Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar oktober: Svagt blødere toner fra centralbankerne understøtter markederne

2. november 2022


  • Måneden gav positive afkast på 2,1% til 3,6% i Investin Optimal afdelingerne.
  • Aktier er blevet dyrere ift. indtjeningen og obligationer pga. stigende renter og aktiekurser.
  • Vores afdeling Investin Optimal Active and Index (DK0060674844), der er aktieindkomst og har 5 Morningstar stjerner, en guldmærkning og 5 bæredygtige Globusser, er endelig blevet børsnoteret og kan efterhånden handles via de fleste netbanker.
  • Elpriserne falder tilbage, da gasprisen er faldet med over 60% ift. toppen i august. Elpriserne er dog stadig betydeligt højere end før, krigen startede.
  • Danske aktier og obligationer i fornuftigt comeback.
  • Energihjælpepakker ser dagens lys flere steder i Europa i lyset af energikrisen.
  • EU arbejder på indgreb, der skal reducere el- og gaspriserne.
  • England nåede at sætte de finansielle markeder på den anden ende med store ufinansierede skattelettelser, der senere blev taget af bordet igen.


Vi afholder investormøde den 23. november og arbejder målrettet på at komme rundt i landet i den kommende tid.

Lær hvordan du let, nemt & billigt laver en løbende opsparing! Kom med, når Optimal Invest sammen med Fundmarket og Hammers Fonde holder Investormøde, hvor du møder Nina Trolle Boldt, Nikolaj Holdt Mikkelsen og som altid Jesper Ihlemann.

Tryk på knappen nedenunder for mere information.


Fokuspunkter:

Fortsat opmærksomhed på de store centralbanker ECB og FED rentemeldinger og -stigninger. Gas- og elpriserne i Europa og gasleverancerne til Europa. Virksomhedernes indtjening og forventninger og arbejdsmarkedet i USA.

Den meget høje inflation har fået centralbankerne til at sætte renten betydeligt op for at bekæmpe inflationen. Umiddelbart ser inflationen ud til at have toppet i USA, mens energikrisen i Europa stadig får den europæiske inflation til at stige. I løbet af oktober måned er centralbankernes retorik blevet mindre skarp, hvorved tempoet i rentestigningerne så småt forventes at aftage.

Centralbankerne forventer i stigende grad, at den økonomiske afmatning vil reducere efterspørgslen og dermed inflationen. Det har senest understøttet aktierne, selvom mange af de amerikanske techgiganter har udvist skuffende regnskaber og forventninger til fremtiden.

Der er stadig mange ubekendte, og i løbet af weekenden har russerne valgt at suspendere kornaftalen med Ukraine og Tyrkiet. Gasprisen er dog faldet med over 60% fra toppen i august måned, hvilket har resulteret i lavere elpriser, hvorved inflationen i Europa kan toppe snarest. Men lønudviklingen bliver også afgørende, og flere steder er der mangel på arbejdskraft, som kan presse lønningerne og dermed inflationen yderligere op. Krigen i Ukraine gør stadig krystalkuglen for resten af 2022 og starten af 2023 meget grumset. Der er stadig stor usikkerhed på markederne. Afgørende bliver udviklingen af krigen i Ukraine og gassituationen i Europa. Derudover bliver inflations- og renteudviklingen altafgørende, herunder om de høje inflationstal fører til 2. og 3. runde effekter bl.a. via lønstigninger. Endelig bliver virksomhedernes forventninger til fremtiden og deres indtjening i den igangværende regnskabssæson afgørende, og om vi går ind i recession eller det ender med en ”blød” landing. Nøgletallene fra USA ser umiddelbart robuste ud.
 
De største centralbanker har givet den fuld gas mht. at hæve renten. Men nu kan der være lagt i kakkelovnen til, at de vil sænke tempoet. Centralbankerne anerkender nemlig, at de har taget størstedelen af de rentestigninger, som de mener, at der er behov for. Derfor kan oktober måned markere et vendepunkt for centralbankerne. Nu begynder retorikken at ændre sig en smule. Da økonomien bremser op og kan havne i recession, lægger det en dæmper på inflationen, hvorved behovet for en aggressiv pengepolitik bliver mindre. Der tegner sig derfor et billede af, at de store centralbanker er i gang med at forberede markederne på, at perioden med store renteforhøjelser synger på sidste vers. Der er dog endnu ikke nogen, der er gået så langt endnu til at sige, at de stopper helt med renteforhøjelser, men det virker til, at centralbankerne forbereder markederne på, at tempoet sættes ned. Renterne i specielt USA er allerede kommet i et højt territorie og over det neutrale niveau, der anses for at være 2,50%.
 
Der er med andre ord stadig indpriset rentestigninger i de nuværende obligationskurser. Rentestigningerne på obligationerne gør, at forventede årlige afkast på obligationsdelen af vores afdelinger er gået fra ca. 1,5% p.a. til ca. 3,5%-4,0% p.a.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Udviklingen i globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er steget i sidste måned, da kurserne er steget. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 16,0 mod 15,3 i slutningen af sidste måned, hvilke er under det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 16,0 +0,7
Nordamerika: 18,6 +0,6
Europa 13,1 +0,9
Pacific: 14,3 +1,2
Emerging Markets 10,5 0,0
Danmark 14,8+0,8

Alle regioner er steget lidt i prissætning med undtagelse af Emerging Markets, da usikkerheden om den fremtidige retning i Kina påvirker de kinesiske aktier negativt. Danske aktier handler stadig med en rabat på 7,5% ift. globale aktier, hvilket er historisk, da danske aktier ikke har handlet billigere end globale i alle de år, hvor vi har lavet statistikken. Det bliver interessant at følge selskabernes regnskaber i den kommende tid (altså E’et i P/E ligningen).  
 
Videre ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,16% mod 2,73% i sidste måned pga. rentestigninger og aktiekursstigninger.
 

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistik (i DKK)Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Danske aktier og obligationer har haft et flot comeback i oktober, mens amerikanske og europæiske aktier også har haft medvind. Emerging Markets aktier har trukket ned, specielt drevet af Kina. Med en ny valgperiode til Xi Jinping forventer markedet yderligere handelskonfrontationer med USA og usikkerhed omkring Taiwans fremtidige situation. Blandt alternativer har europæiske ejendomme rette sig lidt, mens Ren Energi har trukket lidt ned, og Cirkulær Økonomi (genanvendelse) har trukket lidt op.
 
Det har stadig kostet i afkast i 2022 at være grøn investor. Bæredygtige globale aktier har fortsat klaret sig ca. 2,0% dårligere end almindelige aktier, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som ”sorte” energiselskaber, klyngebomber mv. Senest har ”Value” aktier klaret sig bedre end ”Growth” aktier specielt pga. mindre gode regnskaber fra flere af Techgiganterne.  Når man investerer bæredygtigt og ansvarligt, så har man en lille overvægt af ”Growth” ift. ”Value” aktier, da de scorer på ESG (Environmental, Social, Governance).
 
Vi tror fortsat, at denne udvikling vil ændre sig i takt med at særligt Europa vil frigøre sig fra russisk energi i form af gas og olie og pga. de store klimapakker, der er blevet vedtaget i USA og EU. Samtidig arbejder mange lande med ambitiøse klimamål, som vi også har set under den danske valgkamp.
 
Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at ”spredning er redning”, som så mange gange før. Der kan godt komme flere bump på vejen endnu inden markederne forhåbentligt begynder at rette sig som tidligere under og efter kriser. 4. kvartal har indtil videre budt på en fornuftig start.


Mange gode hilsner