Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar februar: Krig i Europa og fortsat høj inflation!

3. marts 2022

Meget mørke skyer som viser uvejr er på vej

 • Måneden gav negative afkast på -2,7% til -2,6% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere). Samlet har afdelingerne givet et afkast på -7,3% til -5,4% år til dato, hvorved en del af de flotte afkast fra 2021 pt. er væk. 
 • Aktier er blevet billigere i prissætning ift. både indtjening og obligationer.
 • Nyhedsstrømmen fra krigen i Ukraine styrer markedsudviklingen.
 • Krigen giver højere priser på råvarer, metaller og fødevarer, og fastholder inflationen på et højere niveau i længere tid.
 • Europa er stadig meget afhængig af naturgas fra Rusland.
 • Historisk har det vist sig værdifuldt at fastholde sin investeringsstrategi under kriser. Det anser vi også for den bedste strategi i den nærværende situation.
 • Vi afventer fortsat børsnoteringen af Optimal Active and Index.
 • Vi holder webinar om porteføljeopbygning og tematiske ETF’er 30. marts kl. 17. Skriv til info@optimalinvest.dk såfremt det har din interesse.

Fokuspunkter: Krigen i Ukraine, centralbankernes ageren samt inflations- og renteudviklingen.

I februar måned skete det utænkelige, at Rusland invaderede Ukraine. Det har sendt chokbølger igennem markederne, særligt for råvarer, metaller og fødevarer. Rusland er blevet udelukket fra al handel med undtagelse af naturgas, som vi er meget afhængige af i Europa. Krigen og den geopolitiske uro vurderes at have kostet ca. 6-7% i kursværdi på amerikanske aktier og over 10% på europæiske aktier, men meget af den negative udvikling var allerede indpriset i de amerikanske aktier inden invasionen. Rusland er storeksportør af bl.a. naturgas, olie og hvede, hvorved disse markeder er steget meget i pris. Derudover var samhandlen og afhængigheden mellem Europa og Rusland størst, hvorfor Europa bliver ramt hårdere af krigen og sanktionerne mod Rusland. Hverken den russiske eller ukrainske økonomi fylder meget i verdensøkonomien, så påvirkningen foregår primært via de højere priser på råvarer, metaller og fødevarer, der alt andet lige vil dæmpe den økonomiske vækst. Der bliver pt. sendt ekstra olietønder på markedet fra de strategiske lagre for at dæmpe olieprisstigningerne.

Inflationen vil med andre ord fortsætte med at være høj. Det kan dog være, at udviklingen får forbrugerne og virksomhederne til at ændre adfærd, således at efterspørgslen vil bliver aftagende. Der ledes pt. med lys og lygte efter alternativer til den russiske gas. Udviklingen ser også ud til at gavne den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer, hvorved specielt virksomheder som Vestas og Ørsted har været stærkt efterspurgte.

Krigen har desuden påvirket markedsdeltagernes forventninger til centralbankernes ageren. Nu forventes den amerikanske centralbank at starte rentestigningerne i et roligere tempo og være dataafhængige, mens forventningerne til den europæiske centralbank er blevet sat mere eller mindre i bero for nærværende, da en rentestigning vil ramme den økonomiske udvikling forholdsvist hårdt.

Fredsforhandlingerne ser umiddelbart ud til at fortsætte i slutningen af ugen. Derudover har EU lige besluttet at give statsstøtte til de virksomheder, der er ramt af sanktionerne mod Rusland. Andre hjælpepakker kan også se dagens lys i den kommende tid.

Markedet er hurtigt omskifteligt, så en våbenhvile eller en afslutning på krigen kan ændre stemningen i en mere positiv retning. Så længe krigen raser, forventes markedet at forblive nervøst og uroligt.


Velklædt kvinde sidder ved computer og arbejder i lys baggrund

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blevet noget billigere igen i denne seneste måned. P/E-satserne er efterhånden mere troværdige og mindre påvirkede af ’coronastøj’. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver nu handlet til 19,03 mod 20,10 i slutningen af sidste måned, hvilket dog fortsat er over niveauet i forhold til den historiske prissætning. Aktierne har ikke været billigere ift. indtjeningen siden marts/april 2020. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt:19,03-1,17
Nordamerika:22,50-1,49
Europa16,10-1,35
Pacific:15,43-0,89
Emerging Markets13,38-0,30
Danmark19,87-2,72

Alle regioner er blevet billigere, mens specielt Pacific og Emerging Markets, der begge havde en relativ beskeden performance i 2021, har klaret sig relativt godt. Danske aktier handler billigere ift. globale aktier, da merprisen nu ’kun’ er 4% mod 12% måneden forinden.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, som måler forskellen på afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet billigere relativt til obligationer, da forskellen er 3,42% mod 3,17% i sidste måned. Historisk er renten stadig lav, hvorfor aktier fortsat fremstår som et attraktivt alternativ.

Yield Gap viser afkastforskellen mellem indtjening ift pris på aktier.
Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistik (i DKK)

Tabel viser afkast


Graf viser den historiske udvikling på Optimal Invests afdelinger
Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)
Tabellen viser Fundmarket.dk's afkast på deres fonde

Det har indtil videre i 2022 kostet lidt i afkast at være bæredygtig. De ’sorte’ energiselskaber og selskaber indenfor minedrift og våben har været efterspurgte pga. krigen i Ukraine. Bæredygtige globale aktier er faldet med 7,6%, hvilket er 1% mere end det klassiske indeks, hvor kontroversielle forhold ikke er udeladt. Sidst i nyhedsbrevet har vi skrevet lidt om vores bæredygtige screeningsproces. Danske realkreditobligationer har haft en hård opstart på 2022 med et fald på 5,8%, mens de europæiske obligationer er faldet med 3,7%. Den højere inflation har lagt et pres på obligationerne, mens udviklingen ser ud til at være vendt her i starten af marts pga. udviklingen i Ukraine.

Vi forsøger at balancere tingene så godt som muligt. Vi har i Stabil og VerdensIndex solgt ud af Emerging Markets og virksomhedsobligationer for at øge kontantbeholdningen. Derudover har vi omlagt en del længere realkreditobligationer til kortere.

Optimal Invest screener afdelingernes samlede ESG-aftryk ud fra ETF-branchens ESG-screening. Her inddeler branchen i tre former for screening:

 • ESG (environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold)
 • ESG Enhanced
 • SRI (socially responsible investing)
tabel viser former for ESG og hivlke måder vi screener potentielle investeringer
Karsten Hannibal

Med venlig hilsen

Karsten Hannibals signatur

Karsten Hannibal,
Partner i Optimal Invest