Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar august: Skarp retorik fra centralbankerne presser aktie- og obligationsmarkederne.

2. september 2022


  • Måneden gav negative afkast på -2,2 % til -1,9 % i Investin Optimal afdelingerne.
  • Aktier er blevet svagt dyrere ift. indtjeningen og noget dyrere i forhold til obligationer pga. stigende renter. Afkastforskellen er dog stadig over det historiske niveau.
  • Vi afholder investormøde i Holte onsdag d. 14/9 kl. 17 på Havarthigården. Tilmelding via info@optimalinvest.dk. Se invitationen på www.optimalinvest.dk.
  • Københavns Fondsbørs (OMX) har desværre valgt at udskyde børsnoteringen af vores afdeling Investin Optimal Aktive and Index, der er aktieindkomst og har 5 Morningstar stjerner, en guld mærkning og 5 Globusser. Børsnoteringsdatoen kendes desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Fokuspunkter:

Fortsat opmærksomhed på de store centralbanker ECB og FED rentemeldinger og -stigninger. Gas- og elpriserne i Europa og gasleverancerne via Nordstream 1 fra Rusland til Europa. Virksomhedernes indtjening og forventninger.

Den gode stemning på markederne i juli som følge af særdeles gode regnskaber og udsigten til rentefald i løbet af 2023, er i løbet af august blevet vendt til en mere sur stemning, da centralbankerne vil sætte renterne mere op end forventet, også selvom det påvirker væksten og virksomhederne og forbrugerne negativt. Det var budskaberne fra centralbankernes topmøde i Jackson Hole i USA. Hovedfokus for centralbankerne er inflationsbekæmpelse for enhver pris, og de vil gennem rentestigninger dæmpe efterspørgslen og dermed søge at mindske presset på arbejdsmarkedet med øget arbejdsløshed og mindre lønpres til følge.

Inflationstallene fra USA ser ellers ud til at have toppet bl.a. pga. større fald i mange råvarer, metaller og fødevarer på børserne. I Europa ser vi stadig højere inflation, da den høje gaspris påvirker elpriserne rundt omkring i Europa, hvorved virksomhedernes produktionsomkostninger er høje. Inflationen ligger stadig markant over centralbankernes målsætning på ca. 2%, hvilket betyder at de ser sig nødsaget til at reagere.
 
I løbet af august har gaspriserne svinget voldsomt i Europa, og efter en ny himmelflugt aftager de betydeligt – efter meldinger fra Tyskland om, at gaslagrene er ved at være fyldte til vinteren. Samtidig har EU meldt ud, at de vil reformere elmarkedet i Europa, så elprisen ikke længere bliver så afhængig af den dyreste energi, som i øjeblikket er gas. Derudover vil de indføre et prisloft. Elpriserne er også blevet påvirket positivt af, at vi mangler vand og vind som følge af den ekstreme tørke, som vi har oplevet i bl.a. Europa. Positivt er det dog, at forbruget af gas i Europa ser ud til at være faldet med 20% allerede, så afhængigheden af Ruslands gasleverancer allerede er stærkt aftagende.
 
Som investor er det naturligvis værd at bemærke, at vi netop er gået ud af et årti præget af lave renter, likviditet i rigelige mængder, få udsving og globalisering af verdenshandlen. Vi går nu ind i en periode med normalisering af renterne, mindre likviditet, højere inflation, større udsving og en trend mod de-globalisering.
 
Det er ikke kun dårlige nyheder, der præger markederne. For selvom den økonomiske vækst er aftagende, kommer den fra et højt udgangspunkt. Økonomien blandt forbrugere og virksomheder er stærk, de har lav gearing (låntagning) og sunde kreditter. Seneste tal viser, at forbruget stadig er robust, selvom forbrugernes købekraft er blevet udhulet.
 
Inflations- og renteudviklingen samt forbrugernes modstandskraft og virksomhedernes indtjening bliver afgørende for den videre udvikling på markederne. Der er efterhånden priset mange rentestigninger ind i markedet, der naturligvis altid er på forkant – baseret på forventninger til den makroøkonomiske udvikling.
 
I tider med vigende afkast er det sundt at kigge tilbage på det løbende 3 års afkast i vores længst løbende afdeling Optimal VerdensIndex Moderat. I nedenstående graf fremgår 3 års afkast ud fra købstidspunktet (her altid ved et månedsskifte).

Note: 3 års løbende afkast ud fra købstidspunktet på aksen.

Som det fremgår af grafen, så har man ud fra alle købstidspunkter og en tidshorisont på 3 år (hvor man har holdt investeringsbeviset) fået et positivt afkast. Det vil sige, at tålmodighed historisk set har betalt sig.
 


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Udviklingen i globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er stort set uforandret fra sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 16,6 mod 16,4 i slutningen af sidste måned, hvilke svarer til det historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 16,6 +0,2
Nordamerika: 20,0 -0,3
Europa 13,2 +0,1
Pacific: 15,0 +0,6
Emerging Markets 11,4 +0,3
Danmark 16,9-0,4

Vi har kun set mindre forskydninger i prissætningen i de enkelte regioner. En indtjeningskrone koster pt. 2% mere i danske aktier ift. globale aktier, hvilket er historisk lavt.  
 
Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet dyre relativt til obligationer, da forskellen er 2,82% mod 3,45% i sidste måned pga. rentestigninger.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistik (i DKK)Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Det har stadig kostet i afkast i 2022 at være grønne investorer. Bæredygtige globale aktier har fortsat klaret sig ca. 1,5% dårligere end almindelige aktier, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som ”sorte” energiselskaber, klyngebomber mv. Den relative udvikling har dog stabiliseret sig. Vi tror fortsat, at denne udvikling vil ændre sig i takt med at særligt Europa vil frigøre sig fra russisk energi i form af gas og olie og de store klimapakker, der er blevet vedtaget i USA og EU.
 
Danske aktier og europæiske ejendomme har stået svagest i billedet i august sammen med stort set alle obligationstyper. Den fortsatte stærke dollar er naturligvis værd at bemærke. Faktisk er bæredygtige amerikanske aktier faldet med over 20% i år, men dollareffekten afbøder i stor stil faldet i indeværende år.
 
Vi har fortsat en ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at ”spredning er redning” som så mange gange før.
 


Mange gode hilsner