Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Dig der ofte handler aktier


Du bruger 5-10 timer om ugen på dine investeringer

Lær at investere som en professionel investor
Er du vant til at handle ofte og gerne vil have inspiration i forhold til, hvordan mange professionelle/institutionelle investorer overordnet sammensætter deres forvaltning. Så kan følgende være interessant for dig.

Bliv bedre til professionel risikospredning og skab et højt risikojusteret afkast
Vores tilgang til porteføljesammensætning tager udgangspunkt i en kerne-satellit model (også kaldet ATP modellen), hvor kernen er et robust fundament sammensat af indeksforeninger fra de store aktie- og obligationsmarkeder (som f.eks. Optimal VerdensIndex Moderat), og hvor de enkelte satellitter afhænger af individuelle karakteristika og præferencer.

Vi har sammensat et stort antal forskellige porteføljeforslag tilpasset forskellige risikoprofiller og investeringshorisonter.

Vi håber at kunne inspirere dig med mange forskellige og interessante ETF’er/indeksfonde.

Vil du høre mere om Optimal Invest?

Så læs mere her.