Skip to main content

Vi har en CO2 reduktion på 35% på vores investeringer

Bæredygtig investering

I Optimal Invest arbejder vi konsekvent med bæredygtighed. Vi stiler efter at optimere/maksimere den samlede ESG-score dog med den bibetingelse, at der er en fornuftig likviditet i de pågældende ESG screenede ETF’er. Vi anvender primært ESG Enhanced screenede ETF’ere, da de giver den bedste balance mellem ESG score og tracking error. Til amerikanske aktier bruger vi dog de 3 typer nogenlunde ligeligt, da amerikanske aktier udgør en større andel af den samlede portefølje.

Vi har løbende fået 5 globusser fra Morningstar for bæredygtighed og ESG score. Vi har implementeret bæredygtighed som en del af prospektet for afdelingerne, og afdelingerne er blevet klassificeret som artikel 8 fonde. Pt. er under 5% af afdelingernes ETF’ere ikke ESG-screenede herunder ejendomme. Vi har foreløbig reduceret CO2 med ca. 35 % i forhold til en ikke-screenede global aktieportefølje.

Optimal Invest screener afdelingernes samlede ESG-aftryk ud fra ETF-branchens ESG-screening. Her inddeler branchen i tre former for screening:

  • ESG (environmental, social and governance, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold)
  • ESG Enhanced
  • SRI (socially responsible investing)

Læs evt. mere på www.wealthinvest.dk, www.portfoliomanager.dk og www.fundmarket.dk

Vi har opnået de 5 bæredygtige globusser