Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Dig som har en formue forvaltet i banken


Enkelt investeringsprodukt til dig der ikke tidligere har prøvet at investere
Det er enkelt og meget lidt tidskrævende (5-10 min. én til to gange om året) at investere med Optimal Invests investeringsforeninger. Du skal blot oprette et depot i din bank.

Hvordan benyttede nuværende kunder vores produkter første gang
Mange nuværende kunder var tidligere utilfredse med formueplejen i deres bank. Høje omkostninger og deraf dårlige afkast. Mange af disse kunder har oprettet et depot i deres bank. Derefter har de investeret en mindre del af deres formue i en af vores investeringsforeninger. Efterfølgende har de sammenlignet afkastene over tid, og mange har med tiden overflyttet en større andel af deres formue til Optimal Invests produkter.

Alt i ét investeringsprodukt – din indsats er minimal
Vi samler alle investeringer både aktier, obligationer og ejendomme i én investeringsforening. Forskellen mellem Optimal Invests forskellige investeringsforeninger er alene andelen af aktier – forskellige risikoprofiler. Vores produkter kan derfor anvendes til fuld forvaltning af din formue.

Match risikoprofilen fra din bank med et Optimal Invest produkt
Mange anvender den risikoprofil, de på nuværende tidspunkt har i deres bank og matcher denne med et af vores produkter. Eksempelvis kan man investere i Investin Optimal VerdensIndex, hvis man i forvejen har middel risiko i sin bank (og så fremdeles).

Du skal ikke selv sammensætte en portefølje
Med andre ord skal du ikke selv sammensætte en portefølje. Og derfor skal du kun investere meget lidt tid, mens vi løbende tilpasser, overvåger og rebalancerer investeringerne i din investeringsforening. Din gevinst er en stor omkostningsbesparelse, der med stor sandsynlighed vil give dig et langt bedre afkast med tiden.

Kan du tabe penge, hvis Optimal Invest går konkurs? NEJ – det kan du ikke

Investeringsforeninger skal godkendes i Finanstilsynet
Alle Investeringsforeninger er godkendt i Finanstilsynet. Og du har ingen konkursrisiko på Optimal Invest eller din bank. Pengene i din investeringsforening styres af en Finanstilsyns godkendt administrator. Vi benytter Nykredit Portefølje Administration.

Hvorfor Optimal Invest?
Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S var en af de første i DK som har stor fokus på aktivforvaltning til markedets laveste omkostninger. Alle nationale som internationale undersøgelser viser, at sandsynligheden for at opnå et højt risikojusteret afkast på langt sigt er langt større (op mod 96 %) ved lave omkostninger end ved høje omkostninger. Det fremgår også af nedenstående sammenligning mellem Optimal Invest og 4 af de store banker i DK:

Blandt de Absolut Bedste og Billigste investeringsforeninger i Danmark. Sammenligning med de 4 største banker i DK.

Omkostningsbesparelse på 1,5 % = merafkast pr. investeret million på forskellige tidshorisonter

Vil du høre mere om Optimal Invest?

Så læs mere her.