Skip to main content

Markedskommentar januar: Begivenhedsrigt med privat investorrevolution mod hedge fondene!

2. februar 2021
  • Måneden gav afkast på 0,1% til 0,6% i afdelingerne (se mere senere).
  • Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationer pga. rentestigninger, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
  • Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen.
  • Så kom vi op på 5 godkendte vacciner, da Novavax og Johnson & Johnson også kom med. Flere er på vej! Vaccinerne ser ud til af kunne håndtere de forskellige virusmutationer og massevaccinationerne kører på fuld drøn.
  • Private investorer satte sig op mod hedge fondenes short positioner og det gav udsving i aktieindeksene.
  • Der er trukket PAL skat på pensionsdepoterne medio januar.Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og investorrevolutionen blandt private.

Måneden startede fint med masser af nye penge i markedet, og det gav pæne stigninger. Hen mod slutningen af måneden skiftede fokus dog til en privat investorrevolution, hvor investorerne koordineret prøver at straffe de store hedge fonde, der har shortet (solgt aktier i håb om kursfald) i en såkaldt short squeeze, hvor de prøver at tvinge fondene til at købe deres shorts tilbage for at undgå endnu større tab. Det har givet enorme stigninger på over 1000 % til pressede selskaber som bl.a. Gamestop og AMC Entertaiment. Når hedge fondene bliver pressede af store tab og skal bruge likviditet, bliver de også tvunget til at sælge mange af deres lange positioner (aktier de har købt) fra, hvorved det presser de større aktieindeks (de nedbringer deres gearing). ”Krigen” er nu også skiftet til sølvprisen, og krigen kan fremadrettet godt give lidt flere udsving i markedet. Hedge fonde som Citron, Citadel og Melvin Capital ser i hvert ud til at have tabt rigtigt mange penge.

Regnskabssæsonen er ellers startet godt. Der er masser af likviditet, og de lave renter fortsætter med meget tålmodige centralbanker. Hjælpepakkerne står også i kø for at hjælpe den trængte økonomi og de hårdt ramte brancher yderligere. Sundhed og bæredygtighed er de nye vækstdrivere, og vi er glade for, at vores afdelinger har stort fokus på grønne og bæredygtige selskaber.

Efter den rystende storm på Kongressen fik USA en ny præsident, der vil bringe USA tilbage til et tættere internationalt samarbejde bl.a. via WHO og Paris-aftalen. En ny handelsaftale med Kina er også på agendaen. Den øgede forudsigelighed vil alt andet lige understøtte et aktiemarked, der ikke ønsker geopolitisk usikkerhed.

Det er altid relevant at sætte sig ned og kigge på værdiansættelsen af forskellige selskaber og brancher. Det er ingen hemmelighed, at Tech sektoren er prisfastsat meget højt. Men de store FAANG aktier tjener også masser af penge. Under Dot.com krisen i starten af dette årtusinde var det alt sammen mere eller mindre fugle på taget. Derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne de to perioder. Tech aktier er bomstærke og har en fornuftig fremtid og forretningsmodel, selvom kursudviklingen nok ikke fremadrettet vil foregå i samme tempo. Som samfund har vi vel tage et 5-10 årigt kvantespring digitalt under coronakrisen, og det vil kun gavne Tech sektoren.

Mange selskabers indtjening er naturligvis dykket under coronakrisen. Flere amerikanske storbanker forventer, at de amerikanske selskabers indtjening i 2021 vil vokse med 25 %. Aktiemarkedet har taget forskud på denne indtjeningsstigning, men mange af bankerne forventer, at aktiemarkedet vil stige med op til det halve af denne indtjeningsstigning.

Der er en del, der mener, at vi igen står overfor de ”brølende” 20’ere. Det bliver spændende at se, om de får ret !?

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er stort set uforandret ift. indtjeningen i takt med den afkastmæssige stille måned. P/E satserne vil alt andet lige stadig være ”kunstigt” høje, da flere virksomhederne har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor stadig tages med en del forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt og få fjernet indtjeningstallene fra 1. og 2. kvartal fra opgørelsen. Vi skal nok hen til slutningen af 2021 før, at data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 27,17 mod 27,26 i slutningen af november, hvilket er over niveauet ift. den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:27,17-0,09
Nordamerika:31,29-0,33
Europa21,69-062
Pacific:24,460,15
Emerging Markets22,761,06
Danmark29,75-1,25

Emerging Markets har haft endnu en god måned, og de er blevet en del dyrere i løbet af januar, da indtjeningen ikke er fulgt helt med. Europa fremstår nu for første gang som den ”billigste” region. Det skyldes en blanding af dårlig aktieperformance og, at selskabernes indtjening er relativt hårdere ramt af coronakrisen. Profittagning i danske aktier efter et fremragende 2020, har gjort dem billigere. Vi vil dog pt. stadig ikke kloge os for meget på udviklingen i P/E tallene, da de er ramt af forventeligt midlertidige effekter. Fremadrettet må vi fortsat forvente, at investorerne vil betale mere end det historiske gennemsnit for en indtjeningskrone, da renterne nu er lave alle steder også i USA. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 9 % mere end globale aktier, hvilket er et fald på 5 % fra sidste måned.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,62 % mod 2,75 % i sidste måned pga. en rentestigning. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputs fra virksomhedernes indtjening over den kommende tid, før vi kan danne os et klart billede. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2021 afhængig af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Men da den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA stadig er styrtdykket (renterne er faldet voldsomt), så er det mere eller mindre sikkert, at man som investor skal have en vis andel af aktier og/eller mere risikofyldte obligationer fremadrettet for at få et fornuftigt afkast. Risikopræmien ved at købe aktier i forhold til obligationer vil alt andet lige stadig være fornuftig.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Emerging Markets aktier fortsatte den stærke performance fra sidste måned, mens der var profithjemtagning i danske aktier. Europæiske aktier lagde sig igen i bunden, mens europæiske ejendomme blev ramt af nye nedlukninger og en forsinkelse i vaccineleverancerne. Vi så en svag rentestigning, da der bliver udstedt mange obligationer for at betale for den ekspansive finanspolitik og hjælpepakkerne. Centralbankerne er stadig storkøbere af obligationerne for at understøtte økonomien med lave renter og rigelig likviditet. Vi så en mindre vending i dollarudviklingen, da renteforskellen blev udvidet mellem USA og Europa og ECB bekræftede, at de vil føre en meget lempelig pengepolitik i lang tid endnu. Vi arbejder som altid videre med stor risikospredning, så der ikke er nogle aktivklasser, der bliver for dominerende.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på hhv. -0,5 % og +1,1% er der ikke meget at hente på sikre obligationer. Lange statsobligationer fremstår derfor stadig ikke som en speciel attraktiv investering. Derfor holder vi fast i en lavere rentefølsomhed, så vi er mere robuste ved en evt. rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ”kedelige” forsikringer som danske realkreditobligationer.

Med venlig hilsen

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest