Skip to main content

Afkast og risiko i god balance

Afkast og risiko

​Vi har 6 forskellige investeringsforeninger med over 5.000 aktier og obligationer i hver:
Graf viser afkast efter omkostninger for Investin Optimal VerdensIndex Moderat sammenlignet 4 banker

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/12-2023 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 29% (290.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

​Optimal Invests overordnede investeringsstrategi er at skabe den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger.

Vi har nu 6 forskellige investeringsforeningsafdelinger (Alle afdelinger er akkumulerende.):

 1. Wealth Invest Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 2,5 % alternativer og 72,5 % obligationer, lav risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 2. Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 5 % alternativer og 50 % obligationer, mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 3. Wealth Invest Optimal Mix (DK0060518983) – 55 % aktier, 5 % alternativer og 40 % obligationer – mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.
 4. Wealth Invest Optimal Active and Index  (DK0060674844) – 55 % aktier, 5 % alternativer og 40 % obligationer – mellem risiko. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
 5. Wealth Invest Optimal Offensiv (DK0060946192) – 75 % aktier, 5 % alternativer og 20 % obligationer – høj risiko. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
 6. Wealth Invest Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % alternativer, mellem risiko. Storkunde/engros afdeling med en minimumsinvestering på 3 mio. kr. og en omkostningspct. på kun 0,25 % p.a. Mellem risiko. Kapitalindkomst for frie midler.

​Alle afdelinger er akkumulerende.

På 13 år og 6 mdr. har vores første investeringsforeningsafdeling Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 109,0 %, hvilket er et merafkast på ca. 60 % i forhold til sammenlignelige investeringer i afdelingens Morningstar kategori, hvorved den er blandt de absolut bedste i Danmark og Europa.

Wealth Invest Optimal Stabil og Wealth Invest Optimal Mix har givet hhv. 40,2 % og 84,2% i afkast efter 10 år og 4 mdr. Wealth Invest Optimal Active and Index har givet et afkast på 50,7% efter 7 år og 6 mdr. Wealth Invest Optimal Offensiv har givet et afkast på 57,9 % efter de første 6 år og 1 md. Vores storkunde/engros afdeling Wealth Invest Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 20,6 % de første 4 år og 4 mdr.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den  højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar på både afkast (4,7 stjerner ud af 5) og bæredygtighed (5 globusser ud af 5).

​Afkastanalyse Optimal afdelinger efter omkostninger (pr. 31/3-2024)

 • ​​​Stabil

 • 2024: 3,5%

 • 2023: 8,9%

 • 2022: -11,5%

 • 2021: 6,8%

 • 2020: 0,8%

 • 2019: 8,6%

 • 2018: -2,2%

 • 2017: 5,1 %

 • 2016: 5,1 %

 • 2015: ​2,0 %

 • 2014: ​9,2 %

 • ​​​​Mix

 • 2024: 6,0%

 • 2023: 13,2%

 • 2022: -14,7%

 • 2021: 14,5 %

 • 2020: 3,4%

 • 2019: 17,2%

 • 2018: -4,4 %​

 • 2017: 7,8 %

 • 2016: 6,6 %

 • 2015: ​​​5,1 %

 • 2014:11,1 %

 • Offensiv

 • 2024: 7,4%

 • 2023: 15,5%

 • 2022: -15,6%

 • 2021: 20,1%

 • 2020: 5,2%

 • 2019: 21,5%

 • ​​​VerdensIndex Moderat

 • 2024: 5,0%

 • 2023: 11,5%

 • 2022: -14,1%

 • 2021: 12,0%

 • 2020: 2,8%

 • 2019: 14,7%

 • 2018: -3,4 %

 • 2017: 6,2 %

 • 2016: 6,6 %

 • 2015: ​​4,8 %

 • 2014: ​11,2 %

 • 2013: 6,4 %

 • 2012: 9,6 %

 • 2011: 2,2 %

 • Active and Index

 • 2024: 5,6%

 • 2023: 12,0%

 • 2022: -14,8%

 • 2021: 15,8%

 • 2020: 4,5%

 • 2019: 16,9%

 • 2018: 5,2%

 • 2017: 7,3%

 • Optimal Balance Wealth

 • 2024: 5,5%

 • 2023: 11,4%

 • 2022: -14,0%

 • 2021: 12,8%

 • 2020: 4,1%

Nedenstående grafer viser udviklingen i afkastet i 5 af vores afdelinger siden start. Optimal VerdensIndex Moderat har været i gang i 13 år og 6 mdr., mens 2 af de andre afdelinger har 10 års og 4 mdr. historik. De har givet et afkast hhv. 40,2 % (3,3 % p.a.), 105,8 % (5,6 % p.a.) og 84,2 % (6,1 % p.a.) for Optimal Stabil, Optimal VerdensIndex Moderat og Optimal Mix. Vores afdeling Optimal Active and Index har 7 år og 6 mdr. historik med et afkast på 50,7% (5,6 % p.a.), mens Optimal Offensiv har givet et afkast på 57,9% på 6 år og 1 md. (7,8 % p.a.). Afkastet svinger med aktieandelen, dvs. jo højere aktieandel jo større udsving. Forventet afkast og risiko hænger sammen.

Graf viser den historiske udvikling af Optimal Invest investeringsforeninger siden start

Historisk udvikling: Stabil (lav risiko), VerdensIndex Moderat (mellem risiko) og Mix (lidt over middel risiko).​

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 44 41 11 17 eller info@optimalinvest.dk