Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Markedskommentar april: Mens vi venter på rentetoppen!

2. maj 2023


  • April måned gav afkast på ml. -0,1% til +0,1% i Investin Optimal afdelingerne.
     
  • Aktier er blevet lidt dyrere ift. både indtjening og obligationer.
     
  • Vi hæver de forventede afkast på flere af vores afdelinger pga. forventningen om højere afkast for obligationer.
     
  • Vi skifter administrationsselskab og investeringsforening for at kunne bibeholde de lave og konkurrencedygtige priser.

I maj holder vi to investormøder sammen med John Stihøj fra Aktieinfo under overskriften “Enkeltaktier og investeringsforeninger med stor risikospredning”.
Det første er i morgen kl 17:00 i Holte nord for København. Der er enkelte pladser tilbage, så skynd dig at melde til, hvis du gerne vil med.
Vi gentager seancen d. 24. maj i Brabrand ved Aarhus på Gasværket


 Fokuspunkter i april:

– Bankernes indlånssituation.
– Fortsat opmærksomhed på rentemeldinger og -stigninger fra de store centralbanker ECB og FED.
– Gas- og elpriserne i Europa.
– Virksomhedernes indtjening og forventninger.
– Udviklingen på aktiemarkedet og arbejdsmarkedet.

April måned blev stille på afkastfronten. Fornuftige regnskaber fra specielt Techsektoren blev opvejet af en svagere dollar. Dollaren er faldet med ca. 13% over de seneste 7 måneder, primært som følge af relativt bedre vækstudsigter i Europa, en indsnævring af renteforskellen mellem eurozonen og USA og de sædvanlige politiske tovtrækkerier om det amerikanske gældsloft. Derudover spiller en relativt lav bekymring blandt investorerne også ind, da dollaren anses som en sikker havn i urolige tider. Faktisk er investorernes bekymringer faldet til det laveste niveau i ca. 2 år målt på ”frygtens indeks” VIX. Her spiller udsigten til en snarlig rentetop i USA og Europa også positivt ind, og det faktum at udsvingene i aktiemarkederne er blevet mindre. I denne uge er der både rentemøder i centralbankerne i USA og Eurozonen, og her bliver det afgørende at lytte til deres udmeldinger på de efterfølgende pressemøder.

Analyser viser, at mange professionelle investorer har meget store kontantbeholdninger. Hvis der fortsætter med at komme lidt mere ro på markederne, kan disse kontantbeholdninger komme tilbage i markedet og løfte aktiemarkederne yderligere.

Analyser viser også, at investorerne har allokeret flere penge til obligationer, da de nu tilbyder et højere forventet afkast. Det højere forventede afkast på obligationer gør også, at vi hæver vores forventede afkast de kommende 3 år på flere af vores afdelinger. Nedenfor ser du de forventede årlige afkast over de kommende 3 år i de enkelte afdelinger efter omkostninger:

Vi skifter administrationsselskab og investeringsforening!

I Optimal Invest vogter vi nidkært over vores konkurrencedygtige priser og vores forretningsmodel, ikke mindst nu i et samfund præget af høj inflation og prisstigninger. Derfor iværksatte vi i slutningen af november 2022 en proces, der munder ud i, at vores ”Investin” afdelinger skifter fra Nykredit Portefølje Administration og investeringsforeningen Investin til Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest og investeringsforeningen Wealth Invest. Processen tager et år og skiftet bliver således effektueret ultimo september 2023. Den eneste ændring for vores investorer og investeringsforeningsafdelinger vil være, at navnet ”Investin” skiftes ud med ”Wealth Invest”. Alt andet vil være uforandret, herunder vores lave priser. Vi vil gerne takke Nykredit Portefølje Administration for det gode samarbejde igennem de seneste knap 13 år og ønske alt muligt held og lykke fremover. Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest til glæde for vores investorer og os.

Har du spørgsmål? Kontakt gerne Karsten Hannibal på 29435357 eller via kh@optimalinvest.dk


Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktiers værdiansættelse i forhold til P/E er steget lidt i den sidste måned. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) for globale aktier bliver nu handlet til 17,8 mod 17,4 i slutningen af sidste måned, hvilke er på niveau med historiske niveau. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt: 17,8+0,4
Nordamerika: 22,5+0,4
Europa 14,5+0,7
Pacific: 15,1+0,1
Emerging Markets 11,5+0,0
Danmark12,2+0,3

Der er kun sket mindre stigninger i prisfastsættelsen, hvor specielt europæiske aktier er blevet lidt dyrere pga. en god kursudvikling. Man skal stadig ikke lade sig ”snyde” af den billige prissætning i danske aktier, da det skyldes Mærsks monsterregnskab for 2022.   

Videre ser vi som altid på prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap. Yield Gap måler forskellen i afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente. De globale aktier er blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,16% mod 2,25% i sidste måned, hvorved aktier er på niveau prismæssigt ift. obligationer historisk set.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier (E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde: Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Grå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6%, er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Grøn linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Sort linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1%, er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.


Afkaststatistikker (i DKK)


Historisk akkumuleret udvikling i Optimal Invests afdelinger (i DKK)


Historisk udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Rentetoppen i sigte, dog senere i Europa end i USA

I en forholdsvis stille måned var der igen medvind til europæiske og danske aktier, mens glansen gik lidt at aktier for Pacific og Emerging Markets, hvor specielt Kina har haft svært ved at fastholde det gode momentum efter genåbningen. Europæiske ejendomme fik rettet sig lidt med mere ro om renteudviklingen i Europa. Inflationen er stadig aftagende og på det laveste niveau i 1 ½ år i USA, hvorved rentetoppen er indenfor rækkevidde. Inflationen er også på vej ned i Europa, men tempoet kunne godt ønskes hurtigere. Derfor ser rentetoppen ud til at indtræffe senere i Europa end i USA, hvilket sammen med udfordringerne med gældsloftet har styrket euroen ift. dollaren pga. en relativ bedre forretning i Europa.

Vi glæder os over, at obligationer igen bidrager til afkastene. Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af 2023 og fremadrettet.


Med venlig hilsen!