Afkast og risiko

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/3-2021 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 20 % (200.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

​Optimal Invests overordnede investeringsstrategi er at skabe den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger.

Vi har nu 5 forskellige investeringsforeningsafdelinger (Alle afdelinger er akkumulerende.):

  1. ​Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 5 % ejendomme og 70 % obligationer, lav risiko.
  2. Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 5 % ejendomme og 50 % obligationer, mellem risiko.
  3. Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (DK0060518983) – pt. 55 % aktier, 5 % ejendomme og 40 % obligationer – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid, mellem risiko.
  4. Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) – pt. 75 % aktier, 5 % ejendomme og 20 % obligationer – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid, høj risiko. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
  5. Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko. Storkundeafdeling med en minimumsinvestering på 3 mio. kr. og en omkostningspct. på kun 0,25 % p.a. Åbnede først i december 2019.

​Alle afdelinger er akkumulerende.

På 10 år og 8 måneder har vores første investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 94,1 %, hvilket er et merafkast på ca. 48 % i forhold til sammenlignlige investeringer i afdelingens Morningstar kategori, hvorved den er blandt de absolut bedste i Danmark og Europa.

Investin Optimal Stabil og Investin Optimal Livscyklus 2030-40 har givet hhv. 34,2 % og 65,9% i afkast efter 7 år og 6 måneder. Investin Optimal Livscyklus 2040-50 har givet et afkast på 35,8 % efter de første 3 år og 3 måneder. Vores storkundeafdeling Investin Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 10,8 % det første 1 år og 6 måneder.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analyse Morningstar på både afkast og bæredygtighed.

​Afkastanalyse Optimal afdelinger efter omkostninger (pr. 31/5-2021)

​​​Stabil
2021: 1,8%
2020: 0,8%
2019: 8,6%
2018: -2,2%
2017: 5,1 %
2016: 5,1 %
2015: ​2,0 %
2014: ​9,2 %
2013: 6,1 % *
2012: 12,3 % *
2011: 3,0 % *
4. kv. 2010: 0,6 % *
​​​VerdensIndex Moderat
2021: 4,0%
2020: 2,8%
2019: 14,7%
2018: -3,4 %
2017: 6,2 %
2016: 6,6 %
2015: ​4,8 %
2014: 11,2 %
2013: 6,4 %
2012: 9,6 %
2011: 2,2 %
4. kv. 2010: 4,2 %
​​​​Livscyklus 2030-40
2021: 5,5 %
2020: 3,4%
2019: 17,2%
2018: -4,4 %​
2017: 7,8 %
2016: 6,6 %
2015: ​5,1 %
2014: ​11,1 %
2013: 11,6 % *
2012: 13,4 % *
2011: -0,5 % *
4. kv. 2010: 7,1 % *
Livscyklus 2040-50​
2021: 8,2%
2020: 5,2%
2019: 21,5%
2018: -1,8%**
2017: 10,5%
2016: 8,1%
2015: 4,4%
2014: ​​12,8%
2013: 14,8%
2012:
2011:
4. kv. 2010:
Optimal Balance Wealth
2021: 4,7%
2020: 4,1%

​Afkast efter omkostninger, *=Benchmark​, **= fra opstart 14.02.18

Nedenstående grafer viser udviklingen i afkastet i 4 af vores afdelinger siden start. Optimal VerdensIndex Moderat har været i gang i 10 år og 8 måneder, mens 2 af de andre afdelinger har 7 år og 6 måneders. historik. De har givet et afkast hhv. 34,2 % (4,0 % p.a.), 94,1 % (6,4 % p.a.) og 65,9 % (7,0 % p.a.) for Optimal Stabil, Optimal VerdensIndex Moderat og Optimal Livscyklus 2030-40. Vores afdeling Optimal Livscyklus 2040-50 har givet et afkast på 35,8 % på 3 år og 3 måneder (9,9 % p.a.). Afkastet svinger med aktieandelen, dvs. jo højere aktieandel jo større udsving. Forventet afkast og risiko hænger sammen.

Historisk udvikling: Stabil (lav risiko), VerdensIndex Moderat (mellem risiko) og Livscyklus 2030-40 (lidt over middel risiko).​

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 44 41 11 17 eller info@optimalpension.dk

Nyhedsbrev