Skip to main content

Markedskommentar juni: Tech aktierne fortsætter som trækhest for aktiemarkedet!

4. juli 2023


 • Juni måned gav afkast på ml. +0,8% til +2,7% i Investin Optimal afdelingerne.
   
 • Alle vores 6 ”Investin Optimal” afdelinger har fået guld rating hos analysehuset Morningstar, hvorved deres analytikere tror på en lys fremtid for afdelingerne ift. vores konkurrenter. Kun 4% ud af 24.000 fonde i Europa får guld rating.
   
 • Det har været et flot halvår ift. afdelingernes Morningstar kategorier og ift. vores danske konkurrenter. Merafkastet er nu 27% på 12 ¾ år ift. de banker, som vi sammenligner os med i den historiske analyse.
   
 • Afkast+ blæser de konkurrerende investeringsprodukter fuldstændig omkuld! Merafkastet er nu hele 32% på 4 ½ år. Det er 320.000 kr. mere i afkast pr. investeret million på kun 4 ½ år.

Til september holder vi investormøde i Odense sammen med John Stihøj fra Aktieinfo under overskriften “Enkeltaktier og investeringsforeninger med stor risikospredning”. Du er mere end velkommen til at deltage. Investormødet holdes d. 6. september kl 17:00. Tryk på knappen nedenfor og læs mere:


 Fokuspunkter i juli:

– Bankernes indlånssituation.
– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger fra de store centralbanker ECB og FED
– Virksomhedernes indtjening og forventninger og udviklingen på aktiemarkedet og arbejdsmarkedet.

Aktiemarkederne kom godt igennem juni måned, hvor de red videre på opturen i tech sektoren og inden for kunstig intelligens. Aktiemarkederne har overrasket mange iagttagere i det første halvår af 2023. Året startede på bagkant af dårlige nyheder om stigende inflation, voldsomme rentestigninger og store aktiefald i frisk hukommelse.

Det er gået langt bedre end mange forventede ved året start. Det skyldes bl.a. hele temaet om AI-aktier, og samtidig er den recession, som mange frygtede, udeblevet, mens nøgletallene har været ret stærke og forbrugerne meget modstandsdygtige. Den stærke vækst, der er den primære drivkraft, har spredt sig til store dele af verden. Væksten er især drevet af et stærkt arbejdsmarked, hvor pæne lønstigninger og en faldende inflation igen har været godt for reallønnen og købekraften. Samtidig er der positive tegn fra flere virksomheders ordrebøger. OECD har også hævet deres prognose for verdensøkonomien.

For andet halvår ser det ud til, at aktivitet kommer lidt ned i tempo i takt med, at centralbankerne holder renterne på et højere niveau. Omvendt ser inflationen nu ud til at falde i et betydeligt tempo. Inflationen i USA er nu på det laveste niveau i over 2 år, mens der er indikationer på, at inflationen i Europa også er kraftigt på vej ned med faldende elpriser, råvarer og metaller. Herhjemme er andelen af aktører i detailkæderne, der forventer at hæve priserne, faldet på 70% til 6% på en måned. Derfor kan man godt være lidt bekymret for at centralbankerne går for voldsomt til værks med rentestigningerne, da de hidtidige er ved at arbejde sig igennem økonomien og dæmpe inflationen. Samlet set må vi dog konstatere, at vi indtil videre er kommet helskindet igennem inflationsbekæmpelsen uden at sende økonomien ned under gulvbrædderne.

Med til fortællingen om første halvår er også, at obligationer igen er blevet en attraktiv aktivklasse. Den har ikke været bedre de seneste 10 år. Det nyder vores balancerede og obligationsbaserede afdelinger godt af.

Umiddelbart virker historien om kunstig intelligens meget stærk, og den forventes at kunne bidrage betydeligt til den globale vækst i de kommende år, hvorved det kan give aktiemarkedet yderligere medvind.

Vi vil igen gerne slå et slag for afdelingen Optimal Stabil. Den fik en meget hård medfart i 2022 pga. de historisk store rentestigninger. Men den har klart sig rigtigt godt ift. dens Morningstar konkurrenter. Ud af 35 afdelinger i kategorien ”Balanceret – EUR lav risiko” indtager den en 1. plads på både År til dato, 1 år, 3 år og 5 år. Den forventes i de kommende 3 år at have et særdeles godt forventet afkast ift. risiko pga. obligationernes forøgede afkastbidrag

Historisk afkastanalyse for ”Optimal VerdensIndex Moderat”

Når vi ser på vores sædvanlige kvartalsvise afkastanalyse for ”Optimal VerdensIndex Moderat”, så har afdelingen klaret sig næsten 1,5% bedre i 1. halvår end gennemsnittet af de 4 største bankers sammenlignelige investeringsprodukter. Dermed er merafkast kommet op på 27% på 12 ¾ års historik. Det viser med al tydelighed styrken ved lavere omkostninger og renters renteeffekten.

Note: Historiske afkast for perioden 30/9-2010 til 30/6-2023 for sammenlignelige investeringsprodukter og aktivfordelinger.

Alle vores ”Investin Optimal” afdelinger har fået guld rating hos Morningstar. Kun 4% ud af 24.000 fonde i Europa får guld rating. Sandsynlighed for, at alle 6 afdelinger får guld rating samtidig, svarer til 1 ud ca. 244.000.000 tilfælde. Hvis man ser lidt på antallet af guld ratings blandt vores konkurrenter, kan man se, hvilket præstation det er:

 • Danske Invest 0 ud af 300 fonde
 • Bankinvest 0 ud af 92 fonde
 • Formuepleje 0 ud af 19 fonde
 • Jyske Invest 0 ud af 56 fonde
 • Nordea Invest 14 ud af 470 fonde
 • Sparinvest 1 ud af 121 fonde
 • Sydinvest 4 ud af 99 fonde

Historisk afkastanalyse for ”Afkast+”

Note: Historiske afkast for perioden 31/12-2018 til 30/6-2023.

Afkast+ har haft en god start på året, efter et besværligt 2022, hvor både aktier og obligationer oplevede betydelige fald. Halvåret har budt på et afkast på 13%, og det har været ca. 6% bedre end hos de sammenlignelige investeringsprodukter. Dermed er merafkastet oppe på hele 32% på 4 ½ års historik. Hvis du vil vide mere om Afkast+, er du som sædvanlig velkommen til at kontakte os på 444 111 17 eller info@optimalinvest.dk.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er steget i den sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 18,8 mod 18,0 i slutningen af sidste måned, hvilke er lidt over det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 18,8+0,8
Nordamerika: 23,9+0,9
Europa 14,2+0,0
Pacific: 16,4+0,9
Emerging Markets 12,3+0,8
Danmark11,1-1,0

Amerikanske aktier trækker igen læsset, og de er blevet dyrere pga. de store forventninger til tech sektoren og aktierne indenfor kunstig intelligens. Europæiske aktier fremstår stadig billige ift. amerikanske, men de indeholder heller ikke så mange tech aktier. Man skal stadig ikke lade sig ”snyde” af den billige prissætning i danske aktier, da det skyldes Mærsks monsterregnskab for 2022. 

Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 1,47% mod 1,98% i sidste måned, hvorved aktier er dyrere prismæssigt ift. obligationer historisk set. Dette understreger blot, at obligationer fremstår attraktive pt.

Note: Yield Gap’et (grøn linje) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Tech aktiernes fremmarch har sikret amerikanske aktier endnu en solid måned, og de har for halvåret givet et bedre afkast end europæiske og danske aktier også selvom dollaren faktisk er faldet. Euroen overtrumfer pt. dollaren, da markedet forventer en senere rentetop i Europa end i USA. Kina har tabt pusten lidt efter genåbningen, og Kina ser nu ud til at ville stimulere økonomien yderligere for ekstra gang i væksten. Japanske aktier er endelige vågnet op efter mange årtier i dvale, men det sker på bekostning af en svagere japansk yen, hvorved afkastene målt i danske kroner er mindre. Vi har set lidt rentestigninger i juni måned, men alle obligationstyper kommer igennem 1. halvår med positive afkast, hvor de mere risikofyldte High Yield og Emerging Markets obligationer har klaret sig bedst pga. den forbedrede stemning omkring vækst og verdensøkonomien.

Vi glæder os også over, at obligationer igen bidrager til afkastene, hvorved balancerede afdelinger fremstår attraktive afkastmæssigt ift. risiko. Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med forholdsvis neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af resten 2023 og fremadrettet.


Med venlig hilsen og god sommer til alle!