Skip to main content

Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Generelle anbefalinger – Aktiesparekontoen

​Vi har 6 forskellige investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer i hver:

​På aktiesparekontoen må du kun investere i værdipapirer, der er registreret som aktieindkomst. Optimal Invest har pt. to investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer som er registreret som aktieindkomst:

  1. Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192) – 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme – høj risiko
  2. Wealth Invest Optimal Active and Index (DK0060674844) – 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko – Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.

Særlige forhold for aktiesparekonto:

  • En aktiesparekonto pr. person med maksimalt indskud på 106.600 kr. (2023).
  • Du kan investere i børsnoterede aktier, investeringsforeninger og ETF’ere, der beskattes som aktieindkomst.
  • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. (lavere end frie midler på sædvanligt depot). Opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Skat hæves automatisk på kontoen.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.