Afkast og risiko

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 30/9-2019 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 20 % (200.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​​

​Optimal Invests overordnede investeringsstrategi er at skabe den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger.

Vi har nu 5 forskellige investeringsforeningsafdelinger (Alle afdelinger er akkumulerende.):

  1. ​Investin Optimal Stabil (DK0060518710) – 25 % aktier, 2,5 % ejendomme og 72,5 % obligationer.
  2. Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) – 45 % aktier, 2,5 % ejendomme og 52,5 % obligationer.
  3. Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (DK0060518983) – pt. 55 % aktier, 2,5 % ejendomme og 42,5 % obligationer – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid.
  4. Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) – pt. 75 % aktier, 2,5 % ejendomme og 22,5 % obligationer – hvor aktieandelen og dermed risikoen reduceres automatisk over tid. Aktieindkomst for frie midler og kan bruges til aktiesparekontoen.
  5. Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) – 50 % aktier, 47,5 % obligationer og 2,5 % ejendomme. Storkundeafdeling med en minimumsinvestering på 3 mio. kr. og en omkostningspct. på kun 0,25 % p.a. Åbnede først i december 2019.

​Alle afdelinger er akkumulerende.

På 10 år har vores første investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 77,5 %, hvilket er et merafkast på ca. 40 % i forhold til sammenlignlige investeringer i afdelingens Morningstar kategori, hvorved den er blandt de absolut bedste i Danmark og Europa.

Investin Optimal Stabil og Investin Optimal Livscyklus 2030-40 har givet hhv. 27,7 % og 48,4 % i afkast efter 6 år og 6 måneder. Vores sidste afdeling Optimal Livscyklus 2040-50 har givet et afkast på 16,6 % efter de første 2 år og 8 måneder.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analyse Morningstar på både afkast og bæredygtighed.

​Afkastanalyse Optimal afdelinger (pr. 30/9-2020)

​​​Stabil
2020: -2,5%
2019: 8,6%
2018: -2,2%
2017: 5,1 %
2016: 5,1 %
2015: ​2,0 %
2014: ​9,2 %
2013: 6,1 % *
2012: 12,3 % *
2011: 3,0 % *
4. kv. 2010: 0,6 % *
​​​Verdensindex Moderat
2020: -2,2%
2019: 14,7%
2018: -3,4 %
2017: 6,2 %
2016: 6,6 %
2015: ​4,8 %
2014: 11,2 %
2013: 6,4 %
2012: 9,6 %
2011: 2,2 %
4. kv. 2010: 4,2 %
​​​​Livscyklus 2030-40
2020: -2,3%
2019: 17,2%
2018: -4,4 %​
2017: 7,8 %
2016: 6,6 %
2015: ​5,1 %
2014: ​11,1 %
2013: 11,6 % *
2012: 13,4 % *
2011: -0,5 % *
4. kv. 2010: 7,1 % *
Livscyklus 2040-50​
2020: -2,2%
2019: 21,5%
2018: -1,8%**
2017: 10,5%
2016: 8,1%
2015: 4,4%
2014: ​​12,8%
2013: 14,8%
2012:
2011:
4. kv. 2010:

​Afkast efter omkostninger, *=Benchmark​, **= fra opstart 14.02.18

Nedenstående grafer viser udviklingen i afkastet i 3 af vores afdelinger siden start. Optimal VerdensIndex Moderat har været i gang i 10 år, mens 2 af de andre afdelinger har 6 år og 10 måneder. De har givet et afkast hhv. 27,7 % (3,7 % p.a.), 77,5 % (5,9 % p.a.) og 48,4 % (6,0 % p.a.) for Optimal Stabil, Optimal VerdensIndex Moderat og Optimal Livscyklus 2030-40. Vores afdeling Optimal Livscyklus 2040-50 har givet et afkast på 16,6 % på 2 år og 8 måneder. Afkastet svinger med aktieandelen, dvs. jo højere aktieandel jo større udsving. Forventet afkast og risiko hænger sammen.

Historisk udvikling: Stabil (lav risiko), VerdensIndex Moderat (mellem risiko) og Livscyklus 2030-40 (lidt over middel risiko).​

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 44 41 11 17 eller info@optimalpension.dk

Nyhedsbrev