Fundmarket.dk – ny handelsplatform

Fundmarket.dk er en platform, hvor du kan investere i kontoførende investeringsforeninger. Din fordel er, at du overfører et kontantbeløb direkte ned i investeringsforeningen via dennes kontonr. Selve investeringsprocessen bliver langt lettere og billigere for dig. Tænk på, hvor simpelt det er at overføre penge fra din lønkonto til din budgetkonto. Det er samme principper, der benyttes via fundmarket.dk.

Optimal Invest har oprettet 6 forskellige investeringsforeninger via fundmarket.dk​

Investeringsforeninger Officiel ÅOP Faktisk ÅOP*
Optimal Globale Aktier 0,68% 0,38%
Optimal Globale Obligationer 0,72% 0,72%
Optimal Danske Aktier 0,33% 0,33%
Optimal Danske Obligationer 0,20% 0,20%
Optimal Alternativer 1,04% 0,95%
optimal Mix (51% aktier, 49% obligationer) 0,59% 0,44%

​* Indtjening fra udlånsprogram af de bagvedliggende ETF’er under sikkerhedsstillelse lægges løbende til formuen i afdelingen således, at værdien fremkommer som en positiv kursændring til fordel for investorerne. Herved bliver de officielle omkostninger modregnet af en indtjening, hvorved de faktiske omkostninger (ÅOP) bliver lavere end den officielle ÅOP. Læs mere om udlånsprogrammer i ETF’er på morningstar.dk

Interesseret i at høre mere, så ring 22 22 20 69 eller går ind på afkastplus.dk

Hvis du har spørgsmål, brug for råd og vejledning eller et gratis omkostningscheck af din nuværende ordning, er du altid velkomment til at kontakte os her.

Nyhedsbrev