Skip to main content

Markedskommentar august: Renterne udfordrer aktierne!

1. september 2023


  • August måned gav afkast på ml. -1,1% til -0,2% i Investin Optimal afdelingerne.
  • Alle vores 6 guldratede ”Investin” afdelinger flytter pr. 18/9 investeringsforening til ”Wealth Invest”. I den forbindelse bliver emissionstillægget og indløsningsfradraget reduceret fra 0,25% til 0,2%.
  • Alle vores afdelinger (inklusiv Fundmarket og Afkast+) klarer sig rigtig godt både ift. danske og europæiske konkurrenter.
  • Aktier er lidt billigere ift. indtjening men lidt dyrere ift. obligationer. Obligationer fremstår historisk attraktive og det samme gør balancerede porteføljer med både aktier og obligationer.
  • Danske aktier har haft en dårligt 2023 indtil videre og har igen fået kæmpe baghjul af amerikanske aktier så husk risikospredning.
  • De amerikanske statsobligationers kreditrating er blevet nedjusteret til AA+ for AAA af analysehuset Fitch pga. voksende statsgæld.
  • Centralbankerne er blevet dataafhængige, hvorved rentetoppen for de korte renter kan være tæt på. Inflationen er fortsat aftagende specielt i USA og der fremstår en vis afmatning i de økonomiske nøgletal.

 Fokuspunkter i september:

– Inflationsudviklingen herunder kerneinflationen.
– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger fra de store centralbanker ECB, FED og den japanske centralbank.
– Virksomhedernes indtjening og forventninger og udviklingen på arbejdsmarkedet herunder løndannelsen.

Nedjusteringen af de amerikanske statsobligationers kreditrating gav højere lange renter i USA i august, og det var med til at udfordre aktiemarkedet og prissætningen af aktierne, da obligationer fremstår som et bedre og bedre alternativ til aktier.
 
Det er snart to årtier siden, at aktiemarkedet har haft så stor konkurrence fra obligationer. For første gang i mere end 20 år er forrentningen af korte amerikanske obligationer højere end den forrentning, aktieinvestorerne får fra virksomhedernes overskud i USA i form af indtjening ift. pris. Det såkaldte Yield Gap, der viser den forventede afkastforskel mellem globale aktier og den 10-årige amerikanske rente er nu helt nede på 1,07% og dermed historisk lav. Obligationerne er blevet langt mere attraktive, og de tiltrækker sig øget interesse også fra private investorer. Det behøver ikke at være negativt for aktierne og virksomhederne, hvis de kan levere indtjeningsvækst på over 5%, men det er klart med til at understøtte efterspørgslen efter obligationer. Så hvis du har mange kontanter stående i banken, kunne du med fordel alt andet lige kigge efter vores afdeling Optimal Stabil eller de 2 afdelinger for obligationer hhv. danske og globale på www.fundmarket.dk.
 
Indtil videre er det gået ud over de såkaldte ”udbytteaktier”, der har fået hård konkurrence, mens tech aktier er gået fri bl.a. understøttet af kunstig intelligensbølgen og det superstærke regnskab fra Nvidia.
 
Danskerne har som regel et særligt godt øje til Novo Nordisk og andre af de store danske aktier, der gør det godt. Men amerikanske aktier har alene i år givet et afkast, der er mange gange højere. Vi danskere har en forkærlighed for danske aktier. Det er helt naturligt. Vi følger glædeligt med i Novos imponerende fremgang og i mange af de andre stærke danske børsnoterede selskaber. Men det giver også mening at holde øje med, hvad der sker ude i resten af verden og specielt på den anden side af Atlanten.
 
De store amerikanske aktier i S&P 500 indekset har ikke kun i år klaret sig godt, men over en 5-årig periode klaret sig ca. 30% bedre end de danske. Det har altså virkelig kunne betale sig at inkludere amerikanske aktier i sin portefølje i en længere årrække, og det kunne godt se ud til at fortsætte. Den amerikanske markedsøkonomi er meget liberalistisk og indeholder masser af innovation i et intenst konkurrencemiljø. Det er med til at skabe verdensledende private virksomheder. Derudover har USA taget teten inden for den uhyre vigtige kunstige intelligens og AI-teknologi. Den gode nyhed for investorer i danske aktier er dog, at omsætnings- og indtjeningsvæksten som helhed ligger pænt over det brede europæiske marked, og at vores konkurrenceevne er i top.
 
Så derfor giver det god mening at investere i både danske og amerikanske aktier. I en bred portefølje er der plads til begge dele i et passende forhold. I vores balancerede afdelinger udgør danske aktier ca. 10% af aktierne, mens amerikanske udgør ca. 50%.

Investin bliver til Wealth Invest

Som tidligere annonceret skifter vi investeringsforening Investin ud med Wealth Invest for at kunne bibeholde vores stærkt konkurrencedygtige priser, hvorved vores børsnoterede Optimal afdelinger får nyt ”fornavn”. Men derudover kommer du som investor ikke til at mærke en forskel. De faktiske løbende omkostninger fortsætter uforandret på ca. 0,45% årligt (ca. 0,25% årligt for storkundeafdelingen Balance Wealth). Vi kan dog glæde jer med, at emissionstillægget og indløsningsfradraget bliver reduceret fra 0,25% til 0,2%, hvorved vores prisstillers forskel på købs- og salgspriser bliver indsnævret. Overgangen vil ske pr. d. 18/9, og der vil alt andet lige være nogle få dage, hvor det ikke er muligt at handle afdelingerne.  Når den nærmere plan er plads fra vores nye administrator IFS/SEB, så vil vi melde det ud i et nyhedsbrev og via vores SoMe platforme.


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er faldet en anelse i den sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 19,3 mod 19,4 i slutningen af sidste måned, hvilke er lidt over det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 19,3-0,1
Nordamerika: 24,7-0,1
Europa 14,4+0,3
Pacific: 16,7+0,1
Emerging Markets 12,3-0,3
Danmark11,2+0,0

Det har været en stille måned, hvor der ikke er sket de store forskydninger i prissætningen. Europæiske aktier fremstår stadig meget billige ift. amerikanske, men de indeholder heller ikke så mange tech aktier. Man skal stadig ikke lade sig ”snyde” af den billige prissætning i danske aktier, da det skyldes Mærsks monsterregnskab for 2022. 
 
Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 1,07% mod 1,19% i sidste måned, hvorved aktier er dyrere prismæssigt ift. obligationer historisk set. Dette understreger blot igen, at obligationer fremstår meget attraktive i øjeblikket.

Note: Yield Gap’et (grøn linje) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Generelt blev det en forholdsvis stille måned. Afmatningen i Kina påvirkede dog Emerging Markets aktierne negativt, mens det også påvirkede deres store samhandelspartnere i Pacific og Europa negativt. Det kinesiske styrer forsøger at understøtte væksten med lavere renter og lån til den kinesiske ejendomssektor. Solstrålehistorierne fra Novo kunne ikke opveje de negative historier indenfor den grønne omstilling hos Ørsted og Vestas, så danske aktier har haft et besværligt 2023. Den amerikanske kreditrating nedjustering gav stigende renter i USA.
 
De danske banker tjener fortsat styrtende med penge, da forskellen på indlåns- og udlånsrenterne er eksploderet, og da de risikofrit kan placere alle danskernes indlån med meget lave indlånsrenter til 3,35% i Nationalbanken.
 
Vi glæder os fortsat over, at obligationer igen bidrager til afkastene. For tiden giver obligationsdelen af vores afdelinger ca. 4,5%-5,0% i afkast. Det er med til at lægge en god bund i kursudviklingen, hvorved balancerede afdelinger fremstår attraktive afkastmæssigt ift. risiko. Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med forholdsvis neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af resten 2023 og fremadrettet.


Med venlig hilsen