Skip to main content

Private banking

Private Banking kunde med avis

Hvad er Private Banking?

Private Banking er en særlig rådgivning, der stilles til rådighed for bankkunder med formue over 2-3 mio. kr. Private Banking er typisk et produkt, som består i at rådgive kunden om formue/gældsforhold og realkredit. Ofte er det denne type af kunder, som banker tjener mest på og banken fremstiller ofte Private Banking som et skræddersyet og eksklusivt produkt, hvor kunderne eksempelvis bliver inviteret til større arrangementer.

Private Banking er en særlig rådgivning det stilles til rådighed for bankkunder med formue over 2-3 mio. kr. Private Banking er typisk et produkt som består i at rådgive kunden omkring både formue/gældsforhold og realkredit. Ofte er det denne type af kunder, som banker tjener mest på og banken fremstiller ofte Private Banking som et eksklusivt produkt, hvor kunderne også bliver inviteret til større arrangementer.

Hvad koster Private Banking?

Den samlede omkostning for at være Private Banking kunde kan være svær at gennemskue. Ofte er omkostningerne en integreret del af de produkter, man bliver tilbudt. På formueforvaltningssiden er omkostningerne typisk mellem 1,5% og 2,5% af den administrerede formue. Med andre ord ca. 15.000 kr. til 25.000 kr. om året pr. investeret million. 

Her kan du se typiske omkostninger ved formueforvaltning: 

 • Pleje/forvaltningsomkostninger på dit depot 
 • Kurstab ved handel med værdipapirer/investeringsforeninger på dit depot 
 • Administrationsomkostninger i dine investeringsforeninger 
 • Forvaltningsomkostninger i dine investeringsforeninger 
 • Formidlingsprovision i dine investeringsforeninger (under udfasning) 
 • Kurstab ved handel af aktier og obligationer i dine investeringsforeninger 
 • Kurtage ved handel på dine depoter 
 • Kurstab på valutahandel ved handel med udenlandske værdipapirer/investeringsforeninger 
 • Almindelige depotomkostninger 

         Den samlede omkostning for at være Private Banking kunde kan være svært gennemskueligt. Ofte ligger omkostningerne inde i de forskellige produkter man bliver tilbudt. På formueforvaltningsside er omkostningerne typisk mellem 1,5% og 2,5% af den administrerede formue. Med andre ord ca. 15.000 kr. til 25.000 kr. om året pr. investeret million. 

         Her kan du se typiske omkostninger ved formueforvaltning: 

         • Pleje/forvaltningsomkostninger på dit depot 
         • Kurstab ved handel med værdipapirer/investeringsforeninger på dit depot 
         • Administrationsomkostninger i dine investeringsforeninger 
         • Forvaltningsomkostninger i dine investeringsforeninger 
         • Formidlingsprovision i dine investeringsforeninger (under udfasning) 
         • Kurstab ved handel af aktier og obligationer i dine investeringsforeninger 
         • Kurtage ved handel på dine depoter 
         • Kurstab på valutahandel ved handel med udenlandske værdipapirer/investeringsforeninger 
         • Almindelige depotomkostninger 

         Optimal Invest sammenlignet med Private Banking

         Sammenlignes Optimal Invests produkter med Private Banking vil der typisk være en besparelse på 1% til 2%. Eller en besparelse på 10.000 kr. til 20.000 kr. pr. år pr. 1 million kroners formue. 

         Læner man sig op af de seneste undersøgelser (Forbrugerrådet Tænk m.fl.), som kigger på bankernes Private Banking/formueforvaltning, så får man hurtigt fornemmelsen af, at omkostningerne er meget høje i forhold til den ydelse (afkast) man får. 

         Sagt på en anden måde: Private Bankings skræddersyede rådgivning og yderligere tjenester  resulterer ikke nødvendigvis i en målbar, positiv effekt for kunden, når det samlede regnskab gøres op. I det regnskab indgår naturligvis det faktum, at højere omkostninger kan have en betydelig dårlig indvirkning på det samlede afkast over tid. 

         Når man sammenligner Optimal Invest med en typisk omkostning på 0,25% – 0,45% og Private Banking med omkostninger mellem 1,5% – 2,5%, er der en væsentlig forskel i omkostningerne på lang sigt. Selvom Private Banking kan tilbyde skræddersyet rådgivning og yderligere tjenester, skal man tage højde for, at højere omkostninger kan have en betydelig indvirkning på det samlede afkast over tid.

         Optimal Invest sammenlignet med Private Banking

         Grafen viser besparelsen ved at have en omkostningdifference på 1,25% om året samt et årligt afkast på 5,5%.

         Hvorfor er omkostningerne så vigtige?

         Over tid kan forskellen i omkostninger have en betydelig akkumulerende effekt på formuen. Selv tilsyneladende små forskelle i omkostningerne kan have stor betydning, når de investerede midler forbliver i markedet i årevis eller årtier.

         Lavere omkostninger er vigtige: Lavere omkostninger kan være med til at give dig et højere, løbende nettoudbytte på dine investeringer, hvilket igen er med til til at øge din formue over tid. Det er vi ikke de eneste, der mener:

         “Omkostninger betyder mere end afkastet. Afkastet bygger på resultater fra fortiden, og ingen kan derfor spå om, hvad afkastet er 20 år ude i fremtiden. Du skal derfor kigge mere på omkostningerne end på afkastet, når du investerer din opsparing”.
         Forbrugerrådet Tænkjanuar 2021

         Over tid kan forskellen i omkostningerne have en betydelig akkumulerende effekt på formuen. Selv tilsyneladende små forskelle i omkostningerne kan have stor betydning, når de investerede midler forbliver i markedet i årevis eller årtier.

         Lavere omkostninger er vigtige fremadrettet af flere grunde. For det første kan de lavere omkostninger bidrage til at opretholde et højere nettoudbytte på dine investeringer, hvilket kan medvirke til at øge din formue over tid.

         Omkostninger betyder mere end afkastet. Afkastet bygger på resultater fra fortiden, og ingen kan derfor spå om, hvad afkastet er 20 år ude i fremtiden. Du skal derfor kigge mere på omkostningerne end på afkastet, når du investerer din opsparing” (Forbrugerrådet Tænk januar 2021)

         Vælg en investeringsforening med lave omkostninger

         Hvis du som Private Banking kunder overvejer at vælge en investeringsforening, skal du være opmærksom på, at også bank-uafhængige investeringsforeninger findes i mange varianter, hvad omkostninger angår.

         Når du vælger en investeringsforening med lave omkostninger, får du mulighed for at maksimere dit investeringsafkast. Lavere omkostninger betyder, at mere af din investerede kapital bliver ved med at arbejde aktivt for dig. Over tid bidrager det til en øget vækst af din formue.

         Hvis du som Private Banking kunder overvejer at vælge en investeringsforening, skal du være opmærksom på, at også bank-uafhængige investeringsforeninger findes i mange varianter, hvad omkostninger angår.


         Få et inspirerende porteføljeforslag

         Er du Private Banking kunde og vil du gerne høre mere om at anvende Optimal Invest? Så er du mere end velkommen til at ringe/skrive til os eller rekvirere et porteføljeforslag.

         Telefon : 444 111 17
         Mail : Info@optimalinvest.dk

         Se formularen nedenunder og udfyld felterne.

         Hvis du gerne vil høre flere fordele ved at anvende Optimal Invest, så er du mere end velkommen til at ringe/skrive til os eller modtage et porteføljeforslag.

         Telefon : 444 111 17
         Mail : Info@optimalinvest.dk

         Se formularen nedenunder og udfyld felterne.

         Følg os på de sociale medier