Vi har en CO2 reduktion på 35% på vores investeringer

Bæredygtighed

Vi stiler efter at optimere/maksimere den samlede ESG-score dog med den bibetingelse, at der er en fornuftig likviditet i de pågældende ESG screenede ETF’er. Vi anvender primært ESG Enhanced screenede ETF’ere, da de giver den bedste balance mellem ESG score og tracking error. Til amerikanske aktier bruger vi dog de 3 typer nogenlunde ligeligt, da amerikanske aktier udgør en større andel af den samlede portefølje.

Vi har løbende fået 5 globusser fra Morningstar for bæredygtighed og ESG score. Vi er ved at implementere bæredygtighed som en del af prospektet for afdelingen, og den er ved at blive klassificeret som en artikel 8 fond. Pt. mangler vi at omlægge 5-10% af afdelingens ETF’ere til ESG-screenede ETF’er. Det vil blive gjort i takt med afdelingens flow og markedsudviklingen og forventes at være helt afsluttet inden udgangen af 2022. Vi har foreløbig reduceret CO2 med ca. 35 % i forhold til en ikke-screenede global aktieportefølje.

Optimal Invest screener afdelingernes samlede ESG-aftryk ud fra ETF-branchens ESG-screening. Her inddeler branchen i tre former for screening:

  • ESG (environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold)
  • ESG Enhanced
  • SRI (socially responsible investing)

Vi har opnået de 5 bæredygtige globusser

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S,
Rustenborgvej 7A
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.


Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. FT ID : 8330