Skip to main content

Markedskommentar marts: Aktiemarkedets optimisme fortsætter grundet væksttal og gode regnskaber!

3. april 2024


  • Marts måned gav afkast på ml. +1,4% til +2,9% i Wealth Invest Optimal afdelingerne.
  • Marts måned gav afkast på ml. +0,8% til +3,4% i vores Fundmarket afdelinger.
  • Marts måned gav et afkast på +3,5% i vores afdeling Afkast+.
  • Fortsat fornuftige regnskaber, fremtidige forventninger, væksttal og generelt bedre forventningsindikatorer.
  • Aktier er uforandret ift. obligationer og lidt dyrere ift. indtjening. Obligationer fremstår attraktive, og det samme gør balancerede porteføljer med både aktier og obligationer.
  • Som led i vores løbende porteføljepleje øger vi rentefølsomheden lidt. Dollarkursen og renteniveauet og -strukturen gør, at vi foretrækker længere danske og europæiske obligationer herunder 4%’s realkreditobligationer frem for korte amerikanske statsobligationer. I forbindelse med rebalancering reducerer vi lidt i amerikanske aktier pga. deres gode performance og øgede vægt.
  • Inflationen fortsætter ned, dog i behersket tempo, hvorved ”higher for a little longer” er den fremherskende holdning ift. de korte renter.
  • Centralbankerne er dermed endnu ikke helt i mål mht. inflationsbekæmpelsen, og de første rentenedsættelser forventes derfor først til juni og/eller hen over efteråret.

 Fokuspunkter i april:

– Inflationsudviklingen herunder kerneinflationen.
– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger fra de store centralbanker ECB, FED og den japanske centralbank.
– Virksomhedernes indtjening og forventninger samt udviklingen på arbejdsmarkedet herunder løndannelsen.

Aktierne sluttede kvartalet solidt af, og 1. kvartal bød på nye kursrekorder til de fleste aktieindeks. Renterne steg igennem kvartalet. Vækst og gode regnskaber bør fylde mere end renteudviklingen for selskaberne, og det var for første gang i lang tid, at det var tilfældet, og vi så en dekobling mellem aktiekurserne og renteudviklingen.
 
Investorerne har måttet skalere kraftigt ned på deres forventninger til rentenedsættelser, og det havde vi heldigvis positioneret os til.  Økonomien, med USA som primær motor, og selskaberne ser ud til at kunne håndtere de højere renter. Specielt aktier indenfor kunstig intelligens og fedme viser vejen, og indtjeningsvæksten ser generelt god ud. Umiddelbart er den produktivitetsdrevne økonomiske fremgang stærk. Inflationen ser ikke ud til at falde i samme tempo som for et par måneder siden bl.a. pga. høje lønstigninger (pga. stærke arbejdsmarkeder) og højere oliepriser (pga. geopolitiske spændinger bl.a. i Mellemøsten). Så spørgsmålet er, hvornår den europæiske eller den amerikanske centralbank rykker på sig. De ser for nærværende ikke ud til at have travlt, selvom de begge stadig indikerer rentenedsættelser i 2024. Det kan ikke udelukkes, at vi skal hen i 2. halvår, før den første rentenedsættelse kommer, og her ser ECB faktisk ud til at rykke før FED.
 
I Optimal Invest er vi egentlig superglade for renteudviklingen i 1. kvartal og de fremtidsudsigter, der gør, at obligationer igen er blevet attraktive langsigtede investeringsalternativer. Vi er endelig sluppet af med TINA (There Is No Alternative) til aktier. Det styrker alle vores balancerede afdelinger og fremmer mulighederne for merafkast under den aktive porteføljepleje.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er blevet lidt dyrere i den sidste måned pga. aktiestigninger. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 21,8 mod 21,6 i slutningen af sidste måned, hvilke er over det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 21,8+0,2
Nordamerika: 27,7+1,2
Europa 15,1+0,1
Pacific: 19,2+1,2
Emerging Markets 14,4+1,3
Danmark19,5-0,5

Generelt er globale aktier blevet lidt dyrere i marts måned bl.a. pga. de fortsatte kursstigninger. Der er fortsat indregnet et stort potentiale i specielt de amerikanske tech-aktier, der med de seneste store kursstigninger fylder mere og mere i indeksene. Danske aktier er blevet lidt billigere ift. globale aktier, og de handler nu med en rabat på 11% ift. globale aktier, hvilket er historisk billigt.
 
Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne P/E) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er stort set uforandrede relativt til obligationer, da forskellen er 0,39% mod 0,37% i sidste måned, hvilket stadig er den laveste risikopræmie på aktier, som vi har målt i næsten 20 års historik. Den lave risikopræmie på aktier ift. obligationer er blot med til at understrege, at obligationer fremstår attraktive i øjeblikket.
 
Man kan godt argumentere for, at kreditkvaliteten af de amerikanske statsobligationer er blevet forringet med den stigende statsgæld, hvorved investorerne forlanger en højere rente på amerikanske statsobligationer, hvilket medfører en helt naturlig indsnævring af Yield Gap’et. Samtidig fylder tech-aktier mere i indeksene, da der her er større forventninger til den fremtidige indtjening. Yield Gap’et kigger på den aktuelle prisning og indtjening og ikke på de fremtidige indtjeningsforventninger. Med andre ord kan vi være trådt ind i et nyt paradigme med en anden relativ prissætning end tidligere, hvor forskellen ”normalt” var ca. 2%.

Note: Yield Gap’et (grøn linje) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Aktierne fortsatte op i marts måned, hvor amerikanske aktier også blev understøttet af en stærkere dollar. Obligationerne har generelt skuffet i 1. kvartal. Investorerne havde sat næsen op efter for mange rentenedsættelser fra centralbankerne, og her er forventningerne blevet skuffet. Vi foretrækker dog langsigtede renteindtægter i stedet for kortsigtede kursgevinster, hvorved udviklingen passer os fint. Vi har haft en lavere rentefølsomhed, og vores store overvægt af danske 4% og 5% realkreditobligationer har været god i starten af 2024. Alle vores Wealth Invest Optimal afdelinger sætter nu nye kursrekorder på nær Optimal Stabil, der med den højeste obligationsandel blev hårdest ramt af de store rentestigninger i 2022. Vi har set en dekobling mellem aktier og renter, hvor aktierne godt kan stige på vækst og gode regnskaber, selvom renterne stiger.
 
Afkast+ fortsætter sin gode performance, og vi forventer fortsat, at den vil blive understøttet af en større forskel positiv forskel mellem lange og korte renter.


Med venlig hilsen