Generelle anbefalinger – VSO (Virksomhedsordningen)

I Virksomhedsordningen (VSO) må du alene investere i værdipapirer som lagerbeskattes (både udbytte og kursgevinst beskattes i nuværende skatteår). Alle Optimal Invest’ produkter er lagebeskattet (også Investin Optimal Livscyklus 2040-50 som er aktieindkomst). Du må IKKE investere i værdipapirer som er realisationsbeskattet.

​Vi har 5 forskellige investeringsforeninger med 4.000 – 5.000 aktier og obligationer i hver:

  1. Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 70 % obligationer og 5 % ejendomme – lav risiko
  2. Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % ejendomme – middel risiko
  3. Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (DK0060518983) – pt. 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % ejendomme – middel risiko – hvor aktieandelen og dermed risikoen automatisk reduceres over tid (se nedenfor – blå graf)
  4. Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) – pt. 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme – høj risiko – hvor aktieandelen og dermed risikoen automatisk reduceres over tid (se nedenfor – rød graf)
  5. Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % ejendomme – middel risiko (BEMÆRK: Storkundeafdeling – minimumsinvestering 3 mio. kr. – koster kun 0,25% p.a.)

Nedtrapning af aktieandel i hhv. Optimal Livscyklus 2030-40 og Optimal Livscyklus 2040-50

​​Note: Aktieandelen i Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (blå graf) og Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (rød graf) over tid frem til hhv. 2040 og 2050.

Generel anbefaling til VSO (Virksomhedsordningen)

Vores generelle anbefaling til VSO, hvor din risikoprofil (hhv. lav, mellem eller høj risiko) og tidshorisont er afstemt, ser således ud:

Op til 3 år

Lav​
100 % Stabil​

Mellem
50 % Stabil
50 % VerdensIndex Moderat

Høj
100 % VerdensIndex Moderat

4 – 10 år

Lav​
50 % Stabil
50 % VerdensIndex Moderat​

Mellem
100 % VerdensIndex Moderat

Høj
50 % Livscyklus 2030-40
50 % Livscyklus 2040-50

Over 10 år

Lav​
100 % VerdensIndex Moderat

Mellem
50 % Livscyklus 2030-40
50 % Livscyklus 2040-50

Høj
100 % Livscyklus 2040-50

Derudover kan storkundeaf​delingen Investin Optimal Balance Wealth bruges til middelrisiko og en investeringshorisont på over 3 år. Afdelingerne købes via et depot eller et pensionsdepot i en bank. Afdelingerne handles direkte på Københavns Fondsbørs enten via netbank eller din bankrådgiver (Kontakt os hvis du ønsker at handle Investin Optimal Balance Wealth). Private Banking kunder kan med fordel finde lidt mere avancerede porteføljeforslag HER!

Se beholdninger og faktaark for vores 5 afdelinger HER!

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på 44 41 11 17 eller info@optimalinvest.dk

Nyhedsbrev