem” risikoprofil, kan du vælge en fordeling på 50% aktier og 50% obligationer, der som tommelfingerregel giver en “mellem” investeringsrisiko. Det skyldes, at aktier som hovedregel har en højere risiko, mens obligationer har en lavere risiko. 

Markedet er dog dynamisk, og ændrer sig over tid. Aktier kan falde den ene dag, mens obligationer kan stige den næste dag. Disse markedsudsving vil bringe en given fordeling, f.eks. 50% aktier og 50% obligationer, ud af balance. Rebalancering er derfor vigtigt for at holde din aktivfordeling i balance. Forestil dig en situation med meget store aktiefald samtidig med en stor stigning i obligationskurserne. Det kunne betyde, at aktieandelen faldt fra 50% til 30%, mens obligationsandelen steg fra 50% til 70%. 

Rebalancering bruges til at balancere aktivklasserne i din portefølje efter markedsudsving. Når du sammensætter en portefølje med forskellige aktivklasser (dvs. aktier, obligationer og alternativer), er det vigtigt at vælge en fordeling, der matcher din risikoprofil. Risikoprofilen vil typisk være høj, mellem og lav. Hvis du f.eks. har en “mellem” risikoprofil, kan du vælge en fordeling på 50% aktier og 50% obligationer, der som tommelfingerregel giver en “mellem” investeringsrisiko. Det skyldes, at aktier som hovedregel har en højere risiko, mens obligationer har en lavere risiko. 

Markedet er dog dynamisk, og ændrer sig over tid. Aktier kan falde den ene dag, mens obligationer kan stige den næste dag. Disse markedsudsving vil bringe en given fordeling, f.eks. 50% aktier og 50% obligationer, ud af balance. Rebalancering er derfor vigtigt for at holde din aktivfordeling i balance. Forestil dig en situation med meget store aktiefald samtidig med en stor stigning i obligationskurserne. Det kunne betyde, at aktieandelen faldt fra 50% til 30%, mens obligationsandelen steg fra 50% til 70%. 

Rebalancering overvægt af obligationer

Hvad sker der, hvis man ikke laver en rebalancering?

I dette tænkte eksempel ville din investering gå fra “mellem” til “lav” på  grund af den øgede andel af obligationer. Og det vel at mærke uden at du selv aktivt har ændret din risikoprofil. 

Løsningen på dette problem er det, som vi i fagsproget kalder at rebalancere. Altså de aktive handlinger, der bringer fordelingen i det tidligere eksempel tilbage til 50% aktier og 50% obligationer.

Hvis du har en “køb-og-behold” strategi, skal du være særligt opmærksom på, om fordelingen mellem aktivklasser ændres over tid. Det gør du ved løbende at overvåge din portefølje og “rette” til ved køb eller salg af enten aktier eller obligationer. Hvis du ikke selv forvalter din investering, skal du være opmærksom på, om din forvalter automatisk sørger for rebalancering.

I dette tænkte eksempel ville din investering gå fra “mellem” til “lav” på  grund af den øgede andel af obligationer. Og det vel at mærke uden at du selv aktivt har ændret din risikoprofil.

Løsningen på dette problem er det, som vi i fagsproget kalder at rebalancere. Altså de aktive handlinger, der bringer fordelingen i det tidligere eksempel tilbage til 50% aktier og 50% obligationer.

Hvis du har en “køb-og-behold” strategi, skal du være særligt opmærksom på, om fordelingen mellem aktivklasser ændres over tid. Det gør du ved løbende at overvåge din portefølje og “rette” til ved køb eller salg af enten aktier eller obligationer. Hvis du ikke selv forvalter din investering, skal du være opmærksom på, om din forvalter automatisk sørger for rebalancering.

Rebalancering i Optimal Invest

I Optimal Invest rebalancerer vi løbende vores afdelinger. Hver afdeling har fast fordeling mellem aktivklasser, se eventuelt her. Hvis fordelingen bliver “skæv”, retter vi løbende op på den ved at benytte det daglige in/out flow, altså de handler vi hele tiden laver i forbindelse med køb og salg i afdelingerne. Det betyder, at rebalanceringen bliver “gratis”, da der allerede er betalt for de handler, der skal foretages. Og nok så vigtigt betyder det, at der ikke genereres unødvendige indirekte omkostninger.

En typisk fordel ved rebalancering er, at vi opkøber aktier, når de er faldet og dermed er relativt billigere i forhold til obligationer. Mens obligationerne bliver solgt, mens de er relativt dyrere end aktierne og vise versa.

Vores automatiske rebalancering indebærer, at du ikke skal bekymre dig om mis-match mellem din risikoprofil og dit investeringsprodukt.

Hvis du derimod ønsker at ændre risikoprofil, skal du skifte dit investeringsprodukt eller på anden vis ændre i din portefølje. De fleste investorer holder fast i deres risikoprofil i mange år, og ændringer sker ofte først, når man nærmer sig pensionsalderen.

I Optimal Invest rebalancerer vi løbende vores afdelinger. Hver afdeling har fast fordeling mellem aktivklasser, se eventuelt her. Hvis fordelingen bliver “skæv”, retter vi løbende op på den ved at benytte det daglige in/out flow, altså de handler vi hele tiden laver i forbindelse med køb og salg i afdelingerne. Det betyder, at rebalanceringen bliver “gratis”, da der allerede er betalt for de handler, der skal foretages. Og nok så vigtigt betyder det, at der ikke genereres unødvendige indirekte omkostninger.

En typisk fordel ved rebalancering er, at vi opkøber aktier, når de er faldet og dermed er relativt billigere i forhold til obligationer. Mens obligationerne bliver solgt, mens de er relativt dyrere end aktierne og vise versa.

Vores automatiske rebalancering indebærer, at du ikke skal bekymre dig om mis-match mellem din risikoprofil og dit investeringsprodukt.

Hvis du derimod ønsker at ændre risikoprofil, skal du skifte dit investeringsprodukt eller på anden vis ændre i din portefølje. De fleste investorer holder fast i deres risikoprofil i mange år, og ændringer sker ofte først, når man nærmer sig pensionsalderen.


Få et inspirerende porteføljeforslag

Hvis du er i tvivl om hvordan du forholder dig til rebalancering i din portefølje, er du mere end velkommen til at ringe til os eller rekvirere et uforpligtende porteføljeforslag.

Telefon : 444 111 17

Se formularen og udfyld felterne.

Hvis du er i tvivl om hvordan du forholder dig til rebalancering i din portefølje, er du mere end velkommen til at ringe til os eller rekvirere et uforpligtende porteføljeforslag.

Se formularen nedenunder og udfyld felterne.

Følg os på de sociale medier