Danmarks bedste og mest bæredygtige
investeringsforeninger

Blandt de Absolut Bedste og Billigste investerings­foreninger i Danmark


Lavere omkostninger = mere afkast til dig!

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/3-2023 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 25% (250.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

Optimal Invest A/S har gjort op med branchens skjulte omkostninger, formidlingsprovisioner og uigennemskuelige investeringsprodukter. Over 11.000 investorer har allerede valgt Optimal Invests investeringsforeninger, og vi har en stærk kundetilgang med pt. ca. 4 mia. kr. under forvaltning.

Lave omkostninger er den sikreste vej til bedre afkast!

Vi investerer i globale porteføljer, der består af 4.000-5.000 aktier og obligationer, via indeksforeninger (ETF’ere) kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver en stor sikkerhed. Vi har stor fokus på bæredygtighed i vores investeringspolitik. Vi har en CO2 reduktion på 35 % i vores investeringer indtil videre. Vi klarer os bedst på både afkast og bæredygtighed blandt danske investeringsforeninger (flest stjerner og globusser hos Morningstar).

Vi tilbyder

 • Højere afkast via meget lavere omkostninger.
 • Merafkast over tid via løbende aktiv porteføljepleje og rebalancering.
 • Bæredygtige investeringer.
 • Høj fleksibilitet og sikkerhed.
 • Ingen formidlingsprovisioner, skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast.​

Du kan vælge mellem forskellige afdelinger og risikoprofiler:​

 • Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 72,5 % obligationer og 2,5 % alternativer, lav risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 • Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 • Investin Optimal Mix (tidl. Livscyklus 2030-40) (DK0060518983) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 • Investin Optimal Active and Index (DK0060674844) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko – Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
 • Investin Optimal Offensiv(tidl. Livscyklus 2040-50) (DK0060946192) – 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer, høj risiko –  Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
 • Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier , 45 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko (storkunde/engros afdeling – minimumsinvestering på 3 mio. kr. – omkostningspct. er kun 0,25% p.a.). Kapitalindkomst for frie midler.

De kan bruges til almindelig opsparing, pensionsopsparing, holdingselskaber, fonde og virksomheder, herunder virksomhedsskatteordninger (VSO). Alle afdelinger er akkumulerende.

Vi skaber resultater!

På 12 år og 7 måneder har vores første investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 85,6 %, hvilket er et merafkast på ca. 50 % i forhold til sammenlignelige investeringer i sammen Morningstar Kategori. Den er blandt de bedste investeringsforeninger i Danmark og Europa.

Investin Optimal Stabil og Investin Optimal Mix har givet henholdsvis 27,8 % og 59,5 % i afkast efter 9 år og 5 måneder, mens Optimal Active and Index har givet 31,7 % på 6 år og 7 måneder, og Optimal Offensiv har givet et afkast på 33,5 % de første 5 år og 2 måneder. Vores storkundeafdeling Investin Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 6,1 % de første 3 år og 5 måneder.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark givet af analysehuset Morningstar på både afkast (4,5 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (4,8 stjerner ud af 5) og guld rating.

Når du investerer i vores investeringsforeninger, mindsker vi dine omkostninger med 60 % – 75 %. I følge InvesteringsForeningsBranchen og Morningstar er vores investeringsforeningsafdelinger blandt Danmarks absolut bedste og billigste. Med en årlig omkostning på kun 0,45 % sparer du cirka 1,25% eller 12.500 kr. pr. million hvert år i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger, bankpuljer, Private Banking-aftaler eller pensionsselskaber. Nedenfor kan du se, hvad omkostningsbesparelsen giver i merafkast pr. investeret million på forskellige tidshorisonter.

Ingen formidlingsprovisioner i vores investeringsforeninger

Finanstilsynet kritiserer bankernes investeringsforeninger for formidlingsprovisioner, og analysehuset Morningstar langer ud efter bankernes dobbeltgebyrer i form af depotplejegebyrer. Vi betaler derimod ikke formidlingsprovisioner til bankerne. Derudover har vi ingen skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast.

Du kan handle vores investeringsforeninger igennem din bank

Du skal blot have/oprette et depot eller pensionsdepot i din bank, så kan du handle vores billige investeringsforeninger på Københavns Fondsbørs via din netbank eller din bankrådgiver (Investin Optimal Balance Wealth kan pt. kun handles via din bankrådgiver).

Her er en guide til, hvordan du finder Optimal Invests investeringsforeninger i din netbank.

Investeringsforeningsafdelingerne er ikke underlagt 20 % reglen og du kan investere 100 % af din pensionsopsparing i vores forskellige afdelinger. De er akkumulerende, hvilket betyder, at renter og udbytte automatisk bliver geninvesteret.

Vores investeringsforeninger og selskabet Optimal Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Portefølje Administration er administrator for vores investeringsforeningsafdelinger.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev HER!

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 44 41 11 17 eller på info@optimalinvest.dk.

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.


Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.
FT ID : 8330