Blandt de Absolut Bedste og Billigste investeringsforeninger i Danmark

Lavere omkostninger = mere afkast til dig!

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/3-2021 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 20% (200.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

Optimal Invest A/S har gjort op med branchens skjulte omkostninger, formidlingsprovisioner og uigennemskuelige investeringsprodukter. Ca. 10.000 kunder har allerede valgt Optimal Invests investeringsforeninger, og vi har en stærk kundetilgang.

Lave omkostninger er den sikreste vej til bedre afkast!

Vi investerer i globale porteføljer, der består af 4.000-5.000 aktier og obligationer, via indeksforeninger (ETF’ere) kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver en stor sikkerhed. Vi har stor fokus på bæredygtighed i vores investeringspolitik. Vi har en CO2 reduktion på 40% i vores investeringer indtil videre. Vi klarer os bedst på både afkast og bæredygtighed blandt danske investeringsforeninger (flest stjerner og globusser hos Morningstar).

Vi tilbyder

  • Højere afkast via meget lavere omkostninger.
  • Merafkast over tid via løbende aktiv porteføljepleje og rebalancering.
  • Bæredygtige investeringer.
  • Høj fleksibilitet og sikkerhed.
  • Ingen formidlingsprovisioner, skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast.​

Du kan vælge mellem forskellige afdelinger og risikoprofiler:​

  • Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 70 % obligationer og 5 % ejendomme, lav risiko.
  • Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko.
  • Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (DK0060518983) – pt. 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid.
  • Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) – pt. 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme, høj risiko – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid. Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
  • Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier , 45 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko (storkundeafdeling – minimumsinvestering på 3 mio. kr. – omkostningspct. er kun 0,25% p.a.). Åbnede først i december 2019.​

De kan bruges til almindelig opsparing, pensionsopsparing, holdingselskaber, fonde og virksomheder, herunder virksomhedsskatteordninger (VSO). Alle afdelinger er akkumulerende.

Vi skaber resultater!

På 10 år og 7 måneder har vores første investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 94,6 %, hvilket er et merafkast på ca. 48 % i forhold til sammenlignelige investeringer i sammen Morningstar Kategori. Den er blandt de absolut bedste investeringsforeninger i Danmark og Europa.

Investin Optimal Stabil og Investin Optimal Livscyklus 2030-40 har givet henholdsvis 34,7 % og 66,0 % i afkast efter 7 år og 5 måneder, mens Optimal Livscyklus 2040-50 har givet et afkast på 35,9 % de første 3 år og 2 måneder. Vores storkundeafdeling Investin Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 11,1 % de første 1 år og 5 måneder.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar på både afkast og bæredygtighed.

Når du investerer i vores investeringsforeninger, mindsker vi dine omkostninger med 60 % – 75 %. I følge InvesteringsForeningsBranchen og Morningstar er vores investeringsforeningsafdelinger blandt Danmarks absolut bedste og billigste. Med en årlig omkostning på kun 0,5 % sparer du cirka 1,5 % eller 15.000 kr. pr. million hvert år i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger, bankpuljer, Private Banking-aftaler eller pensionsselskaber. Nedenfor kan du se, hvad omkostningsbesparelsen giver i merafkast pr. investeret million på forskellige tidshorisonter.

Omkostningsbesparelser på ETF giver højrere merafkast

Ingen formidlingsprovisioner i vores investeringsforeninger

Finanstilsynet kritiserer bankernes investeringsforeninger for formidlingsprovisioner, og analysehuset Morningstar langer ud efter bankernes dobbeltgebyrer i form af depotplejegebyrer. Vi betaler derimod ikke formidlingsprovisioner til bankerne. Derudover har vi ingen skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast.

Du kan handle vores investeringsforeninger igennem din bank

Du skal blot have/oprette et depot eller pensionsdepot i din bank, så kan du handle vores billige investeringsforeninger på Københavns Fondsbørs via din netbank eller din bankrådgiver (Investin Optimal Balance Wealth kan pt. kun handles via din bankrådgiver).

Her er en guide til, hvordan du finder Optimal Invests investeringsforeninger i din netbank: HER!

Investeringsforeningsafdelingerne er ikke underlagt 20 % reglen. De er akkumulerende, hvilket betyder, at renter og udbytte automatisk bliver geninvesteret.

Vores investeringsforeninger og selskabet Optimal Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Portefølje Administration er administrator for vores investeringsforeningsafdelinger.

Investeringshorisont og risiko skal passe sammen. Se vores investeringsanbefalinger HER!

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev HER!

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 44 41 11 17 eller på info@optimalinvest.dk.

Interesseret i at høre mere, så ring 22 22 20 69 eller går ind på afkastplus.dk

Hvis du har spørgsmål, brug for råd og vejledning eller et gratis omkostningscheck af din nuværende ordning, er du altid velkomment til at kontakte os her.

Nyhedsbrev