Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Nyheder​2020-08-26T18:47:01+01:00

Nyheder​

601, 2020

Markedskommentar december: Centralbankerne gav aktiemedvind i 2019

06. januar 2020|

Efter et skuffende 4. kvartal 2018 blev 2019 et jubelår for både aktier og risikofyldte obligationer som High Yield og Emerging Markets obligationer. Den gode udvikling kan hovedsageligt tilskrives centralbankernes kovending i løbet af 2019 til en mere lempelig pengepolitik i stedet for de opstramninger, der var blevet gennemført i løbet af 2017 og 2018.​ Vores afdeling ”Investin Optimal Livscyklus 2040-50” bliver pr. 1/1 – 2020 beskattet som aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen. Det kan give skattemæssige fordele for mange kunder. Vi har åbnet en ny storkundeafdeling ”Investin Optimal Balance Wealth” med 50 % aktier og 50 % obligationer. Den har en omkostningsprocent på kun 0,25 % p.a. (min. 3 mio. kr). Vores investeringsforeningsafdelinger klarer sig bedst af alle i Danmark på både afkast og bæredygtighed. Vi har også stort fokus på bæredygtighed i vores investeringsstrategi og -beslutninger. Vending i OECDs ledende indikatorer fra nedtur [...]

212, 2019

Markedskommentar november: Fase 1 aftale, Yield Gap, aktieindkomst og ny afdeling

02. december 2019|

November blev samlet set præget af forholdsvis ro på den politiske front, hvor stemningen mellem USA og Kina fortsatte med at være god, mens vi venter på den første mindre delaftale (fase 1 aftale), der forventes underskrevet snarest. Demonstrationerne mod Kina i Hong Kong tog til i styrke, men selv om det resulterede i politisk opbakning fra USA til demonstranterne, påvirkede det ikke i nævneværdig grad stemningen på markederne, der stadig bliver understøttet af meget lempelig pengepolitik fra mange centralbanker. Vores afdeling ”Investin Optimal Livscyklus 2040-50” bliver pr. 1/1 – 2020 beskattet som aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen. Det kan give skattemæssige fordele for nogle kunder. Vi åbner en ny afdeling ”Investin Optimal Balance Wealth” d. 5/12 med 50 % aktier og 50 % obligationer. Den har en omkostningsprocent på kun 0,25 % p.a. (min. 3 mio. kr). Fondskoden er DK0061150125. Vores investeringsforeningsafdelinger klarer [...]

111, 2019

Markedskommentar oktober: USA og Kina på vej med en delaftale på handelskrigen (Fase 1 aftale)

01. november 2019|

Oktober blev samlet præget af mindre udsving i markedet. USA og Kina fik landet en mindre delaftale (fase 1 aftale), der forventes underskrevet snarest. Det var med til at lægge en dæmper på bekymringerne for handelskrigens negative indvirkning på den økonomiske aktivitet. FED var igen på banen med lavere officielle renter og for at understøtte økonomien og være på forkant med en evt. afmatning i økonomien, så Trump får sin vilje mht. lavere renter. Den 16 måneder lange handelskrig har ramt industrien og til dels servicesektoren, mens forbrugerne stadig er i godt humør. Vores afdeling Investin Optimal Livscyklus 2040-50 bliver pr. 1/1 – 2020 beskattet som aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen. Vi afholder investormøder i Aarhus d. 13/11. Se mere på www.optimalpension.dk Stabilisering i OECDs ledende indikatorer og en forventet global vækst på ca. 3%. Aktier er blevet lidt dyrere ift. indtjening og obligationer, [...]

1110, 2019

Investormøder

11. oktober 2019|

i Holte d. 30/10-19 LÆS MERE og 13/11-19 i Aarhus LÆS MERE

210, 2019

Markedskommentar september: Servicesektoren og centralbankerne holder økonomien i gang, mens industrisektoren er ramt!​

02. oktober 2019|

September var præget af mere positive toner i handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket var med til at understøtte aktiemarkederne. Centralbankerne var igen på banen med lavere renter og yderligere stimuli. Handelskrigen og dens påvirkning på verdenshandlen sætter dog nu sine spor inden for industrisektoren både i Eurozone og USA. Mange af Trumps vælger befinder sig inden for industrien i USA, og det er spørgsmålet om han snart kan vente meget længere med at lave en aftale med kineserne for herigennem at undgå en økonomisk afmatning selv i USA ? Alle vores afdelinger kan handles online på Nordnet. Vores merafkast ift. bankerne er nu 19% på 9 år. Vi afholder investormøder i København d. 30/10 og Aarhus d. 13/11. Stabilisering i OECDs ledende indikatorer og en forventet global vækst på ca. 3%. Aktier er blevet lidt dyrere ift. indtjening og obligationer, men giver fortsat et meget fornuftigt forventet [...]

309, 2019

Markedskommentar august: Handelskrigen sætter dagsordenen på aktiemarkederne!?

03. september 2019|

Trumps handelskrig med Kina påvirker aktiemarkederne i takt med hævede toldsatser, tweets og kinesisk gengæld. Kursudsvingene er ofte en direkte reaktion, både op og ned, på tweets fra Trump. Amerikanske aktier har klaret sig godt i 2019, så Trump vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke gør noget, hvis han hæver toldsatserne, truer Kina og skaber uro på markederne. Kina er dog ikke klar til at give sig, selvom kinesiske aktier er ramt markant hårdere en amerikanske aktier af handelskrigen. Kina har dog undladt af gengælde Trumps seneste forøgelse af toldsatserne, hvilken har givet lidt mere ro på markederne. Alle vores afdelinger kan nu igen handles online på Nordnet. Stabilisering i OECDs ledende indikatorer og en forventet global vækst på 3,2 % i 2019 og 3,5 % i 2020. Aktier er blevet lidt billigere ift. indtjening og meget billigere ift. obligationer, og giver fortsat et meget fornuftigt forventet [...]

Nyhedsbrev