​​All Weather

​Optimal Invest inddrager en ”All Weather Model” i vores porteføljevalg. Verden er uforudsigelig – det bør investeringerne også afspejle. Derfor er en gennemtænkt porteføljestruktur og risikospredning et must. Porteføljesammensætningen tager udgangspunkt i en god balance mellem afkast, risiko, robusthed og sikkerhed.

Tiltagende vækst

Aktiver
Erhvervsobl.
Ejendomme
Infrastruktur

Aftagende vækst

Lange stateobl.
Lange indeksobl.

Stigende inflation

Indeksoble.
Ejendomme
Infrastruktur

Aftagende inflation

Lange nominelle obl.
Aktier

I ovenstående figur fremgår de 4 scenarier

  • ​Tiltagende vækst
  • Aftagende vækst
  • Stigende inflation
  • Aftagende inflation

​med tilhørende eksempler på valg af aktivklasser. Forventninger og individuelle hensyn kan afspejles i vægtningen af de enkelte scenarier og dermed valg af aktivklasser. Investor får hermed en større risikospredning og dermed et højere forventet risikojusteret afkast.

I nedenstående figur fremgår risikoen på hhv. det globale aktie- og obligationsindeks sammenholdt med benchmark for vores verdensindeks (45 % globale aktier og 55 % globale obligationer – ca. 5.400 aktie og obligationer).

Som det fremgår af figuren ovenfor er der en god risikospredningseffekt ved en blandet portefølje (benchmark), da den samlede risiko er på niveau med en ren obligationsportefølje, selvom 45 % er investeret i aktier.​

Interesseret i at høre mere, så ring 22 22 20 69 eller går ind på afkastplus.dk

Hvis du har spørgsmål, brug for råd og vejledning eller et gratis omkostningscheck af din nuværende ordning, er du altid velkomment til at kontakte os her.

Nyhedsbrev