Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar februar: Fornuftige regnskaber, væksttal og tillidsindikatorer kæmper med rentestigninger og genstridig inflation

2. marts 2023


 • Februar måned gav afkast på ml. -0,4% til +0,1% i Investin Optimal afdelingerne.
   
 • Aktier er blevet dyrere ift. både indtjening og obligationer, og obligationer fremstår som et stærkt alternativ til aktier for første gang i rigtigt mange år.
   
 • Regnskabssæsonen for 4. kvartal endte fornuftigt set i lyset af inflation og krig i Europa.
   
 • Centralbankerne har reduceret størrelserne af deres rentestigninger som følge af den aftagende inflation.
   
 • Inflationen har svært ved at falde yderligere på kort sigt, selvom lavere gas- og elpriser understøtter udviklingen. Stramme arbejdsmarkeder med pæne lønstigninger og 2. og 3. runde effekter i produktionens værdikæder holder inflationen oppe.
   
 • Bæredygtige aktier holder et merafkast på 0,25% ift. de klassiske
  indeks indeholdende kontroversielle brancher.

Vi afholder investormøde i samarbejde med Uvildigraad og Hammersfonde. Investormødet bliver holdt d. 22. marts kl. 17.00. Du melder dig til ved at klikke på knappen nedenunder.


 Fokuspunkter i marts:

– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger og -stigninger fra de store
– Gas- og elpriserne i Europa og gasleverancerne til Europa.
– Virksomhedernes indtjening og forventninger og arbejdsmarkedet.

Den overraskende forbedring i vækstsignalerne skyldes især, at energikrisen hurtigere end forventet er gledet i baggrunden med opbygningen af store naturgaslagre og kraftige prisfald. Det fjerner risikoen for energirationering, reducerer virksomhedernes omkostninger og trækker ned i inflationen. Desuden kommer den overraskende hurtige genåbning i Kina og euroområdet (og især Tyskland) til gode, ligesom det understøtter den i forvejen betydelige forbedring i de globale flaskehalse.

På den ene side er det naturligvis godt for virksomhedernes indtjeningsevne, at økonomierne er i en langt bedre forfatning end frygtet for bare få måneder siden. På den anden side rammer de højere renter dog også negativt på værdisætningen af selskaberne.
 
De bedre vækstsignaler og tillidsindikatorer gør, at investorerne forventer, at rentestigningerne topper senere end forventet, fordi den globale økonomi er meget robust. Den er faktisk så robust, at flere taler om ”ingen landing” i stedet for en ”hård landing” eller en ”blød landing”. Recessionsfrygten er helt klart på retur, da forbrugerne ser ud til at være meget vedholdende på trods af en reallønsnedgang.
 
Det afgørende spørgsmål for den kommende udvikling bliver: Hvor og hvornår topper renten? Det ser ud til at være i løbet af 2023. Men forventningerne til rentenedsættelser fra centralbankerne er blevet udskudt til 2024.
 
Generelt siger man, at den demografiske udvikling, produktivitetsvæksten og uligheden trækker renterne ned pga. et større opsparingsbehov. Til gengæld har man identificeret 3 nye faktorer, der potentielt kan ændre renteudviklingen: Den grønne omstilling, højere militærudgifter og deglobalisering.
 
Så alt i alt kommer vi nok ikke tilbage til de seneste års meget lave renter. Derfor vil obligationer alt andet lige være gode alternativer i de kommende år ift. aktier.
 
Slutteligt holder centralbankerne stædigt fast i deres inflationsmål på ca. 2%, hvorved vi kan forvente flere rentestigninger i 1. halvår af 2023 (de er indpriset i markederne). Her bliver det også spændende at følge, om de ændrer deres inflationsmål til en ny virkelighed. Umiddelbart er der intet, der tyder herpå.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Udviklingen i globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er steget i sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 17,3 mod 16,7 i slutningen af sidste måned, hvilke er på niveau med historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 17,3 +0,6
Nordamerika: 21,5 +2,3
Europa 14 +0,2
Pacific: 13,4 -0,5
Emerging Markets 10,6 -1,9
Danmark 12,4-5,0

Nordamerika er steget i prissætning, da virksomhedernes indtjening er faldet lidt tilbage. Emerging Markets er faldet i prissætning, da bl.a. de kinesiske aktier er faldet tilbage efter den store ”genåbnings” optur. Danske aktier ser pludselig meget billige ud. Men her bliver vi ”snydt” af Mærsks rekordregnskab, hvor de satte Danmarks rekord i overskud. De høje fragtrater er en af grundene til, at inflationen er blevet så høj. Siden er fragtraterne faldet tilbage på coronaniveau fra 2020, og Mærsk forventer et markant lavere resultat i 2023. 
 
Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 1,85% mod 2,47% i sidste måned, hvorved aktier er dyrere ift. obligationer historisk set, da niveauet er under ca. 2,1%. Sidst vi var under 2%, var tilbage i 2010. Dermed fremstår obligationer endeligt som et stærkt alternativ til aktier.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Danske aktier fik indhentet det forsømte fra januar måned, mens Emerging Markets aktier blev ramt af profittagning på aktiemarkedet efter en større optur efter genåbning.  En stærkere dollar pga. rentestigninger var med til at understøtte dollaraktiverne, mens en svækket Yen var med til at trække de japanske aktiver ned. Den japanske centralbank holder stadig fast i en ultralempelig pengepolitik. Obligationer blev generelt ramt af stigende renter.
 
Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af 2023.


Med venlig hilsen