Skip to main content

AKTIESPAREKONTO

Aktiesparekontoen – Generelle anbefalinger

Hvad er en aktiesparekonto?

På aktiesparekontoen må du kun investere i værdipapirer, der er registreret som aktieindkomst, dvs. aktier og aktiebaserede fonde og investeringsforeninger. Aktiesparekontoen blev skabt i 2019 med det formål at gøre det nemmere og mere økonomisk attraktivt at investere i aktier ved at sænke skatten på afkast. Til gengæld er der et loft for, hvor meget du kan sætte ind på din aktiesparekonto om året.

Vores investeringsforeninger til aktiesparekonto

Optimal Invest har 6 forskellige investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer i hver.

To af de investeringsforeninger er registreret som aktieindkomst, dvs. kan bruges på aktiesparekontoen. Det kan de, fordi over 50% af aktiverne består af aktier, og det drejer sig om:

 1. Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192)
  75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % alternativer – høj risiko

 2. Wealth Invest Optimal Active and Index (DK0060674844)
  55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko

Begge investeringsforeninger kan bruges til aktiesparekontoen.

Skat og særlige forhold på aktiesparekonto:

 • En aktiesparekonto pr. person med maksimalt indskud på 135.900 kr. (2024).
 • Du kan investere i børsnoterede aktier, investeringsforeninger og ETF’ere, der beskattes som aktieindkomst.
 • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. (lavere end frie midler på sædvanligt depot). Opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Skat hæves automatisk på kontoen.
 • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.

Overvejer du at investere via en aktiesparekonto?

Vi tilbyder kvalitetsinvesteringer til markedets laveste priser. Når du investerer med os, får du en totalløsning, hvilket vil sige, at du hverken skal tænke på at købe og sælge, da vi rebalancerer din portefølje løbende. Tag skridtet videre og modtag et porteføljeforslag, som tager udgangspunkt i din type midler og tidshorisont.

Hvor mange penge må man have på en aktiesparekonto?

Indskudsloftet for 2024 er 135.900 kr. I 2023 var det 106.600 kr., så hvis du i 2023 har indbetalt op til maks, kan du i 2024 indskyde yderligere godt 29.000. Loftet vil blive hævet de kommende år til 137.200 kr. i 2025 og 140.800 kr. i 2026.

Kan det betale sig at have en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen kan være et meget attraktivt valg, da man kun bliver beskattet med 17%, hvilket er mindre, end hvis man havde en almindelig investeringskonto til frie midler.

Hvad er ulemperne ved en aktiesparekonto?

 • Ulempen ved aktiesparekontoen er, at det er begrænset i, hvor mange penge man må indsætte på sin aktiesparekonto.
 • Investering på aktiesparekontoen er begrænset til aktier, aktie-ETF’er eller investeringsfonde og investeringerforeninger med en andel af aktier over 50%. Dem finder du på SKATs såkaldte positivliste, som indeholder alle de fonde og foreninger, der beskattes som aktier. Du finder listen på SKATs hjemmeside.
 • Aktiesparekontoen er lagerbeskattet, og det vil sige, at afkastet beskattes årligt, hvilket indebærer, at skat betales af det årlige afkast, selvom eventuel gevinst ikke realiseres.

Kan man have flere aktiesparekonti?

Du kan kun have én aktiesparekonto.

Er aktiesparekontoen gratis?

Ja! Aktiesparekontoen er helt gratis at oprette, og man kan nemt gøre det på Nordnet, Saxo Bank eller sin netbank.