Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar juli: Både aktie- og obligationskurser stiger.

5. august 2022


  • Måneden gav positive afkast på +3,6 % til +7,5 % i Investin Optimal afdelingerne.
  • Betydelig mere positivisme i henholdsvis aktie og obligationsmarkederne, end de fleste markedsdeltagere havde forudset.
  • Frisk prognose fra IMF (Valutafonden) er ikke særlig opløftende læsning, men det synes ikke at påvirke hverken aktie- eller obligationsmarkedet.
  • Vores nye børsnoterede produkt Investin Optimal Aktive and Index har første handelsdag 1-9-2022. Produktet har 5 Morningstjerner, en guld mærkning og 5 Globusser – og ligger således blandt de 10 % bedste i EU. Produktet er aktieindkomst, lagerbeskattet og har 60 % aktier samt 40 % obligationer/ejendomme.

Fokuspunkter:

Fortsat opmærksomhed på de store centralbanker ECB og FED. Hvor meget hæver de renten til næste rentemøde? Lukker Putin helt for gassen?

Stemningen for de mange forskellige aktie- og obligationsmarkeder rundt omkring i verden er overraskende positive for tiden. Det er de færreste markedsdeltagere der havde forudsagt de seneste dages/ugers betydelige kursstigninger – både på aktiemarkederne generelt men også på særligt lange obligationer. Det har også fået mange amerikanske Hedge fonde til at stoppe deres salgsstrategier (short positioner), og de er begyndt at købe op i både aktier og obligationer. Dernæst så vi i sidste uge en positiv vækstprognose fra amerikanske Amazon kombineret med flotte regnskabstal fra Apple.

For ikke at glemme at omkring 78 % af alle de store amerikanske virksomheder, der har aflagt regnskab har slået markedets forventninger (estimater). Alle forhold understøttet fortsat købelyst på trods af mange dommedags profetier fra alverdens banker og kommentatorer. Derudover har mange nøgletal om forbrugerforventninger også peget kraftigt nedad understøttet af de seneste vækstprognoser fra diverse nationale som internationale organisationer. Senest har Valutafonden været på gaden med en noget deprimerende vækstprognose, som forudser en vækstfremgang for den globale økonomi på 3,2 %. Tidligere på året forventede Valutafonden en vækstfremgang på 3,6 % for indeværende år. Dernæst har Valutafonden også nedvurderet væksten for næste år.

Markedsudviklingen bekræfter at aktie- og obligationsmarkederne lever deres eget liv, og det kan være yderst svært at forudsige en præcis udvikling. Mange banker har omlagt deres kunders beholdninger således, at man er rustet mod yderligere kursfald særligt på aktiemarkedet. De vil opleve ikke at blive begunstiget i sammen omfang, som dem der har haft en ”køb og behold” strategi. Det er præcis det forhold mange forbrugerorganisationer samt uafhængige investeringseksperter har advaret om ”pas på med at lytte for meget til markedsforudsigelser” og ”en køb og behold-strategi tilpasset ens risikoniveau” er ofte det sikreste og mest lukrative.  Eller som vi har annonceret med tidligere på året ”Time in the market beats timing the market”. Altså det forhold at man ”går kontant” er også en strategi, og det kan også indebære en risiko. Nemlig at markederne uventet stiger.

Markedet er pt. præget af det man i fagsprog kalder et sommermarked. Med andre ord lav omsætning og små handler. Så tiden er ikke særlig gunstig, hvis man ønsker at lave en større porteføljeomlægning.

Dog synes den grundlæggende positive stemning at fortsætte.  

Er rentestigningerne toppet?

De seneste inflationstal fra Tyskland viser en tendens til faldende inflation på trods af det modsatte i det øvrige Europa. Den tyske inflation synes dog at styrer renteudviklingen i Europa, som har vist ret betydelige rentefald i den lange ende af rentekurven de seneste dage. Den samme udvikling ser vi i USA.
Udover faldet i den tyske inflation, har de faldende lange renter også være afledt af en stigende bekymring for en recession af mildere karakter. Som igen skyldes en større tiltro til, at de store centralbanker kan håndtere og dæmpe inflationen via en forventning om, at de hæver den korte rente kraftigt over det næste halve år.

Som vi har nævnt i tidligere nyhedsbreve, så er aktie- og obligationsmarkederne typisk styret af forventningen om, hvordan verdenens mange forskellige økonomier vil se ud i nær fremtid (omkring et halvt år). Og for mange virker det måske tvetydigt, at den lange rente kan falde, når alle medier skriver om at centralbankerne i mange måneder fremover vil hæve den korte rente. Men vi er kommet dertil, at de tidligere kraftige rentestigninger i den lange ende (lange realkreditobligationer) kombineret med en forventning om at centralbankerne hæver den korte rente kraftigt, vil bevirke, at det dæmper efterspørgslen og dermed kommer der styr på inflationen. 


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Udviklingen i globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er vendt rundt og steget noget. Det samme gør sig i høj grad glædende for amerikanske aktier, der i P/E værdi er steget betydeligt.

Europa halter bagefter hvilke skal tilskrives krigen i Ukraine og den stadig mere tilspidsede stemning mellem EU og Rusland – eller mere korrekt Putin. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 16,4 mod 15,6 i slutningen af sidste måned, hvilke svarer til det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 16,4 +0,8
Nordamerika: 20,3 +1,2
Europa 13,1 -1,8
Pacific: 14,4 -0,2
Emerging Markets 11,1 -0,5
Danmark 17,3 +0,2

De øvrige regioner ligger nogenlunde uforandret.
 
Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyre relativt til obligationer, da forskellen er 3,45% mod 3,62% i sidste måned.  Mere korrekt er både aktier og obligationer steget i kurs men aktierne er steget mest – relativt set.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistik (i DKK)Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Bæredygtige globale aktier har fortsat klaret sig dårligere end almindelige aktier. Og det kan som nævnt i det seneste nyhedsbrev tilskrives, at ’sorte’ energiselskaber, selskaber indenfor minedrift og våben, har været mere interessante for mange investorer end klodens ve og vel. Vi tror fortsat, at denne udvikling vil ændre sig i takt med at særligt Europa vil frigøre sig for russisk energi i form af gas og olie.
 
Alt i alt har vi en fornuftig sammensætning af forskellige typer obligationer og kontanter, der både kan levere et fornuftigt løbende afkast men også have en beskyttende effekt i disse usikre tider. Og det forhold, at vi ikke har reduceret vores aktiebeholdninger i de forskellige foreninger har her sidst i sommerferien vist sig at være en god strategi. Og alle investorer fra lav til høj risiko skulle gerne have fået et ganske godt og positivt afkast i juli måned, som måske kan varme lidt i disse inflationstider, hvor alt bliver dyrere.

Alle ønskes en fortsat rigtig god sommer.


Mange gode sommerhilsner