Beholdning/Faktaark

Vores overordnede investeringsstrategi er at investere i globale porteføljer v.hj.a. indeksforeninger (ETF’ere) og danske aktier og realkreditobligationer til meget lave omkostninger og med løbende porteføljepleje og rebalancering (Yale modellen). Her er de aktuelle faktaark for hhv.Optimal Stabil, Optimal VerdensIndex Moderat, Optimal Livscyklus 2030-40, Optimal Livscyklus 2040-50 og Optimal Balance Wealth

Optimal Stabil (25 % aktier, 70 % obligationer og 5 % ejendomme)​

Optimal VerdensIndex Moderat (45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % ejendomme)​

Optimal Livscyklus 2030-40 (pt. 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % ejendomme)​​

Optimal Livscyklus 2040-50​ (pt. 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme)​​

Optimal Balance Wealth (50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % ejendomme​​)​​

Nyhedsbrev