Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar maj: Kunstig intelligens brager frem og inflationen aftager endelig i Europa!

2. juni 2023


 • Maj måned gav afkast på ml. +0,9% til +2,0% i Investin Optimal afdelingerne.
   
 • Alle Investin afdelinger har nu en guld rating hos analysehuset Morningstar, hvorved deres analytikere tror på en lys fremtid for afdelingerne ift. vores konkurrenter.
   
 • Aktier er blevet lidt dyrere ift. både indtjening og obligationer, og obligationer fremstår som et godt alternativ til aktier historisk set.
   
 • Vi præciserer de forventede afkast på vores afdelinger de kommende 3 år.
   
 • En aftale om suspendering af gældsloftet i USA ser ud til at lande og blive stemt igennem de 2 kamre i kongressen.

Det lysner på de finansielle markeder …  Bliv klogere på kvalitetsinvesteringer til lave priser.

På Afkast+ investormøde den 15. juni i Hellerup. Afkast+ er fair formuepleje med et attraktivt forventet langsigtet afkast, solidt merafkast i forhold til konkurrenter & uden overflødige omkostninger. Så overvej Afkast+ investormøde den 15. juni. Skriv til os på info@optimalinvest.dk, hvis du er interesseret.


 Fokuspunkter i juni:

– Bankernes indlånssituation.
– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger fra de store centralbanker ECB og FED.
– Gældsloftet i USA.
– Virksomhedernes indtjening og forventninger og udviklingen på aktiemarkedet og arbejdsmarkedet.

I maj måned kom kunstig intelligens for alvor i fokus, og det var med til at løfte de amerikanske tech aktier. Tech aktierne har efter et svært 2022 gjort mange af eksperternes forudsigelser for 2023 til skamme, og de har outperformet small cap og value aktier meget stort. 7 aktier trækker næsten alene det amerikanske aktiemarked i år. Det er Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon og Tesla. Resten af markedet ligger næsten fladt. Flere af de nævnte selskaber har forbedret deres indtjening samtidig med, at renterne har stabiliseret sig. Derfor har det indtil videre i 2023 givet pote at holde fast i sine aktier og aktivfordeling og forblive fuldt investeret. Det er generelt en af vores vigtigste budskaber i Optimal Invest, at ”Time in the market” beats ”Timing the market”. Spændende bliver det at følge, om tech sektoren kan fortsætte sit gode momentum, der nu også er drevet af stort fokus på kunstig intelligens, og om den resterende del af markedet kommer lidt op i tempo?
 
Kunstig intelligens kommer til at fylde meget de kommende år. Enkelte eksperter mener, at det kan blive større end internettet!! Mange brancher vil kunne udnytte AI til egen fordel, mens andre brancher og virksomheder kan blive helt eller delvist overflødige i stil med videobutikken.  Det kan give en voldsom polarisering afkastmæssigt, hvorved det sikrer valg er at fortsætte med en stor risikospredning.
 
Gældsloftet i USA har fyldt en hel del i investorernes bevidsthed og i medierne i den forgangne måned. Efter de sædvanlige politiske tovtrækkerier ser det ud til, at en 2-årig tværpolitisk kompromisaftale, hvor ingen af parterne har fået alt, hvad de vil have, nu bliver stemt igennem kongressen i USA inden dealline, hvorved en større markedsuro bliver afmonteret.
 
Kriseretorikken kan endnu ikke helt afblæses, men den er i hvert kraftigt på retur. Senest også med mere positive udmeldinger fra vismændene i Danmark. Forbrugerne og det stærke arbejdsmarked holder hånden under økonomien, og meget tyder derfor på en blød landing med aftagende inflationspres og ingen større recession. De økonomiske nøgletal ser også fornuftige ud specielt i servicesektoren.
 
Inflationen er stadig på retur, hvorved vi er tæt på centralbankernes rentetop. Råvarer, metaller og gaspriserne falder fortsat på verdensbørserne, og det er kun enkelte fødevarer, der stiger pga. dårlig høst og tørke herunder sukker og olivenolie. Sammen med forholdsvis afdæmpede lønstigninger er det med til at skabe et nedadgående pres på inflationen.

Nedenfor følger en præcisering af forventningerne til afkastet de kommende 3 år efter omkostninger baseret på et udgangspunkt og en startdato pr. d. 1. maj 2023.

Vi vil gerne slå et slag for afdelingen Optimal Stabil. Den fik en meget hård medfart i 2022 pga. de historisk store rentestigninger. Men den har klart sig rigtigt godt ift. dens Morningstar konkurrenter. Ud af 35 afdelinger i kategorien ”Balanceret – EUR lav risiko” indtager den hhv. en 2., 1., 3. og 2. plads afkastmæssigt på hhv. År til dato, 1 år, 3 år og 5 år. Den forventes i de kommende 3 år at have et særdeles godt forventet afkast ift. risiko pga. obligationernes forøgede afkastbidrag.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er steget lidt i den sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 18,0 mod 17,8 i slutningen af sidste måned, hvilke er på niveau med historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 18,0+0,2
Nordamerika: 23,0+0,5
Europa 14,2-0,3
Pacific: 15,5+0,5
Emerging Markets 11,6+0,1
Danmark12,1-0,1

Der er kun sket mindre forskydninger i prisfastsættelsen, hvor amerikanske og Pacific aktier har klaret sig godt og er blevet lidt dyrere, mens europæiske aktier har klaret sig mindre godt og er blevet billigere. Man skal stadig ikke lade sig ”snyde” af den billige prissætning i danske aktier, da det skyldes Mærsks monsterregnskab for 2022. 

Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 1,92% mod 2,16% i sidste måned, hvorved aktier er list dyrere i prismæssigt ift. obligationer historisk set.

Note: Yield Gap’et (grøn linje) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Den stærkere dollar (bl.a. pga. lavere inflationspres i Europa) og tech aktiernes fremmarch har sikret amerikanske aktier en solid måned, og de har nu igen givet et bedre afkast end europæiske og danske aktier. Europa er blevet ramt af, at den økonomiske opblomstring efter genåbningen efter corona i Kina har aftaget. Det har også ramt kinesiske aktier og Emerging Markets. Dollar obligationer er også nydt gavn af den stærkere dollar, mens ejendomssektoren er ramt af strammere finansieringskrav og højere renter samt mere hjemmearbejde, hvorved behovet for kontorer er aftagende. Vi glæder os over, at vi har fået omlagt stort set alle vores danske realkreditobligationer fra lavkuponer til højkuponer herunder specielt 5% obligationer. Det har indtil videre været et særdeles godt valg afkastmæssigt. Afkast+ har efter et hårdt 2022, hvor både aktier og obligationer faldt meget, genvundet næste 10%, og vi har gode forventninger også til den afdeling fremadrettet.

Vi glæder os også over, at obligationer igen bidrager til afkastene, hvorved balancerede afdelinger fremstår attraktive afkastmæssigt ift. risiko. Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af 2023 og fremadrettet.


Med venlig hilsen og god sommer til alle!