Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

​​All Weather

​Optimal Invest inddrager en ”All Weather Model” i vores porteføljevalg. Verden er uforudsigelig – det bør investeringerne også afspejle. Derfor er en gennemtænkt porteføljestruktur og risikospredning et must. Porteføljesammensætningen tager udgangspunkt i en god balance mellem afkast, risiko, robusthed og sikkerhed.

Tiltagende vækst

Aktier
Erhvervsobligationer
Ejendomme
Infrastruktur

Aftagende vækst

Lange statsobligationer
Lange indeksobligationer

Stigende inflation

Indeksobligationer
Ejendomme
Infrastruktur

Aftagende inflation

Lange nominelle obligationer
Aktier

Af figuren fremgår de fire scenarier:

  • ​Tiltagende vækst
  • Aftagende vækst
  • Stigende inflation
  • Aftagende inflation

​med tilhørende eksempler på valg af aktivklasser. Forventninger og individuelle hensyn kan afspejles i vægtningen af de enkelte scenarier og dermed valg af aktivklasser. Investor får hermed en større risikospredning og dermed et højere forventet risikojusteret afkast.

I nedenstående figur fremgår risikoen på hhv. det globale aktie- og obligationsindeks sammenholdt med benchmark for vores VerdensIndeks Moderat (45 % globale aktier og 55 % globale obligationer – ca. 5.400 aktie og obligationer).

Som det fremgår af figuren ovenfor er der en god risikospredningseffekt ved en blandet portefølje (benchmark), da den samlede risiko er på niveau med en ren obligationsportefølje, selvom 45 % er investeret i aktier.​