Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar September: Aggressive centralbanker og for høj inflation sender store skyer ind over finansmarkeder

2. oktober 2022


  • Måneden gav negative afkast på -6,8% til -3,7% i Investin Optimal afdelingerne.

  • Aktier er blevet noget billigere ift. indtjeningen og lidt dyrere i forhold til obligationer pga. stigende renter. Afkastforskellen er dog stadig pænt over det historiske niveau.

  • Vores afdeling Investin Optimal Active and Index (DK0060674844), der er aktieindkomst og har 5 Morningstar stjerner, en guld mærkning og 5 bæredygtige Globusser, er endelig blevet børsnoteret og kan efterhånden handles via de fleste netbanker.

  • Elpriserne holder sig på et højt niveau i Europa pga. lukning af gas fra Rusland via Nordstream ledningerne.

  • Danske aktier og obligationer har haft en meget skidt måned.

  • Energipakker ser dagens lys flere steder i Europa i lyset af energikrisen.

  • EU arbejder på indgreb, der skal reducere el- og gaspriserne.

  • Bankerne sender beholdningsopgørelser ud. De har vist sig i flere tilfælde af være mangelfulde og decideret forkerte mht. årlige omkostninger (Læs mere senere).

  • Vi afholder igen investormøde på Havarthigaarden torsdag d. 27/10 kl. 17 i Holte. Tilmelding https://optimalinvest.dk/investormoeder/

Fokuspunkter:

Fortsat opmærksomhed på de store centralbanker ECB og FED rentemeldinger og -stigninger. Gas- og elpriserne i Europa og gasleverancerne via Nordstream 1 fra Rusland til Europa. Virksomhedernes indtjening og forventninger.

Inflationen i USA falder ikke i det tempo, som økonomerne og analytikerne havde håbet og samtidig stiger inflationen fortsat i Europa pga. de høje elpriser. I løbet af måneden er der kommet hårde udmeldinger fra en række vestlige centralbanker, herunder Fed (den amerikanske centralbank), der signalerede en større vilje til at blive ved med at sætte renterne op midt i en økonomisk afmatning, hvis inflationen fortsætter med at være høj. De fleste centralbanker er i øjeblikket udelukkende fokuseret på at tæmme den høje inflation uden at anerkende, hvor meget ”økonomisk smerte”, det kommer til at koste. Stigende renter er stadig en stor modvind mod værdiansættelserne af en række aktiver herunder vækstaktierne på bl.a. Nasdaq. Flere økonomer frygter en recession og en hård landing, da centralbankerne går for drastiske til værks, hvorved forventningerne til virksomhedernes indtjeningsevne er aftagende.
 
Nedenfor har vi beskrevet den øvelse den europæiske centralbank er i gang med.

Kilde: ECB

Vi har over de seneste år fra tid til anden beskrevet Guldlok. Hun har de senere år været et populært bekendtskab på de finansielle markeder, men i den seneste tid har hun ikke haft det så godt. Guldlok stammer fra eventyret ’Guldlok og de tre bjørne’ og bruges som betegnelse for en økonomi med stabil vækst og lav inflation. I det scenarie er økonomien hverken så varm, at inflationen tager overhånd, eller så kold, at det udløser en recession. Den er lige tilpas, ligesom temperaturen på den grød, Guldlok spiser i eventyret. Det er normalt et gunstigt scenarie for aktier og har de senere år sendt især vækstaktier i vejret, men som bekendt er det ikke et scenarie, vi nyder godt af i øjeblikket. Her har vi både en løbsk inflation og en truende recession. Guldlok er desværre smuttet, og vi kan kun håbe på, at hun kommer tilbage igen.
 
Vi har også beskrevet TINA. Hun har også været et andet udbredt bekendtskab i de senere år. TINA står for ‘There is no alternative’, og gennem årene med ekstremt lave eller negative renter har det været et mantra for mange investorer, at der ikke var noget reelt alternativ til aktier, hvis man ønskede muligheden for et fornuftigt afkast. Men med de store rentestigninger i år har TINA også sagt farvel og tak for denne gang. Den høje inflation har desværre også skræmt hende væk, da obligationer er blevet et fornuftigt og reelt alternativ til aktier.
 
De store rentestigninger på specielt danske realkreditobligationer har givet kurstab, men til gengæld er det forventede årlige afkast på obligationsdelen af vores afdelinger gået fra ca. 1,5% p.a. til ca. 3,5%-4,0% p.a.
 
Det investorerne holder øje med for at spotte en betydelig vending i markederne er bl.a. lave værdiansættelser af aktierne, en ende på faldet i væksten, en top i inflation og renter og at mange investorer står uden for markedet. Der er for nærværende nok indpriset en nødvendig recession i finansmarkederne for at bringe inflation og renter ned. Spørgsmålet bliver så, hvor hård en landing i økonomien vi får?
 
Meget tyder på, at vi er tæt på toppen af de prisstigninger, der har domineret det makroøkonomiske billede det seneste år. Et stærkt pejlemærke er den negative udvikling i råvarepriserne, som vi har set siden maj måned. De er afgørende for produktionsomkostningerne, og når de falder, vil prisstigningerne alt andet lige aftage.
 
Bankerne har sendt beholdningsopgørelser ud til tilhørende omkostningsberegninger. Vi er blevet gjort opmærksom på, at specielt opgørelserne fra de store banker er forkerte mht. beregning af årlige omkostningsprocenter. Her antager de, at man køber og sælger papiret inden for samme år, hvorved der medregnes dobbelt kurtage og emissions- og indløsningstillæg oveni i den årlige omkostninger.
 
Vores omkostninger er naturligvis ikke steget. De faktiske årlige omkostninger er faldet fra ca. 0,50% p.a. til ca. 0,45% p.a. det seneste år med en faktisk ÅOP på ca. 0,52% (0,32% for engrosafdelingen. Vi arbejder pt. på at gøre de årlige omkostninger endnu lavere.


Optimal VerdensIndex Moderat har 12 års historik

Optimal VerdensIndex Moderat har nu 12 års historik. Selvom vi har haft modvind fra bæredygtighed og europæiske ejendomme, så har vi klaret os bedre end 3 ud af de 4 store bankers investeringsprodukter, som vi normalt sammenligner os med, med et gennemsnitligt merafkast på 0,7% i indeværende år. Det gennemsnitlige merafkast for hele den 12-årige periode er nu på ca. 22,5%, og det er relativt set bedre end ved årets start.

Note: 12 års historisk afkast sammenlignet med 4 af de største bankers sammenlignelige investeringsprodukter. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider mv.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Udviklingen i globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er faldet i sidste måned, da kurserne er faldet. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 15,3 mod 16,6 i slutningen af sidste måned, hvilke er under det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 15,3 -1,3
Nordamerika: 18,0 -2,0
Europa 12,2 -1,0
Pacific: 13,5 -1,5
Emerging Markets 10,5 -0,9
Danmark 14,0-2,9

Alle regioner er faldet i prissætning, og vi handler nu globale aktier under deres historiske prisfastsættelsesniveau. Danske aktier har haft en meget dårlig måned med et fald på 11%. Dermed koster en indtjeningskrone pt. 8,5% mindre i danske aktier ift. globale aktier, hvilket er historisk, da danske aktier ikke har handlet billigere end globale i alle de år, hvor vi har lavet statistikken. Det bliver interessant at følge selskabernes regnskaber i den kommende tid (altså E’et i P/E ligningen).

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,73% mod 2,82% i sidste måned pga. rentestigninger.


 

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistik (i DKK)Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Det har været en træls måned for danske aktiver. Danske aktier er faldet med 11% (26,5% i 2022) og danske realkreditobligationer er faldet med 6,5% (23% i 2022). Specielt for danske realkreditobligationer er det uhørt højt og ikke set lignende i næste 50 år. Begge aktivklasser fremstår i indeværende år som nogle af de dårligste. Blandt alternativer har europæiske ejendomme klaret sig meget skidt med et afkast på -39% i 2022, mens Ren Energi har givet et positivt afkast på 8% og Cirkulær økonomi (genanvendelse) har givet et negativt afkast på 17%.

Det har stadig kostet i afkast i 2022 at være grønne investorer. Bæredygtige globale aktier har fortsat klaret sig ca. 1,6% dårligere end almindelige aktier, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som ”sorte” energiselskaber, klyngebomber mv. Den relative udvikling har dog stabiliseret sig.

Vi tror fortsat, at denne udvikling vil ændre sig i takt med at særligt Europa vil frigøre sig fra russisk energi i form af gas og olie og de store klimapakker, der er blevet vedtaget i USA og EU.

Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at ”spredning er redning”, som så mange gange før. Der kan godt komme flere bump på vejen endnu inden markederne forhåbentligt igen begynder at rette sig som tidligere under og efter kriser. 4. kvartal har indtil videre budt på en god start.


Mange gode hilsner