Skip to main content

Obligationer

Læsetid – 10 min

Optimal Invest & obligationer

Optimal Invest står bag 6 børsnoterede investeringsforeninger. De er alle “blandede” afdelinger, hvilket vil sig, at de både indeholder obligationer, aktier og alternativer. Optimal Invest har mange års erfaring i at investere i obligationer, hvilket også afspejler sig i foreningernes rigtigt flotte afkast.

Hvad er obligationer?

Når du vælger at investere i obligationer, låner du penge til en virksomhed, til en stat eller til fx boligejere via et realkreditinstitut, der er meget benyttet i Danmark.

Så en obligation er et lånebevis, dvs. at du med købet af en obligation får et bevis på, at udstederen forpligter sig til at tilbagebetale lånet ved obligationens udløb, og derudover løbende betale den aftalte rente til dig. Lånet følger således nogle faste vilkår, og derfor betragtes obligationer typisk som mere sikre at investere i end aktier.

Ligesom aktier er obligationer som hovedregel børsnoterede, det vil bl.a. sige, at du kan følge de aktuelle kurser, i Danmark via Nasdaq OMX Nordic. Kursen for en obligation nærmer sig typisk kurs 100 i takt med at udløbsdatoen kommer nærmere.

Obligationer & afkast

Som nævnt får du som ejer af en obligation løbende udbetalt renter, som er dit løbende afkast. Det sker typisk som et fast årligt beløb, som kaldes kuponrenten. Hvor høje renter, den enkelte obligation giver, afhænger dels af typen af obligation, dels af renteniveauet på det tidspunkt, hvor obligationen er udstedt.

Kan obligationer betale sig?

Kan obligationer betale sig? Det er et simpelt spørgsmål, som der ikke er et simpelt svar på. Til gengæld er der en række forhold, som du kan overveje for at vurdere, om investering i obligationer er interessant for dig:

  • Sikkerhed: Obligationer betragtes generelt som mere sikre end aktier, da de repræsenterer gæld, der skal tilbagebetales af udstederen til en bestemt rentesats. Hvis du ikke ønsker at løbe for stor risiko, kan obligationer være velegnede.
  • Renteindkomst: En af de primære fordele ved obligationer er den regelmæssige renteindkomst, de tilbyder. Hvis du har brug for stabil indkomst, kan obligationer være en fornuftig investering.
  • Risiko: Selvom obligationer generelt anses for at være mindre risikable end aktier, er der stadig risici at overveje. For eksempel er der risiko for, at udstederen ikke kan tilbagebetale sin gæld (kaldet kreditrisiko), og der er også risiko for, at renten stiger, hvilket kan mindske værdien af eksisterende obligationer (renterisiko).
  • Inflation: Hvis inflationen er høj, kan det betyde, at den faste rente, kuponrenten, du modtager på obligationerne, mister købekraft over tid. Det er især en bekymring, hvis inflationen overstiger den rente, du modtager på obligationerne.
  • Risikospredning: Når du investerer i obligationer sammen med andre typer af aktiver som aktier, ejendomme osv., kan du potentielt mindske din samlede porteføljerisiko.

Hvordan handler jeg obligationer i 2024?

Hvis du som privat investor ønsker at investere i obligationer, er det lidt mere kompliceret end at investere i andre børsnoterede aktiver, som fx aktier eller investeringsforeninger. Der er groft sagt tre metoder:

  • Enkeltobligationer via din (net)bank eller andre handelsplatforme. Bemærk, at der kan være krav om test, før du kan handle, samt krav om at handle for et minimumsbeløb, på Nordnet er det pr april 2024 250.000 kr.
  • Obligations-ETF’er – igen, kan handles via netbank og handelsplatforme
  • Investeringsforeninger eller investeringsfonde, som består udelukkende eller delvist af obligationer, som eksempelvis Optimal Invests investeringsforeninger. Børsnoterede investeringsforeninger kan handles via netbanker og andre online handelsplatforme.

Du skal over være opmærksom på, at markedet for obligationer fungerer anderledes end markedet for aktier, og at det er en god idé at sætte sig ind i det på forhånd eller søge professionel rådgivning.

handle obligationer på Nordnet og Saxobank

Hvordan tjener man penge på obligationer?

Den sikre måde at tjene penge på obligationer er via den faste rente, kuponrenten. Fast, fordi du ved, hvor meget du får udbetalt i kroner og ører. Det er ganske enkelt renteprocenten af obligationens nominelle værdi. Det er forskelligt, hvor ofte kuponrenten udbetales, det kan fx være årligt og hvert kvartal.

Hvis du sælger dine obligationer til en højere kurs end den, du købte til, får du en kursgevinst. Desuden vil du, når obligationen udløber, få tilbagebetalt din investering til kurs 100, så hvis du har købt til en lavere kurs, vil der også her være tale om en kursgevinst.

Hvordan bliver man beskattet af obligationer?

Der er primært to måder, hvorpå du som ejer af en obligation bliver beskattet:

  1. Via den løbende renteindtægt, dvs. kuponrenten: Renteindtægten beskattes som kapitalindkomst.
  2. Kapitalgevinster: Hvis du sælger dine obligationer til en højere pris, end du købte dem for, kan du realisere en kapitalgevinst, der vil blive beskattet som kapitalindkomst.
Beskatning af obligationer

Hvad er de bedste obligationer?

Hvilke obligationer, der er de bedste, afhænger især af hvad dit formål med at købe obligationer er, og hvordan markedet er på det tidspunkt, hvor du har tænkt dig at købe. Hvis dit formål er mulighed for højt afkast og du er villig til at løbe en risiko, så skal du kigge efter én type obligationer, mens det er en anden type obligationer, der er relevante, hvis du vægter sikkerhed højest.

Er det en god ide at investere i obligationer?

Igen, et enkelt spørgsmål uden et enkelt svar. Der er dog blandt mange professionelle investorer enighed om, at man skal sørge for at sprede sine investeringer for at mindske sin risiko: Spredning er redning. Hvis du også ønsker at mindske risikoen, kan obligationer et middel, uanset om du selv investerer i enkeltobligationer eller om du vælger en eller flere investeringsforeninger fra Optimal Invest:

Investeringsforeninger med obligationer

Investeringsforeninger med obligationer

Ticker Fondskode Afdeling Risiko Aktier Obligationer Alternativer
WEIOS DK0060518710 Wealth Invest Optimal Stabil Lav 25 % 72,5 % 2,5 %
WEIOVM DK0060254712 Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat Middel 45 % 50 % 5 %
WEIOM DK0060518983 Wealth Invest Optimal Mix Middel 55 % 45 % 5 %
WEIOAI DK0060674844 Wealth Invest Optimal Active and Index Middel 55 % 40 % 5 %
WEIOOF DK0060946192 Wealth Invest Optimal Offensiv Høj 75 % 20 % 5 %
WEIOBW DK0061150125 Wealth Invest Optimal Balance Wealth Middel 50 % 45 % 5 %
WEKAFKI DK0061067220 Wealth Invest AKL Afkast+ Høj 100 % 250 % 0 %

Jesper Ihlemann

Invester nu

Investering har aldrig været mere tilgængeligt end det er nu! Du kan nemt komme i gang, og vi er her for at hjælpe dig på vej. Tryk på knappen nedenfor for at få adgang til vores investeringsguide.
Hvis du ønsker hjælp til at starte, er vores team klar til at guide dig. Ring til os på 444 111 17!