Vi har en CO2 reduktion på 35% på vores investeringer

Bæredygtighed

I Optimal Invest arbejder vi konsekvent med bæredygtighed. Vi stiler efter at optimere/maksimere den samlede ESG-score dog med den bibetingelse, at der er en fornuftig likviditet i de pågældende ESG screenede ETF’er. Vi anvender primært ESG Enhanced screenede ETF’ere, da de giver den bedste balance mellem ESG score og tracking error. Til amerikanske aktier bruger vi dog de 3 typer nogenlunde ligeligt, da amerikanske aktier udgør en større andel af den samlede portefølje.

Vi har løbende fået 5 globusser fra Morningstar for bæredygtighed og ESG score. Vi har implementeret bæredygtighed som en del af prospektet for afdelingerne, og afdelingerne er blevet klassificeret som artikel 8 fonde. Pt. er under 5% af afdelingernes ETF’ere ikke ESG-screenede herunder ejendomme. Vi har foreløbig reduceret CO2 med ca. 35 % i forhold til en ikke-screenede global aktieportefølje.

Optimal Invest screener afdelingernes samlede ESG-aftryk ud fra ETF-branchens ESG-screening. Her inddeler branchen i tre former for screening:

  • ESG (environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold)
  • ESG Enhanced
  • SRI (socially responsible investing)

Tabel viser screeningen for valgte etf'er

Vi har opnået de 5 bæredygtige globusser

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Rustenborgvej 7A
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.


Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.
FT ID : 8330