Blandt de Absolut Bedste og Billigste
Investeringsforeninger i Danmark.

Generelle anbefalinger – Aktiesparekonto

​Vi har 5 forskellige investeringsforeninger med 4.000 – 5.000 aktier og obligationer i hver:

​På aktiesparekontoen må du kun investere i værdipapirer, der er registreret som aktieindkomst. Optimal Invest har pt. en investeringsforeninger med 4.000 – 5.000 aktier og obligationer som er registreret som aktieindkomst:

  1. Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) – pt. 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme – høj risiko – hvor aktieandelen og dermed risikoen automatisk reduceres over tid (se nedenfor – rød graf)

Særlige forhold for aktiesparekonto:

  • En aktiesparekonto pr. person med maksimalt indskud på 102.300 kr. (2021).
  • Du kan investere i børsnoterede aktier, investeringsforeninger og ETF’, der beskattes som aktieindkomst.
  • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. (lavere end frie midler på sædvanligt depot). Opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Skat hæves automatisk på kontoen.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.

Nedtrapning af aktieandel i Optimal Livscyklus 2040-50

​​Note: Aktieandelen i Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (rød graf) over tid frem til 2050.

KONTAKT

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S,
Rustenborgvej 7A, stuen
DK – 2800 Kgs. Lyngby
CVR: 33069685

​Telefon: 444 111 17
E-mail: info@optimalinvest.dk

​HJÆLP TIL INVESTERING?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.